Opetuspaketti asunto-osakeyhtiölaista


Opetuspaketti asunto-osakeyhtiölaista

Kirjoittaja
Viesti
Debate
Debate
Supreme Being
Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 650, Vierailut: 0

Asunto-osakeyhtiön omistaa osakkaat, eli osakkeiden omistajat, käytännössä myös yleensä asukkaat, ellei osakkeen omistaja ole vuokrannut hallinnassaan olevaa asuntoa ulkopuolisille.


Asunto-osakeyhtiö ei tavallisessa talossa ole mikään kummajainen , erillinen määräävää instituutio, vaan osakkaat eli asuntojen omistajat päättävät yhdessä omistamansa asunnon (asuntojen asioista).


Kyse on siis myös omistuksesta eikä hallintaan oikeutettavasta asunnosta yksistään eikä pelkästä paperista.


Jotta ei aina tarvitsisi kutsua koko omistajakaartia kokoon, on asioita hoitamaan valittu hallitus ja isännöitsijä. He toteuttavat osakkaiden päättämiä asioita. Toimiessaan heidän tulee noudattaa sekä asunto-osakeyhtiölakia että yleistä lainsäädäntöä.


Kunnossapitovastuusta on säädetty pykälässä 78§, jota voidaan muuttaa muuttamalla yhtiöjärjestystä, joka vaatii kuitenkin äänienemmistön ja virallisen kokouksen ja äänestyksen.


Kirjasta suoraan: Asunto-osakeyhtiölaista poikkeavat kunnossapitovastuumääräykset eivät vielä ole kovin yleisiä. Kuitenkin asunto-osakeyhtiötyyppien monipuolistuessa (rivi, -pari, kerros ja omakotitalot) tarve yhtiöjärjestysmääräyksille lisääntyy . Poikkeavien määräysten laatiminen yhtiöjärjestykseen voi olla tarpeen pientaloyhtiöissä rivi- paritalot, joissa osakkaat itsekin mieltävät vastaavansa omasta asumisestaan laajemmin kuin kerrostalossa. Voidaan esim. sopia rakennuksen ulkopuolisista kunnossapidostakin osakkeen omistajan tehtäväksi. (huom.! sanamuoto OSAKKEEN OMISTAJAN)


Meillä nyt ei vaan oikein vielä hallita näitä pykäliä. Yhtiö ja hallitus ei voi esim. määrätä ja ajoittaa työtä osakkaalle ja menetelmiä ja materiaaleja myöten, joista se ei itse ota rahallista vastuuta. Se on jo todellista diktatuuria.


Kirjasta: Kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä Kinnunen Terho


Debate
Debate
Supreme Being
Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)Supreme Being (117,0K mainepistettä)

Ryhmä: Jäsenet
Viestit: 650, Vierailut: 0

 


On valitettavaa, jos osakeasunnon omistajista on tullut pelkkiä "autovuokraamon" autojen lainaajia, niinkuin muutamat ovat asian ymmärtäneet ja symboolisesti  ilmaisseet. Ei ole ihme, että lainsäädäntöä pyritään jo muuttamaan enemmän omistuksen suuntaan.


Vaikka kyse on osakkeista, sen osakeyhtiön, jossa osakeet ovat ja hallinnassa olevat asunnot, omistavat kuitenkin osakkaat yhdessä, eli kyse on huonoimmillaankin ainakin  osaomistuksesta.  Kaikilla on määräämisvaltaa ja oikeuksia koko yhtiön toimintaan. Kyse ei siis ole asunto-osakkeen kohdalla kuten  lainassa olevan auton hyvin tai huonosti pitämisestä. Selvin ero lainaan on se, että osakkeen omistaja myy hallinnassaan olevan asuntonsa itse. Osakkeen ollessa hyväkuntoinen ja perusparannettu mahdollinen voitto tulee itselle, samoin asunnon ollessa huono ja  se myydään alennetulla hinnalla,  uusi ostaja korjaa sen hintaeron turvin mieleisekseen. Jos osaketalon ulkonaiset puitteet ovat huonot ja hallinta epäluotettavaa, se alentaa asunnon hintaa myös, tai päin vastoin. Yleensä alueen asuntomyyjät tietävät hyvin tilanteen hinnoitellessaan asuntoja. Siis nekin seikat, jotka eivät näy.


GO
GO


Samankaltaiset aiheet


Lukee tätä viestiketjua


Kirjaudu
Existing Account
Email Address:


Salasana:


Valitse foorumi....

Rakentaja.fi Keskustelut


Hae