Käyttövesi porakaivosta
copyright
Suorakanava Oy

Porakaivoja tehdään alueille, jonne ei kunnallista vesijohtoa ei ole vedetty. Toisaalta, jos kunnallisen vesijohtoverkoston alueella vedenkulutus on suuri, porakaivo on järkevä vaihtoehto. Porakaivosta otettu vesi on halvempaa kuin kunnallisesta vesijohdosta otettu, vesimaksua ei mene.
Itse porakaivo on maahan tai kallioon porattu reikä, joka ulottuu maksimissaan 120:n metriin. Vettä löytyy yleensä viimeistään 120 metrin syvyydestä. Jossakin välillä 0-120 metriin tulee vesisuoni vastaan ja vesi pumpataan sopivalla pumpulla ylös omakotitalon päävesijohtoon. Jos pohjavettä ei löydy poraamaalla, otetaan käyttöön painepuristus vesisuonien avaamiseksi.
Porakaivo tehdään silloin, kun tontin maaperässä ei ole tarpeeksi vettä rengaskaivoon tai pohjaveden ollessa liian syvällä. Kaivon kuivumisesta ei ole pelkoa toisin kuin rengaskaivossa. Kaivon pinta ja veden tuotto pysyvät vakiona ympäri vuoden.


Porakaivon suunnittelu
Kaivon suunnitteluvaihe on tärkeä. Ensin on selvitettävä perheen vedentarve ja käyttö. Urakoitsijan kanssa yhdessä selvitetään kaivon sijoitusvaihtoehdot, kaivon tarvittava läpimitta, sopiva pumppujärjestelmä ja kaivon teosta aiheutuvat kustannukset.
Samalla päätetään kaivon ja talon välinen vesiputken kulkureitti, routasuojaus ja pumppulaitteen sijoituspaikka.
Veden laatu ja riittävyys ovat hankalat määritellä ennakkoon. Koska rahallinen riski on suuri, useat porakaivotoimittajat antavat vesitakuun porakaivon tilaajalle. Eli jos kaivosta ei riittävästi tule vettä, tilaajan ei tarvitse maksaa laskua.
Jos aiotaan ottaa lämpö maaperästä maalämpöpumpulla kaivosta, suositellaan tehtäväksi kaksi kaivoa. Toinen lämmitystä ja toinen käyttövettä varten. Kaivojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 10 m. Jos lämmityskaivossa on kuitenkin runsas vedentuotto, kaivosta voidaan ottaa vesi kastelutarkoitusta tai autonpesua varten.
Porakaivoja pystytään tekemään myös talvella, routa ja jää eivät ole esteenä.

Porakaivon paikka
Kaivon paikkaa etsittäessä paras vaihtoehto on luonnontilainen alue, jolla ei ole veden likaantumisriskiä. Lisäksi kaivon paikka olisi hyvä olla rinteen alaosassa paikassa, jossa pohjavesi tulee pintaan lähteenä, kulkeutuu soille, jokiin, puroihin taikka järviin.
Maaperästä paras on hiekka- tai soramaa, joissa pohjavettä on paljon ja yleensä se on hyvälaatuista. Moreenissa kuivana aikana pohjaveden pinta saattaa alentua metrejäkin. Kaivoa rakennettaessa tämä asia on huomioitava.


(logosta yrityksen www.sivuille)
Etelä-Suomen Kaivonporaus- ja Maalämpötekniikka Oy
Hyllyväntie 5
04600 Mäntsälä
p. 019-687 1400, 09-491 180, 03-783 1221
p. 0400-491 234, 0400-0192 001

www.kaivonporaus.fi
E-mail:info@kaivonporaus.inet.fi

<<-- Takaisin edelliselle sivulle

Etusivulle

Loading