Ullakon lisäneliöt tehokkaasti käyttöön

Perusteita lisäneliöiden käyttöönotolle vanhojen kerrostalojen ullakoilla riittää. Vanhoja kerrostaloja löytyy kaupunkien keskustoista, jossa käytettävät neliöt ovat muutenkin vähissä ja arvokkaat jo sijaintinsa ansiosta. Uudet asunnot ullakoilla nostavat myös koko taloyhtiön arvoa. Puhumattakaan energiatehokkuuden parantumisesta uusien eristyksien myötä ullakkorakentamisen yhteydessä. Paloturvallisuuskin paranee monessa tapauksessa ullakolla olevien varastojen poistumisen myötä.

Tehokkailla eristeillä enemmän asuinpinta-alaa

Ullakkotiloja muutettaessa asuinkäyttöön, Kingspan Kooltherm eristeet maksimoivat käytettävän tilan ohuen ainevahvuutensa ansiosta, säilyttäen silti vaadittavat lämmöneristystasot. Taloudelliset säästöt tulevat ohuemmasta eristyksestä ja näin vapautuvasta arvokkaasta lisätilasta.

Kingspan Kooltherm eristeillä saadaan jo ainevahvuudella 240mm (huom. puurungon vaikutus) täytettyä vaatimusten mukainen taso U-arvo 0,09 W/m2K.

Ullakkorakentamisen pitää pääasiallisesti tapahtua olemassa olevan katon sisäpuolella. Ullakon tulee olla riittävän korkea asuntojen rakentamiseen: sisätilan vapaakorkeus kattoharjan kohdalla mitattuna tulee olla vähintään 3,5 metriä (olemassa olevan ullakon lattiapinnasta ullakon yläpohjan kantavan rakenteen alapintaan). Näin ollen rakenteeseen jää riittävästi tilaa tuuletukselle ja lämmöneristeille.

Mitoituksessa asuinhuoneessa tulee olla 7 m2 yli 2,2 m korkeaa tilaa, jonka keskikorkeuden tulee olla 2,5 m. Huonealaan ei lueta alle 1,6 m korkeaa tilaa. Tehokkailla Kooltherm lämmöneristeillä huonekorkeus saadaan maksimoitua.
 

Paloturvallinen rakenne

Kingspan eristeet täyttävät vaatimuksen Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (astui voimaan 1.1.2018). Eristävältä osaltaan eristeiden paloluokka pitää olla vähintään D-s2, d0 uusimman asetuksen mukaan. Eristeitä voidaan käyttää enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa.

Palotilanteessa Kingspan-eristeet hiiltyvät hitaasti, jolloin hiiltynyt kerros hidastaa osaltaan palon läpitunkeutumista eristekerroksessa. Tämä mahdollistaa myös EI60-rakenteiden eristämisen käyttämällä Kingspan-eristeitä. Kingspan-eristeet saavuttavat jopa paloluokan B-S1, d0.

Kingspan Koolthermin olennaisimpia ominaisuuksia:

Kooltherm-lämmöneristeet ovat helppoja työstää ja asentaa työmaaolosuhteissa, esim. työstötyökaluiksi käyvät jo käsisaha ja mattopuukko. Eristeet ovat myös kosteusteknisesti turvallisia, jolloin tuotteet eivät vety, kutistu, lahoa ja homehdu. Vesihöyrynvastus eristeissä on erinomainen, jolloin erillistä höyrynsulkua ei tarvita.

  • Erinomainen lämmöneristyskyky
  • Helppo työstää ja asentaa
  • Kestää kosteusrasitusta
  • Erinomainen vesihöyrynvastus
  • Saatavilla myös diffuusioavoimena eli vesihöyrynläpäisevänä

Tarvitsetko lisätietoa tuotteista tai apua suunnitteluun?

Jokainen kohde on erilainen. Kingspanin tekninen neuvonta sinua auttaa löytämään sopivat ratkaisut tehokkaan lämmöneristyksen toteuttamiseksi.
p. 0207 786 700, info@kingspaneristeet.fi

Suunnittelun avuksi:


 
Päivitetty
6.10.2021