Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -väliraportti

Hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen 2035 mennessä. Rakennusteollisuus laatii tiekarttaa yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Projekti aloitettiin marraskuussa 2019 ja tulokset pitäisivät olla selvillä kesäkuussa 2020. Tuloksista tiedotetaan Suomi Areenassa heinäkuussa 2020.

RT:n selvityksessä vertikaalitarkastelussa ovat raaka-aineiden hankinta, valmistusprosessit ja rakennustuotanto. Saman aikaisesti horisontaalitarkastelussa on rakennuksen ja rakentamisen koko elinkaari. Rakennusteollisuudessa on myös otettava huomioon maankäyttö, kaavoitus, suunnitteluratkaisut, kiinteistöjen- ja infrastruktuurin käyttö, ylläpito, purkaminen ja siitä syntyvien materiaalien hyödyntäminen.

Uusille rakennuksille kaavaillaan koko elinkaaren mittaista hiilijalanjäljen kattoa.

Uusille rakennuksille kaavaillaan koko elinkaaren mittaista hiilijalanjäljen kattoa.

Työn tavoitteena on tunnistaa suurimmat päästövähennystenosa-alueet, vähähiilisyyden mahdollistavat toimenpiteet sekä asettaa aikataulullisia välitavoitteita rakennusteollisuuden eri toimijoille. Projektin pohjalta laaditaan tiekartta päästötavoitteille vuosiksi 2030, -35, -40 ja -50.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -selvityksen vaiheet:

  • nykytilakuvaus (käynnissä)
  • mahdollisuuksien tarkastelu (toteutuu 12/2020)
  • vähähiilisyyden skenaariot (toteutuu 34/2020)
  • päästötavoitteet ja tiekartta (toteutuu 45/2020)
  • rakennusteollisuus rakennetussa ympäristössä (toteutuu 6/2020)

Käynnissä oleva nykytilakuvaus selvittää rakennusteollisuuden nykytilannetta sekä määrittelee sen hiilielinkaarta. Lähiaikoina tarkastellaan myös rakennusteollisuuden hiilineutraalisuuden mahdollisuuksia ja riskejä.

Tulevia asiantuntijatyöpajoja:

  • Työpaja 1 (23.3.2020): Hiilijalanjäljen ja päästövähennyskeinojen validointi: tuodaan osien 1 ja 2 tulokset keskusteluun.
  • Työpaja 2 (20.4.2020): Miten skenaariot toteutetaan eli miten teollisuus ja hallinto aikovat päästövähennykset toteuttaa. Alun haastattelujen pohjalta luodaan alustava käsitys asiasta ja alustavat skenaariot, jotka tuodaan keskusteluun. Lopullinen tiedon ja sitoutumisen täytyy tulla kentältä.

Lisää aiheesta Rakennusteollisuuden nettisivulla.

 
Päivitetty
29.1.2020