Biolan-jätevesijärjestelmät

Kiinteistökohtaisen talousjätevesien käsittelyjärjestelmän tarve on ajankohtainen kiinteistöillä, joissa ei voida hyödyntää viemärilaitosten palveluja. Kiinteistön jätevesien asianmukainen käsittely on sekä terveydellisistä syistä että ympäristön ravinnekuormituksen hillitsemiseksi tärkeää. Jätevesijärjestelmän on 31.10.2019 mennessä täytettävä uudet vaatimukset. 

Viemäriverkkojen ulkopuolisilla alueilla tarvitaan yhä toimiva puhdistusjärjestelmä; Biolan tarjoaa siihen eri vaihtoehtoja!Puhdistamot pesuvesille


Puhdistamo kaikille jätevesille


Puhdistamo suotonesteelle


Puhdistamotarvikkeet


Yhteystiedot


Katso aiheeseen liittyvät uutiset

Katso myös muuta aiheeseen liittyvää