RIL 261-2013 Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet

RIL 261-2013 Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet


  • Valmistaja: Rill
  • Toimitusaika:3 arkipäivää *

Hinta : 115.00

Julkaisussa on kattavasti käsitelty sekä talon- että infrarakentamisen routasuojausta. Tavoitteena on parantaa alan osaamista esittämällä routailmiö ja routasuojaustavat kootusti ja yhteneväisellä tavalla. Ohje on työkalu roudan vaikutusten ja routariskien hallintaan sekä routavahinkojen estämiseen. Lähtökohtana on ollut olemassa oleva ohjekirjallisuus, jonka sisältöä on hyödynnetty sekä tarvittaessa päivitetty ja tarkennettu. Ohjeisiin on lisätty uusinta tutkimustietoa. Rakentamismääräysten uudistuessa korvaantuvat viittaukset vanhoihin rakentamismääräyksiin uusia määräyksiä vastaaviksi.

Ohjeiden laadinnassa on otettu huomioon rakennusten yhä vähäisempi energiankulutus. Rakennusten alapohjan lämmöneristyksen kasvattaminen lisää routasuojaustarvetta. Uudet ohjeet perustuvat mm. tietokoneohjelmalla laadittuihin passiivi- rakennusten ja nollaenergiatalojen maaperän lämpötilajakaumalaskelmiin. Tämä julkaisu korvaa julkaisun RIL 193-1992 Routavauriot ja routasuojaus.

257 sivua.