Yläpohjan lisäeristäminen

copyright
Suorakanava Oy

 

Yläpohja muodostaa rakennuksen suurimman yhtenäisen pinnan. Sen lisäeristäminen on talon energiankulutuksen kannalta erittäin kannattavaa. Jos ullakkotila ei ole käytössä, on eristäminen helppoa ja edullista. Vanhan purueristeen päälle lisätään haluttu määrä Vuorivillaa: PAROC IL:ä, PuhallusVuorivillaa tai Vuorivillapurua. Vanha eristekerros lämpenee ja kuivuu, jolloin se toimii entistä paremmin. Myös paloturvallisuus paranee. Tällainen rakenne toimii aina luotettavasti. Lisäeristettäessä ei kuitenkaan saa tukkia tuuletusrakoja räystään ja seinän välissä, vaan 30-50 mm tuuletusväli tulee säilyttää. Mikäli eristetilaa ei ole riittävästi hyvän tuloksen saavuttamiseksi, kannattaa ainakin osa vanhoista eristeistä poistaa ja korvata tehokkaammalla Vuorivillalla. Rakennettaessa ullakolle huonetiloja, on osa yläpohjarakenteesta vinoja ulkokaton suuntaisia rakenteita. Eristyspaksuus määräytyy lähes aina käytössä olevan tilan ja vaadittavan huonekorkeuden mukaan. Mikäli rajoitteita ei ole, on suositeltava eristepaksuus yläpohjassa n. 450 mm. Talviaikaan on sisäilman kosteus n. 5-10 kertainen ulkoilmaan verrattuna ja vesihöyry on lähes puolet kevyempää kuin kuiva ilma. Tästä syystä kosteus pyrkii voimakkaasti rakenteiden kautta ulkoilmaan. Sisäilman terveellinen kosteus säilyy parhaiten, kun estetään kosteuden pääsy rakenteisiin. Näin myös vältytään ilmankostuttimen käytöltä. Tärkeimpiä asioita vinon yläpohjan eristyksessä on mahdollisimman hyvä sisäpinnan tiiviys, joka estää sisäilman kosteuden kulkeutumisen rakenteisiin. Koska käytännössä täydelliseen tiiviyteen ei päästä, tulee eristeen ja vesikaton väliin järjestää väh. 50 mm:n tuuletusväli, josta ilma pääsee kulkeutumaan ulos joko talon päätyihin tehtyjen reilunkokoisten tuuletusaukkojen kautta tai harjalle sijoitettujen tuuletushormien kautta. Vinolla osalla tulee aina olla eristeen uloimmaisena kerroksena tuulensuojalevy, esim. PAROC IRL. Ullakkohuoneiden ilmanvaihto toteutetaan uuden ilmanvaihtosuunnitelman yhteydessä.

AB vesikate ja ponttilaudoitus
C vesikaton kannattajat ja rimat 50 x50 mm
D PAROC IRL 50 mm
E tila täytetään Isolevykerroksella tai käyttämällä paksumpaa runkolevyä
F lisäkoolaus 50 x 100 mm k 600 mm ja PAROC IL 100 mm
G PAROC höyrynsulku
H sisäverhous

 

A sisäverhous
B pohjalaudoitus
C vuorauspahvi
D purutäyte
E PAROC IL vähintään 150 mm tai PuhallusVuorivilla vähintään 200 mm
F pahvi

 

Alapohjan lisäeristäminen

Alapohjan eristyksen ongelmana on useimmiten vanhojen eristeiden painuminen, jolloin eristeen ja lattian väliin muodostuu rako, jossa ilma voi liikkua. Tällöin lattia on kylmä ja vetoinen. Lattian eristyksen voi luotettavasti korjata vain purkamalla lattia ylhäältä päin. Vanhojen eristeiden kunto tarkistetaan ja päälle asennetaan Vuorivillalevy, joka varmasti täyttää eristetilan lattian pintamateriaaliin saakka. Lämmöneristyksen perusasioita on, että eristeen tulee olla tiiviisti kiinni rakenteen lämpimässä pinnassa. Puhallus- ja irtoeristeiden käyttöä lattiassa tulisi välttää niiden painumaominaisuuksien takia. Rossipohjassa hyvä tiiviys on välttämätön mukavuuden ja vedottomuuden kannalta. Ilmasulkuna muovikalvo on asennusominaisuuksiltaan paras, mutta PAROC ilmansulkupaperi on lähes yhtä hyvä. Lattiamateriaalin alapuolelle asennettava tiivistävä muovi tai paperi tulee liittää seinän vastaavaan rakenteeseen mahdollisimman tiiviisti, sillä lattian ja seinän raja-alueet ovat muutoin vetoisia ja kylmiä. Rossipohjan eristyksen alapinnassa tulee olla tuulensuoja kuten ulkoseinissä. Maanvaraisen alapohjan yläpinnan tiivistävänä kerroksena riittää mainiosti paperi.

A lattiakannattajat
B rossipohjalaudoitus
C vuorauspaperi
D purutäyte
E PAROC IL 100 + 100 mm
F PAROC ilmansulkupaperi

G harvalaudoitus
H Esim. Gyproc-massiivilattia kolmesta kerroksesta kipsilevyjä

 

 

( logosta yrityksen omille www-sivuille )

  Paroc Oy Ab
Neilikkatie 17
PL 294
01301 Vantaa
Puh. 0204 55 4868
Fax 0204 55 4738
  Vuorivillaa saa levytavarana rakennustarvike-
liikkeistä. PuhallusVuorivillan toimittajat löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta.

 

Loading