Rakentaminen ilman lupaa


Rakentaminen ilman lupaa

Kirjoittaja
Viesti
Libertaari
Libertaari
Prestige User
Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 13, Vierailut: 0

Mitä kunta voi tehdä jos rakennan ilman lupaa? Maankäyttö- ja rakennuslaissa puhutaan vain uhkasakosta ja sakosta, mutta prukamisesta ei sanota mitään? Millä perusteella kunta voi purkaa rakentamani rakennuksen tai mikä pykälä Suomen laissa antaa kunnalle oikeuden purkaa? Jos rakennan ilman lupaa, ja ko. rakennus ei ole haitaksi kenellekään, eikä rakennus turmele luontoa, eikä pila maisemat niin millä oikeudella kunta voi sen purkaa? Purkaminenhan olisi omsaisuuden tuhoamista ja sehän on laitonta.

MItä jos pistän hanttiin? Sanotaan että olen tehnyt 500 m tiepätkän talon perille ja kaivan siihen monttuja ja laitan kiven lohkaireita esteiksi. Lisäksi rakennan piikkilanka esteitä ympäri talon ja tontin niin että liikuminen siellä on hankalaa/mahdotonta. Lisäksi kutusn tontille pari sataa talonvaltajaa Helsingistä tueksi.

Tiedän että sakkoja pukkaisi ja paljon mutta vapaudella on hintansa, näin se vaan on. Mikä olisi realistinen scenario tällaisessa tapauksessa? Antaisiko kunta periksi? joutuisinko vankilaan?
Vasarakeskelläkämmentä
Vasarakeskelläkämmentä
Supreme Being
Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)Supreme Being (210,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 999, Vierailut: 0
No mut mitä jos se uhkasakko on vaikka pari satkua? Siis 200 000.

Kyllä sä sen teelmäs laitat maan tasalle.
Libertaari
Libertaari
Prestige User
Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 13, Vierailut: 0
Uhkasakko ei voi olla niin iso tavikselle mutta varakkaalle se voi olla jopa 2000€/kk
Pm
Pm
Supreme Being
Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)

Ryhmä: Valvojat
Viestit: 3,1K, Vierailut: 5,2K
Mä luulen, että Libertaalin kannattaisi tuhlata liikaa energiaansa sen selvittämiseen, onko tontille mahdollista saada rakennuslupa. Jos on niin sitten voi jatkaa rakentamisen pähkäilyä.
Libertaari
Libertaari
Prestige User
Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 13, Vierailut: 0
Täydennän vielä että liikemies Peter Fryckmanille uhkasakko oli 2000€/kk, ja hän oli aikoinaan varakas.

Ohessa vielä maankäyttölain pykälät:
182 §
Uhkasakko ja teettämisuhka


Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä asianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
183 §
Tarkastusoikeus


Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi päästä rakennuskohteeseen ja suorittaa siinä tarkastuksia ja tutkimuksia.

Jos on perusteltu syy epäillä, että rakentamista tai rakennuksen kunnossapitoa koskevia säännöksiä, määräyksiä tai kieltoja on rikottu, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus päästä myös rakennukseen tai huonetiloihin. Tarkastuksen toimittamisesta on ilmoitettava vähintään yhtä vuorokautta aikaisemmin rakennuksen tai huonetilan omistajalle ja haltijalle.

Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus kaupassa, varastossa sekä maahantuojan ja valmistajan tiloissa saada rakennustuote, sen valmistukseen liittyvät ja muut asiakirjat sekä tuotteen arvioimiseksi tarpeellinen muu aineisto nähtäväksi. Tällä viranomaisella on myös oikeus tehdä markkinavalvontaan liittyviä tarkastuksia ja tutkimuksia.
184 §
Virka-apu


Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaiselle tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonnassa.
185 §
Rangaistukset


Joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka kaava- tai lupamääräyksiä tai kieltoja tehdyistä ympäristön turmelemisesta ja rakennussuojelurikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 1–4 ja 6 §:ssä.

3 momentti on kumottu L:lla 26.10.2001/893.

Ei mitään mainintaa purkamisesta. Vielä uhkasakosta, näin laki sanoo:

8 §
Uhkasakon suuruus


Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.
Libertaari
Libertaari
Prestige User
Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)Prestige User (4,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 13, Vierailut: 0
Kyse on periaatteesta. Jos omistan maapalan niin minulla pitäis olla oikeus rakentaa siihen kodin, ilman että viranomaiset puuttuvat siihen. Sen takia haluan tietää, mikä on viranomaisten todellinen luonne näissa tapauksissa.
A_nonyymit
A_nonyymit
Supreme Being
Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)Supreme Being (412,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 1,5K, Vierailut: 0
Kyllähän noita minun käsittääkseni on purettukin noita luvattomia rakennelmia viranomaisten toimesta ja purkukustannukset on sitten ulosoton kautta karhuttu luvattomasti rakentaneelta.Suomi on kohtalaisen pitkälle kulkenut pois oman käden oikeuden periaatteesta, välillä tuntuu että liiankin kauas. Laeilla on kuitenkin alunperin ollut omat yhteiskuntaa ja yksilöä hyödyttävät ja tukevat tavoitteensa, se, että lain soveltaminen on ehkä joissain tilanteissa vääristynyt.Suomessa ei saa rakentaa ilman lupaa.
majatalo
majatalo
Supreme Being
Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)Supreme Being (95,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 439, Vierailut: 27
Rakennusvalvonta viranomaiset eivät ole missään vastuussa yksityisessä rakentamisessa. Jotenka, voit rakentaa huoletta sellaisen minkä haluat. Luvan myontäminen edellyttää aina vastuuta, se pitäisi olla aina RAKENNUSLUVAN PERUSTEENA. Eikä niin jos ei lupaa, niin ei, myös lupaa puuttua ko. asiaan.
Pm
Pm
Supreme Being
Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)Supreme Being (503,0K mainepistettä)

Ryhmä: Valvojat
Viestit: 3,1K, Vierailut: 5,2K
Mulle ei aukene, mistä Libertaarin meuhkaamisessa on oikein kysymys. Pitäisiköhän lopettaa tämä keskustelu tähän?
Hela
Hela
Supreme Being
Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)Supreme Being (146,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 754, Vierailut: 7
Tai sitten on näitä, että on peltoa tai metsää jossain kaupunkialueella, ja ei kaavaa. Tällöin rakennusoikeudet on kiven alla, varsinkin jos on kyse perillisistä, jotka haluavat rakentaa "omalle pellolle". Onhan se toki selvää, että alueilla ei ole kunnallistekniikkaa, ehkei sähköäkään lähellä, mutta yleensä kyse lienee siitä, että ei haluta antaa "ilmaista" tonttia, kun kaupungin omat ja yksityiset tontit maksavat 100 k€.
GO
GO


Samankaltaiset aiheet


Lukee tätä viestiketjua


Kirjaudu
Existing Account
Email Address:


Salasana:


Valitse foorumi....

Rakentaja.fi Keskustelut


Hae