Rakenteiden energiatehokkuus selville

Rakennuksen energiatehokkuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomioita. Uudet energiatehokkuusvaatimukset osaltaan edellyttävät, että uudisrakennuksen on täytettävä tietyt määräykset ja normit. Näiden vaatimusten todentaminen on mahdollista luotettavasti vain käytännön mittausten perusteella. Lämpökamerakuvaus yhdessä tiiviysmittauksen kanssa kertovat rakenteiden todellisen laadun.

Oikeilla valinnoilla saavutetaan hyvä energiatehokkuus

Paras hyöty energiatehokkuudessa saavutetaan suunnittelusta lähtien valitsemalla energiapihit ratkaisut uudisrakennukseen. Tehokkaan eristävyyden omaava runkorakenne, ikkunat ja ulko-ovet luovat rakennukselle tiviin vaipan, jossa lämpö pysyy hyvin sisätiloissa. Energian kulutuksen minimoiminen onnistuu valitsemalla vähän kuluttavan lämmitysjärjestelmän yhdistettynä oikein mitoitettuun ilmanvaihtoon. Lisäksi myös rakennuspaikan maaston muoto ja sijainti vaikuttavat merkittävästi energiakulutukseen, joten tontilla on merkitystä.

Rakennusosien ja materiaalien valintojen lisäksi myös oikeilla työsuorituksilla ja asennuksilla on oleellinen merkitys tiiviin ja energiatehokkaan rakennuksen saavuttamisessa. Nykyään enegiatehokkuustodistuksen lisäksi uudisrakennuksen tiiviys tulee luotettavasti todistaa rakennuslupanetelyn yhteydessä.

Lämpökuvauksen ja tiiviysmittauksen asiantuntijan löydät täältä!

Pientalorakentamisen laadunvalvontaongelmat

Työmaan valvonta jää usein rakennuttajan harteille ja kaikkia virheitä ei välttämättä huomata rakentamisen aikana. Virheet eivät paljastu lopputarkastuksessa, koska valmiiden pintojen alta niitä ei huomata silmämääräisen tarkastuksen avulla. Pientalon, jopa uudisrakennuksen, piileviin virheisiin kuuluvat mm. puutteet ilmatiiviydessä ja eristeissä, ikkunoiden ja ovien asennusvirheet sekä elementtien asennusvirheet. Nämä ilmenevät yleensä vedon tunteena, selkeinä kylminä pintoina ja liian suurena energianhukkana.

Lämpökuvaus paljastaa rakennusvirheet

Jos uudiskohde tehdään avaimet käteen -toimituksena, voi ostaja vaatia sopimuksessa kohteen lämpökuvaamista ennen luovutusta tai tietyissä vaiheissa urakkaa. Suurin osa lämpökamerakuvauksessa löydetyistä puutteista ovat työvirheitä. Kuvaus kannattaakin ajoittaa siten, että pintavalmista sisustusta ei tarvitse purkaa, jos puutteita löytyy.

Lämpökuvausta käytettäessä laadun takeena urakoitsijan huolellisuus lisääntyy, kun puutteet ja huolimaton työ tulevat vääjäämättä näkyviin. Lämpökuvauksen kustannusten osuus rakennuskustannuksista ovat muutaman promillen luokkaa, joten vaivana se on urakassa pieni. Varsinkin kun sen suhteuttaa siihen, paljonko säästää mahdollisissa takuu/valituskierroksissa tai jos virheet olisivat tuottaneet energiahukkaa. Lisäksi lämpökuvausraporttia voi käyttää laadun osoittamiseen taloa eteenpäin myytäessä.

Rakennusten nopea ja luotettava tutkimusmenetelmä

Lämpökuvausta käytetään menestyksellä asunnon tai talon osto- tai myyntitilanteissa, vanhan rakennuksen korjaustarpeiden kartoittamisessa ja uudisrakennuksien laadun toteamiseen.

  • Lämpökameralla voidaan tutkia rakenteita aineita rikkomatta. Se havaitsee virheet rakenteen sisällä heti, joiden toteamiseen muulla tekniikalla menisi paljon kauemmin.
  • Lämpökamera on "säälimätön" - se kertoo mitä kuvattavan rakenteen sisällä on. Muistathan myös, että vain ammattilaisen käyttämänä laite kertoo oikean tiedon ja vain ammattilainen osaa analysoida tulokset tilanteeseen ja tavoitteeseen nähden.
  • Ennakkoon tehty lämpökuvaus on säästänyt monelta suurelta vaivalta ja rahalliselta menetykseltä asunnon ostossa, remontin teettämisessä, urakan valvonnassa tai teollisuudessa.
  • Rakenteiden lämpö- ja ilmavuodot laskevat asumisviihtyvyyttä ja aiheuttavat terveysriskejä kosteuden kondensoituessa rakenteisiin.
  • Lämpökuvauspalvelu voidaan tehdä ennaltaehkäisemisen lisäksi myös kustannuslaskennallisesti - säästö näkyy suoraan energiankulutuksessa.

 
Päivitetty
10.1.2013