Vallox osaa matala- ja passiivienergiatalon ilmanvaihdon

Suomalainen pientalorakentaminen on muuttumassa matalaenergiarakentamiseksi. Matalaenergiatalo käyttää energiaa noin puolet vähemmän kuin nykyiset keskimääräiset omakotitalot.

Matalaenergiatalossa on tehokas lämmöneritys. Seinät, katto ja lattia on kaikki eristetty nykyistä tehokkaammin. Kaikki ovet ja ikkunat ovat eristävyydeltään nykyistä paremmat. Talosta tulee tiivis, se ei hukkaa lämpöä. Siksi toinen matalaenergiatalon tunnusmerkki on tehokas ja myös energiatehokas ilmanvaihto.

Matalaenergiataloa ei voi rakentaa ilman tehokasta ilmanvaihtoa, jolla varmistetaan taloon viihtyisä ja terveellinen sisäilma.

Lämmöntalteenoton hyvä hyötysuhde ja koneen pieni energiankulutus ovat tärkeitä asioita, mutta ilmanvaihdon tärkein tehtävä on kuitenkin kosteuden poisto ja sisäilman hyvän laadun varmistaminen.

Lisätietoa Vallox-ilmanvaihdosta...

Matalaenergia ilmanvaihtokoneilla

Perinteisen talon lämmitysenergiankulutuksestanoin 20–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus on tärkeä tekijä matalaenergiarakentamisessa. Lämmön talteenotolla varustetussa tuloja poistoilmanvaihdossa sisään tuotava ilma lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä.

Vallox 90 SE,150 SE ja 200 SE -malleissa lämmön talteenoton tuloilman hyötysuhde on huippuluokkaa, yli 80 prosenttia, mikä ilmenee VTT:n tuotesertifikaateista.Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät integroidut tasavirtapuhaltimet. Tasavirtapuhaltimillavarustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.

Maalämpö hyödyksi myös ilmanvaihdossa

Vallox-ilmanvaihtokoneiden MLV-mallit on suunniteltu erityisesti maalämpöä hyödyntävien talojen ilmanvaihtokoneiksi.Näihin erikoismalleihin on valmiiksi asennettu MLV-patteri. Vallox MLV -pattera käytetään ulkoilman esilämmitykseen ja viilennykseen. MLV-patterin avulla voidaan maalämpöputkistossa kiertävään nesteeseen sitoutunutta maan lämpöä hyödyntää talviaikana ilmanvaihdossa. Se tuo talviaikana säästöä energiakuluissa ja vastaavasti kesäaikana viilentää sisäilmaa tehokkaasti.

Muihin kuin MLV-malleihin voidaan asentaa erillinen MLV-patteri ulkoilmakanavaan koneen ulkopuolelle.

Kytkentä suoraan lattialämmitykseen

Matalaenergiataloissa haetaan joustavuutta lämmönlähteiden suhteen. Tällöin niiden lämmönjakojärjestelmänä on vesiperusteinen lämmitysjärjestelmä, joka pientalorakentamisessa toteutetaan valtaosin lattialämmityksenä. Vallox-ilmanvaihtokoneet voidaan kytkeä suoraan lattialämmitykseen. Tämän vuoksi niissä on kehittyneemmät jäätymisenestoratkaisut.Teknisenä innovaationa Valloxin vesipatterimallistossa ovat vakiona suojapellit. Ne estävät sekä ulkoilma- että jäteilmakanavista tulevan kylmän ilman virtaamisen sisään.

Ilmanvaihto voi olla myös lämmitysjärjestelmä

Ilmanvaihdon rooli on matala- ja etenkin passiivienergiatalossa tärkeä, sillä passiivienergiatalossa ei välttämättä tarvita erillistä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää. Tällöin ilmanvaihtoon liitetyt lämmittimet toimivat talon lämmitysjärjestelmänä ja kesäaikaiseen viilennykseen käytetään maan viileyttä.
 
Julkaistu
14.1.2013