ISOVER askeläänieriste

ISOVER askeläänieriste täyttää vaatimukset. Askelääneneristävyyden vaatimustaso määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1. Askelääneneristävyyttä kuvataan askeläänitasoluvulla L`n,w. Suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistojen välillä on 53dB. Uloskäytävästä asuinhuoneistoon vaatimus on enintään 63dB.

• kelluvilla lattioilla saavutetaan paras askeläänen eristys (kokonaan irti rakennuksen rungosta), eristeellä tulee olla alhainen dynaaminen jäykkyys
• puulattioilla välitilan villottaminen täyteen sekä alapuolinen rakennuslevyt kiinnitetään akustorangalla
• matalien taajuuksiin eristävyyttä voidaan parantaa pintamassaa lisäämällä
• lattiamateriaalin valinnalla on vaikutusta askeläänitasoon
• muista tiivistys ja sivutiesiirtymien estäminen.