E.ONin Oma Energia -palvelu auttaa säästämään energiaa

E.ONin verkkoalueen asiakkaat ovat voineet seurata omaa sähkönkäyttöään lähes reaaliaikaisesti jo muutaman vuoden ajan netin kautta. Tämän vuoden alkupuolella palvelu laajenee E.ONin asiakkaisiin, joiden sähkönkäyttöpaikka on muualla Suomessa.

Palveluun pääsyn ehtoina ovat, että asiakkaan käyttöpaikalla (kotona ja kesämökillä) on etäluettava sähkömittari ja paikallinen verkkoyhtiö voi lähettää E.ONille tuntikohtaista tietoa asiakkaan sähkönkäytöstä.

Lue lisää E.ONin palveluista

Palvelu kuuluu sähkön hintaan. Asiakas voi seurata omaa kulutustaan vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja jopa tuntitasolla sekä kilowattitunteina että euroina.

Oma Energia -palvelussa voi verrata omaa sähkönkäyttöään aiempaan kulutukseensa sekä myös muihin kotitalouksiin. Tuntitason kulutusseuranta auttaa havaitsemaan äkilliset sähkönkäytön muutokset ja luo mahdollisuuksia lisätä asumisen energiatehokkuutta.

Käyttäjät kehittävät palvelua

  • Kaikki Oma Energia -palvelun käyttäjät hyötyvät palvelusta, rakennuttajapäällikkö Hannu Mustonen Kajaanin Pietarilta sanoo. Pietari on Kajaanin kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, joka hallinnoi noin 3 000 vuokra-asuntoa, joihin kaikkiin tulee E.ONin punaista sähköä.

Mustonen on seurannut kotinsa ja kesämökkinsä sähkönkäyttöäjo usean vuoden ajan ja antanut monta hyvää kehitysideaa. Hän ehdotti, että palveluun lisättäisiin ulkolämpötila eri päivien kohdalle, jotta vertailu eri vuosien kesken helpottuu.

Tukea säästötoimille

Oma Energia -palvelua voi hyödyntää esimerkiksisilloin, kun lämmittää puulla tai vaihtaa lämmitysjärjestelmää ja haluaa seurata energiansäästötoimien vaikutusta kulutukseen. Palvelussa voi myös vertailla, miten loma-ajat vaikuttavat kodin ja kesämökin sähkönkulutukseen.

Tutustu palveluun tästä

Voit tutustua palveluun antamalla tunnukseksi demo ja salasanaksi demo.

Lisäominaisuuksia E.ONin myyntiasiakkaille

Asiakasetuna E.ON tarjoaa sähkönmyyntiasiakkailleen lisätoimintoja energiankulutuksen yksityiskohtaisempaan seurantaan ja suunnitteluun:

  • Kaksiaikaisen siirtotuotteen mittauksen jakautuminen eri aikoihin
  • Asiakkaan valitseman ajanjakson säätö, esimerkiksi vain laskutetun aikavälin tai juhlapyhien vaikutus kulutukseen
  • Kulutuksen prosenttijakauma kuukausittain sekä asiakkaan määrittelemältä aikaväliltä
  • Taulukko, joka näyttää kulutuksen keskiarvon ylittävät ja alittavat tunnit, jolloin voi kiinnittää erityistä huomiota ”punaisiin” ja ”vihreisiin” tunteihin
  • Sähkönkäytön suunnittelu: aseta tavoite joko prosentteina tai kilowattitunteina (kWh), jolloin saat nopeasti havainnolliset tulokset onnistumisesta
  • Eri sähkölaitteiden vaikutus kulutukseen: katso, minkä verran tietokone tai tietty laite lisää tai vähentää kulutusta
  • Energian ominaiskulutukset ja yleinen vertailutieto keskimääräisestä ja säästäväisestä sähkönkäytöstä
 
Julkaistu
14.1.2013