Energiatehokas talo Leca®-harkoista

Leca®harkko on luja ja kestävä rakennusmateriaali. Harkoista rakentaen talosta saadaan tiivis ja vedoton

Harkkojärjestelmät ovat yksityiskohtia myöten harkittuja, joten Leca® Lex-perusharkot ja Leca® Design -eristeharkot antavat suunnittelijalle vapaat kädet toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja, myös sellaisia, jotka muilla rakennustavoilla olisivat hankalia, huomattavan kalliita, jopa mahdottomia toteuttaa. Tontin muodon ja koon, maaperän ja korkeussuhteiden sekä ympäröivän rakennuskannan huomioonottaen saadaan yksilöllisiä ja korkeatasoisia ratkaisuja. Parhaat mahdollisuudet energiansäästölle antaa tehokas, yksinkertaisen muotoinen ja järkevän kokoinen rakennus. Teknisesti hyvään tulokseen päästään yksinkertaisesti rakentamalla huolellisesti ja valitsemalla kuhunkin rakennusosaan hieman tavanomaista paremmat ratkaisut.

Myös kivitalon massa pienentää energiankulutusta verrattuna esim. keveämpään puutaloon. Lämmönvarauskyvystä saadaan suhteellisesti parempi hyöty hyvin lämpöeristetyissä ja tiiviissä rakennuksissa. Hyvä lämmöneristys ja massiiviset sisärakenteet hidastavat talon viilenemistä lämpökatkon aikana.

Koti Leca®-harkoista

Energiatehokkuus esiin suunnitteluvaiheessa

Talon energiatehokkuuteen on helpointa ja taloudellisinta vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. Parhaat mahdollisuudet energiansäästölle antaa tehokas, yksinkertaisen muotoinen ja järkevän kokoinen rakennus. Tontille sijoittaminen ja asunnon eri toimintojen suuntaaminen ilmansuuntien mukaan vaikuttavat merkittävästi energiankulutukseen ja viihtyisyyteen. Teknisesti hyvään tulokseen päästään yksinkertaisesti rakentamalla huolellisesti ja valitsemalla kuhunkin rakennusosaan hieman tavanomaista paremmat ratkaisut:
  • Eristysmääräyksiä paremmaksi
  • Hyvin lämpöä eristävät ikkunat ja ulko-ovet
  • Ilmatiivis rakenne
  • Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmön talteenotolla
  • Energiatehokkaat kodinkoneet ja valaistusjärjestelmä

Leca®-harkkokivitalo matalaenergiaratkaisuna

Kun suunnitellaan matalaenergiarakennusta, tulisi rakennuksen laskennallisen lämpöhäviön olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä. Matalaenergiatalossa huonetilojen lämmitysenergiantarve on noin 40–60 kWh/brm²:a (kilowattituntia bruttoalaa kohti vuodessa).


Pieni energiakulutus vähäisillä rakentamisen lisäkustannuksilla

Energian hinnan nousu ja huoli ilmaston muutoksesta on lisännyt pyrkimyksiä lämpöeristää talot aikaisempaa paremmin. Matalaenergiaharkkotalon lämmittämiseen kuluu energiaa noin alle puolet tavanomaiseen taloon verrattuna.

Matalaenergiaharkkotalon pieni energiankulutus perustuu hyvään lämmöneristykseen ja massiivisen rakenteen mahdollistamaan tehokkaaseen lämmön vuorokausivarastointiin. Myös suunnitteluratkaisuilla, kuten talon sijoittamiseen tontille sekä tilojen suuntauksella eri ilmasuuntiin on merkitystä. Hyödynnettävää lämpöä syntyy asukkaista, asumisesta (ruoanlaitto, valaistus, kodinkoneet jne.), auringonlämmöstä ja mahdollisista tulisijoista.

Matalaenergiatalon lämmittämiseen kuluu energiaa noin puolet tavanomaiseen määräysten mukaiseen taloon verrattuna. Silti matalaenergiatalon rakentamiskustannukset ovat vain muutaman prosentin korkeammat verrattuna tavanomaiseen taloon.
 
Päivitetty
26.3.2020