Energiatehokkuus vanhoissa hirsirakenteissa

Vanha Rauma on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin merkittävä puukaupunkialue. Tämä asettaa suuret vaatimukset muun muassa rakennusten remontointiin. Näihin tarpeisiin on kirjoitettu nyt kirja, johon on koottu rakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä neuvoja. Kirjan ovat kirjoittaneet kaavoitusarkkitehdit (arkkitehdit SAFA) Henri Raitio ja Mervi Tammi. Kirja sisältää laadukasta ja arvokasta tietoa myös muille vanhaa rakennuskulttuuria vaaliville ja remontoiville toimijoille.

Tapaus Vanha Rauma

Rakennukset eivät energiatehokkuudeltaan täytä kaikkia nykyvaatimuksia, mutta siihen ei tule edes pyrkiä. Usein energiatehokkuuteen liittyvien muutostoimenpiteiden takaisinmaksuaika on erittäin pitkä eli niiden mielekkyyttä kannattaa harkita tarkkaan. Energiatehokkuutta voidaan parantaa ulkovaipan eristävyyttä parantamalla. Sitä ei kuitenkaan saa tehdä siten, että rakennuksen tekniset ominaisuudet heikentyvät tai arvot turmeltuvat. Käyttötottumukset vaikuttavat paljon energiankulutukseen.

Vanhan Rauman talojen puurakenne on periaatteeltaan niin sanotusti hengittävä eli hygroskooppinen, joten korjauksissa käytettävien materiaalien tulee myös olla hygroskooppisia. Muut materiaalit kuten mineraalivillat ja muovieristeet ovat sallittuja vain niissä tapauksissa, joissa hygroskooppisen materiaalin käyttö ei ole mahdollista. Hirsirakennusten korjauksissa pitää pääsääntöisesti poistaa mahdolliset edellisissä korjauksissa tehdyt höyrynsulun muodostavat rakenteet.

Vanha Rauma on arvokas maailmanperintökohde ja siellä tehtävät talojen remontoinnit vaativat ammattitaitoa.Vanha Rauma on arvokas maailmanperintökohde ja siellä tehtävät talojen remontoinnit vaativat ammattitaitoa.

Vanhan rakennuksen lisäeristäminen

Hirsiseinän lämpötehokkuutta kannattaa harkita parantaa vain laajemman korjauksen yhteydessä eikä historiallista huonetilaa kannata turmella energiatehokkuuden takia. Hirsirakenteen toimivuuden kannalta on tarpeellista tilkitä mahdolliset raot pellavariveellä ja parantaa ilmatiiviyttä paperoinnilla. Tarvittaessa ulkoseinien riittävä lisälämmöneristys voidaan toteuttaa yhteensä enintään 30 mm huokoisella puukuitulevyllä, mikä mahdollistaa hirsiseinän toimivuuden. Huokoisella puukuitulevyllä pystytään mukailemaan seinien muotoja ja vinouksia. Mutta tällaisenkin toimenpiteen takia joudutaan muun muassa siirtämään vanhaa listoitusta.

Ullakko on lämpimän huonetilan ja vesikaton välinen puskuritila, joka esimerkiksi mahdollistaa riittävän tuuletuksen, toimii huoltotilana ja mahdollistaa rakenteiden kunnon seuraamisen. Yläpohjan lisälämpöeristäminen tuulettuvilla ullakoilla on yksinkertaista ja tehokasta. Alapohjan lämmöneristävyyttä voidaan parantaa painuneita eristeitä täydentämällä ja ilmavuotojen sulkemisella. Joskus on tarvetta uusia alapohjaa laajemmin esimerkiksi kosteusvaurioiden takia. Kaikissa tapauksissa on muistettava alapohjan ryömintätilan riittävä tuuletus ja siisteys.

Ikkunat

Vanhojen ikkunoiden tiivisteet kannatta tarkistaa vuosittain. Talvisin ikkunat voidaan teipata liimapaperilla. Huomioitava on, että painovoimaisessa ilmanvaihdossa korvausilma tulee pääasiassa ikkunoiden kautta. Joskus energiatehokkuuden parantamiseksi vanhan ikkunan sisäpuoleinen lasi on vaihdettu kaksinkertaiseksi niin sanotuksi lämpölasiksi.

Ikkunan sisäpuoleinen lämpölas lisää energiatehokkuuta, eikä turmele vanhan rakennuksen autenttisuutta. Ikkunan sisäpuoleinen lämpölas lisää energiatehokkuuta, eikä turmele vanhan rakennuksen autenttisuutta. 

Kannanotto lämmitysmuotoihin

Vanhan Rauman rakennuksia on alun perin lämmitetty tulisijoilla. Nykyisin melko harvassa rakennuksessa puulämmitys on ainut lämmitysmuoto.

Sähkölämmitys

Suora sähkölämmitys ei ehkä ole ympäristöystävällisin ja energiatehokkain, mutta sähköpatteri on usein huomaamattomin ja yksinkertaisin asentaa sekä hankintakustannuksiltaan edullisin. Sähköpatterit voidaan asentaa ikkunoiden alle, jolloin ne vähentävät vedon tunnetta. Aikoinaan uuneihin on asennettu sähkövastuksia, mutta nykyisin monet uunit on haluttu takaisin puulämmitteisiksi.

Vesikiertoinen keskuslämmitys

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Vanhan Rauman rakennuksiin on asennettu vesikiertoisia keskuslämmitysjärjestelmiä. Lämpö järjestelmään tuotetaan usein nykyisin kaukolämpönä tai maalämpönä. Uusien keskuslämmitysjärjestelmien rakentamisen mielekkyyttä on tarkkaan harkittava, koska ne vaativat melko laajoja muutostöitä.

Lattialämmitys

Lattialankkujen alle asennettavan lattialämmityksen lämpö ei kulkeudu riittävästi huonetilaan sekä lämmitä tarpeeksi ikkunasta tulevaa vaihtoilmaa, mikä lisää vedon tunnetta. Näin ollen lattialämmitystä ei ole syytä käyttää lukuun ottamatta pesutilojen lattioita.

Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumpun hyötysuhde on parempi kuin suorassa sähkölämmityksessä ja sillä voidaan jossain olosuhteissa tasoittaa huoneiden välisiä lämpötilaeroja. Vanhojen hirsirakennusten jäähdytystä pidetään ongelmallisena, koska se saattaa aiheuttaa rakenteissa teknisiä ongelmia. Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö ovat aina esteettinen haitta, mitä erilaiset koteloinnit ja muut naamioinnit lievittävät vain jonkin verran. Näin ollen pitää ilmalämpöpumppu ja siihen liittyvät osat sijoittaa mahdollisimman huomaamattomasti.

Aurinkoenergia

Nykyisin yleisessä käytössä oleva aurinkopaneelitekniikka ei ole vielä ulkonäöllisesti niin kehittynyttä, että sitä pystyttäisiin sovittamaan Vanhan Rauman ympäristöön. Melko varmasti aurinkopaneelit tulevat kehittymään ulkonäöllisesti huomaamattomammiksi.

Vanha Rauma - säilyttämisestä ja tekemisestä, Henri Raitio ja Mervi Tammi.Vanha Rauma - säilyttämisestä ja tekemisestä, Henri Raitio ja Mervi Tammi.

Lähteet

Vanha Rauma - säilyttämisestä ja tekemisestä
Julkaisija: Rauman kaupunki
Tekstit: Henri Raitio ja Mervi Tammi
Julkaistu: 2018

 
Päivitetty
18.2.2020