Suunnitteluoppaat

RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen asuinrakennukset

Ohje kuvaa matalaenergia- ja passiivitalojen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavia menetelmiä ...
120.00 €

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen

Julkaisun tarkoitus on antaa yleiskuva kosteus- ja homevaurion syntymisestä ja estämiskeinoista - my...
67.00 €

RIL 252-1-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus

-Hankeprosessi ja tekniset ratkaisut 60- ja 70 lukujen kerrostaloissa. Kaksi osaa. Osa 1: Perusteet...
131.00 €

RIL 258-2011 Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa

1960- ja 1970-luvulla rakennetut asuinkerrostalot ovat teknisesti vanhentumassa ja suuri määrä kerro...
44.00 €

RIL 260-2012 Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnitelu ja toteutus

Uusi ohje ryhmäkorjaushankkeen hyödyistä, edellytyksistä ja kokonaisprosessista Ryhmäkorjaushan...
57.00 €

RIL 247-2008 Rakennusalan oikeuskäytäntöä

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry julkaisee RIL Sovittelu Oy:n kanssa yhteistyössä teoksen, j...
54.00 €

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet

219 sivua. Veden- ja kosteudeneristystä koskevilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että rakennust...
97.00 €

RIL 261-2013 Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet

Julkaisussa on kattavasti käsitelty sekä talon- että infrarakentamisen routasuojausta. Tavoitteena o...
115.00 €

RIL 126-2009 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

RIL on julkaissut rakennuspaikan kuivatusta käsitteleviä ohjeita jo vuodesta 1972. Nyt ilmestynyt oh...
65.00 €

RIL 234-2007 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet

UUSI OHJE PIHOJEN SUUNNITTELUSTA JA RAKENTAMISESTA RIL 234-2007 on tarkoitettu noudatettavaksi pi...
62.00 €

RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen asuinrakennukset

Ohje kuvaa matalaenergia- ja passiivitalojen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavia menetelmiä
120.00 €

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen

Julkaisun tarkoitus on antaa yleiskuva kosteus- ja homevaurion syntymisestä ja estämiskeinoista - my
67.00 €

RIL 252-1-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus

-Hankeprosessi ja tekniset ratkaisut 60- ja 70 lukujen kerrostaloissa. Kaksi osaa. Osa 1: Perusteet
131.00 €

RIL 258-2011 Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa

1960- ja 1970-luvulla rakennetut asuinkerrostalot ovat teknisesti vanhentumassa ja suuri määrä kerro
44.00 €

RIL 260-2012 Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnitelu ja toteutus

Uusi ohje ryhmäkorjaushankkeen hyödyistä, edellytyksistä ja kokonaisprosessista Ryhmäkorjaushan
57.00 €

RIL 247-2008 Rakennusalan oikeuskäytäntöä

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry julkaisee RIL Sovittelu Oy:n kanssa yhteistyössä teoksen, j
54.00 €

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet

219 sivua. Veden- ja kosteudeneristystä koskevilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että rakennust
97.00 €

RIL 261-2013 Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet

Julkaisussa on kattavasti käsitelty sekä talon- että infrarakentamisen routasuojausta. Tavoitteena o
115.00 €

RIL 126-2009 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

RIL on julkaissut rakennuspaikan kuivatusta käsitteleviä ohjeita jo vuodesta 1972. Nyt ilmestynyt oh
65.00 €

RIL 234-2007 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet

UUSI OHJE PIHOJEN SUUNNITTELUSTA JA RAKENTAMISESTA RIL 234-2007 on tarkoitettu noudatettavaksi pi
62.00 €