Perustusten kuivanapito sekä radonin esto

Maanvastaisten rakenteiden on estettävä maaperän kosteuden ja maahan valuvien pintavesien haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin ja sisätiloihin. Rakenteiden on kestettävä myös vajoveden aiheuttaman hetkellisen paineen vaikutus. Tämän vuoksi maanvastaiset rakenteet on vähintään kosteuseristettävä. Mikäli maa on jatkuvasti märkää, ovat rakenteet vedeneristettävä. Radon on maaperästä huoneilmaan nouseva kaasu, jolla on terveyttä heikentävä vaikutus. Radonalueilla on perustus tehtävä niin tiiviiksi, ettei kaasu pääse huoneen hengitysilmaan.


Perustusten kuivanapito sekä radonin esto