Rakennustöiden aikataulutus

copyright
Suorakanava Oy

Kokonaisprojektiaikataulu on ensimmäinen aikataulu, jonka pientalorakentajankin tulee laatia. Projektiaikatauluun merkitään koko projekti hyvin suurpiirteisesti siitä kun suunnittelu aloitetaan siihen kun talo on valmis. Melko usein rakentaja luo tämän aikataulun vain mielikuvaksi omaan päähänsä. Olisi kuitenkin parempi, että siitä laitettaisiin jotain myös paperille.

Talon rakentaminen toteutetaan, paitsi rakennussuunnitelmien, myös aikataulujen mukaisesti. Aikataulu on rakennushankkeen toteutuksen eräänlainen rautalankamalli, jossa asetetaan tavoitteet koko hankkeelle. Aikatauluja laaditaan eri tarkoituksiin ja eri tarkkuuksilla. Tyypillisin on ns. yleisaikataulu, joka toteutetaan janakaaviona. Yleisaikataulusta voidaan käyttää nimitystä rakennusaikataulu, erityisesti jos käytössä on vain yleisaikataulu. Rakennusaikataulu on käytettävissä olevan ajan ja työvaiheiden keskinäisien riippuvuuksien perusteella laadittu töiden ajallinen toteutussuunnitelma. Kustannusarvion lailla rakennusaikataulua pyritään noudattamaan mahdollisimman tarkasti. Kustannusarvio ja rakennusaikataulu ovatkin usein kilpailevia tekijöitä, sillä aikataulusta jälkeen jääminen joudutaan ottamaan kiinni lisäämällä työpanosta, mikä aiheuttaa lisää kustannuksia.

Rakennusaikataulu pientalotyömaalla


Ammattimaisessa rakennusurakoinnissa aikataulussa pysyminen on tärkeää, sillä useimmiten myöhästymisestä seuraa sakkoja. Omaa taloa, kokonaan tai osittain itse rakentavalle ei aikataulusta myöhästyminen yleensä aiheuta ainakaan rahallisia sakkoja. Tällöin kustannusarviossa pysyminen muodostuu yleensä määrääväksi tekijäksi. Silti selkeä rakennusaikataulu on kertarakentajallekin tärkeä. Aikataulun perusteella voi laatia hankinta-aikataulun tai merkitä suoraan rakennusaikatauluun tärkeimpien hankintojen ajankohdan, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet ovat työmaalla ajallaan. Rakennusaikataulun perusteella voit myös ilmoittaa sähkö- ja LVI -urakoitsijoille, milloin heidän osuutensa on ajankohtainen.

Hankinta-aikataulu

Hankinta-aikataulun tekeminen perustuu pitkälti eri tuotteiden toimitusaikoihin. Toimitusajat voivat vaihdella tuotekohtaisesti paljonkin. Lisäksi eri vuodenaikoina toimitusajat saattavat vaihdella. Usein kesän ja kesälomien jälkeen toimitusajat ovat pidempiä kuin keväällä. Hankinta-aikataulun laatiminen kannattaakin aloittaa kyselemällä tuotteiden toimitusaikoja. Ilmoita tällöin myös rakennusaikataulun mukainen ajankohta, jolloin tuotetta työmaalla tarvitaan. Hankinta-aikataulu voi olla pelkkä luettelo rakennusaikataulun yhteydessä, tai se voidaan tehdä myös rakennusaikataulun tapaan janamuotoon. Tällöin janat osoittavat ajankohdan, jonka aikana hankinta tulisi suorittaa, jotta se olisi perillä ajallaan, muttei toisaalta seisoisi työmaalla turhaan. Ylimääräinen varastointi vie tilaa työmaalla ja tavaraa voidaan joutua siirtämään paikasta toiseen. Siirtojen yhteydessä tavara saa usein vaurioita ja syntyy turhaa mittatappiota.

Tarkempi aikataulutus

Suuremmissa rakennuskohteissa, joissa työskentelee useita työryhmiä ja kohde jaetaan useisiin osakohteisiin, aikataulut on tehtävä tarkemmin. Tällöin käytetään mm. rakennusvaiheaikatauluja ja paikka-aika kaavioita. Omakotitalotyömaalla näitä ei juuri tarvita, mutta niitä voidaan käyttää. Esimerkiksi rungosta voidaan laatia erillinen rakennusvaiheaikataulu. Tämä voisi tulla kysymykseen vaikka käytettäessä ala- ja välipohjina ontelolaattoja, jotka on tilattu tiettyyn ajankohtaan. Ne vaativat asennukseen erityskalustoa ja niiden säilyttäminen työmaalla on hankalaa. Tällöin tarkempi aikataulu saattaa tulla kysymykseen. Aikataulujen, erityisesti jos tarvitaan rakennusvaiheaikatauluja, laatiminen kannattaa antaa alan ammattilaisen tehtäväksi. Ammattilaisen tekemän yleisaikataulun perusteella on helppo laatia hankinta-aikataulu vaikka itse.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat tilata itselleen rakennusaikataulun veloituksetta.

 

<<-- Takaisin edelliselle sivulle