ASA-ilmoitusten muutokset 1.1.2020

Aineiden määrittely ja ilmoitusvelvollisuus muuttuvat

Työterveyslaitoksen tiedote 56/2019, 18.12.2019

"Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Samoin työnantajan on pidettävä luetteloa niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Kun aineiden määrittely vuoden alussa muuttuu, muuttuu myös ASA-ilmoitusvelvollisuus."

Ilmoitettavat työntekijät

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan rekisteriin on ilmoitettava työtekijät, jotka ovat altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ja altistus pystytään todentamaan biologisilla altistusmittauksilla, työhygienisillä mittauksilla tai muiden selvitysten ja mittauksien perusteella.

Jos altistusta ei voida mitata, on työnantajan ilmoitettava työntekijät, jotka ovat altistuneet vuoden aikana vähintään 20 työpäivää tai onnettomuuden takia lyhytaikaisesti epätavallisen suurelle annokselle.

Uusia ilmoitettavia aineita rakennusteollisuutta ajatellen

Formaldehydi

”Formaldehydi (CAS 50-00-0) on reaktiivinen yhdiste, joka esiintyy aldehydinä kaasumuodossa. Formaldehydillä on pistävän tukahduttava haju. Se liukenee helposti veteen ja 37-50 prosenttista vesiliuosta kutsutaan formaliiniksi.” (Työterveyslaitos)

Suomessa formaldehydiä sisältäviä tuotteita pääasiallisesti käytävät:

 • vaneri, kuitulevy- ja lastulevyteollisuus
 • lasivilla ja mineraalivillateollisuus
 • valimot valimohartsina
 • huonekalu ja puusepänteollisuus
 • liimateollisuus

Huomattavaa on, että vaikka MDF- ja HDF-levyjä ei valmisteta Suomessa, niitä työstettäessä vapautuu formaldehydiä enemmän kuin esimerkiksi lastulevystä.

Kvartsipöly

Kvartsipöly on Piioksidin (SiO2) yksi kiteinen muoto. Muita haitallisia piioksideja ovat tridymiitti ja kristobaliitti. Piioksidista on myös amforisia muotoja, jotka eivät kuitenkaan ole terveydelle erityisen vaarallisia. Vaarallista kvartsipölystä tekee sen pieni hiukkaskoko alle 4 (mikro merkki). Kokonsa ansiosta pöly pysyy ilmassa hyvin pitkään ja on näkymätöntä.

Kvartsipölylle helposti altistavat työt:

 • kaivostyö
 • louhintatyö
 • kivityöt
 • rakennustyöt (betonityöntekijät, siivoojat, muurarit)
 • keraaminen teollisuus (tiilet)
 • metallinhionta
 • hiekkapuhallustyöt

Lehtipuupöly

Työterveyslaitoksen raportin mukaan Aiemmin ASA-ilmoitettavien työmenetelmien listalla oli työ, johon liittyi altistuminen tammen ja pyökin pölylle. Nyt tätä kohtaa on laajennettu koskemaan kaikkea lehtipuupölyä, esim. koivua.

Puupölyä työpaikkojen ilmassa esiintyy monilla eri aloilla:

 • puun sahaus ja höyläys
 • levyteollisuus
 • puutuotteiden ja huonekalujen valmistus
 • rakennusteollisuus
 • metalli ja betonituotteiden valmistus
 • oppilaitokset

Uudet ASA-ilmoitettavia työt

 • Työt, johon liittyy altistuminen käytetylle moottoriöljylle
 • Työt, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasulle
 • Ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus
 • Työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille
 • Työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomisterapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille


Uudet ASA-ilmoitettavat ainealtistukset ja työt koskevat vuotta 2020 ja ilmoitetaan ASA-rekisteriin vasta vuonna 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

Listaus syöpäsairauden vaaran aiheuttavista tekijöistä ja ASA-ainenumerot: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/09/syopasairauden-vaaraa-aiheuttavat-tekijat.pdf


Lähde: Työterveyslaitos. Ilmoitettavien aineiden ja seosten luokittelu perustuu EU:n CLP-asetukseen 

 
Päivitetty
20.12.2019