Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki

Lain perusperiaatteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristön pitää olla myös sosiaalisesti toimiva, jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon. Yksi uudistuksen pääkohdista on Suomen tavoite on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nykyinen laki on vuodelta 2000, johon ollaan tehty muutoksia tarvittaessa.

Uudistuksen kolme pääkohtaa:

  • Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän yksinkertaistus
  • Rakentamisen ohjauksen kehittäminen
  • Lain toimeenpanon helpottaminen

MRL:n kokonaisuudistuksen rakentamista koskevia kysymyksiä

  • Miten parannetaan rakennuksen koko elinkaaren kestävää suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa?
  • Miten varmistetaan, että rakennuskanta muuttuu vähähiiliseksi?
  • Miten järjestetään rakentamisen vastuukysymykset ja rakentamisen ketjun eri osapuolten tehtävät ja roolit?
  • Miten lainsäädännön tulisi ottaa huomioon digitaaliset työkalut rakennushankkeissa ja kiinteistön ylläpidossa?
Lain uudistusta koskevissa kysymyksissä halutaan selvittää, miten rakennusten koko elinkaaren kestävää suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa pystytään parantamaan. Yksi suurimmista kysymyksistä on, miten varmistetaan rakennuskannan muuttaminen vähähiiliseksi. Hallituksen tavoite hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä vaikuttaa valtavasti rakentamisen suuntauksiin tulevaisuudessa.

Uuditusta tehtäessä pohditaan myös, miten rakennusvalvonta järjestetään tulevaisuudessa ja, miten rakentamisen luvitusta voisi sujuvoittaa ja vähentää ylipäätään. Miten digitaaliset työkalut pystyttäisiin hyödyntämään rakennushankkeissa ja kiinteistön ylläpidossa paremmin. Laissa otetaan huomioon myös Suomen Eu-jäsnyyden ja kansainvälisten sutoumusten tuomat vastuut.

 

Lue lisää:

Miten hiilineutraalius saavutetaan? >>
Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 - väliraportti >>

Uudistettavaan lakiin on pyydetty kommentointia sidosryhmiltä/rakentamisen ammattilaisilta ja kansalaisilta. Selvitysten ja hankkeiden lisäksi on järjestetty erilaisia työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja kyselyjä.

MRL:n uudistuksesta pääset lukemaan mrluudistus.fi-sivuilta ajankohtaista tietoa ja valmiita selvityksiä. Uudistus valmistellaan parlamentaarisesti ja valmistelusta vastaa ympäristöministeriö.

Uudistuksen tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi MRL:ksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Uudistuksen teemat:

Uudituksen eri teemoista pääset lukemaan enemmän alta.
1. Kaavoitus ja maankäyttö
2. Osallistuminen ja vaikuttaminen
3. Rakentaminen ja luvat


Lähteet:
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen nettisivut www.mrluudistus.fi
Rakennusfysiikka 2019-seminaari; Millä oletuksilla optimoidaan vähähiilisempää huomista?

 
Julkaistu
6.3.2020