Energian säästöä hybridilämmityksellä

Lietolaisessa pientalossa Turun lähellä on meneillään öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen uusin projekti. Siinä selvitetään ilmasta veteen -lämpöpumpun ja öljylämmityksen liiton toimivuutta. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Ratkaisulla haetaan 50% säästöä energiankulutukseen

Kohde on 40 vuoden ikäinen pientalo, joka on kuluttanut öljyä noin 3 000 litraa vuodessa. Nyt tutkitaan, mikä on optimaalinen käyttösuhde öljyn ja ilmasta veteen -lämpöpumpun välillä. Tavoitteena on puolittaa talon lämmitysöljyn kulutus asumisviihtyvyydestä tinkimättä.

Projektissa kehitetään varsinaisen lämmönlähteen ja rinnakkaislämmönlähteen automaatioiden yhteiskäyttöä ja tutkitaan niiden toimivuutta käytännössä. Vuoden mittainen seuranta alkoi lokakuussa 2012.

-Aurinkolämmön ja öljyn yhdistelmästä on hyviä kokemuksia. Se tuo keskimäärin noin 30 %:n säästön öljynkulutukseen, ja ensi-investoinnin jälkeen aurinkoenergia on ilmaista. Nyt selvitetään, saadaanko IV-lämpöpumpun ja öljyn yhdistelmässä jopa 50 %:n säästö lämmityskuluihin, kertoo Risto Pääjärvi Suunnittelutieto-Team Oy:stä.

Energialähteiden keskinäiset suhteet tarkastelussa

Seuranta keskittyy siihen, mitkä ovat vuodenaikalämmityksessä käytettyjen energianlähteiden keskinäiset suhteet. Tarkoituksena on, että lämmön ja käyttöveden tuottamisessa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman paljon pumpun ilmaisenergiaa.

Kytkennät ovat kohteessa ihanteelliset. Öljykattila tukee lämpöpumpun toimintaa. Kun ulkolämpötila on yli -5 astetta, lämpöpumppu tuottaa lämpöä ja käyttöveden. Jos on kylmempää eli noin -5 astetta tai vähemmän, öljykattila käynnistyy. Nyt selvitetään, ovatko nämä lämpötilarajat kohdallaan.

Lämpöpumpun ulkoyksikkö on oman katoksensa alla talon takaseinän vieressä. Yksikkö on irrallaan seinästä, joten sen ääni ja mahdollinen tärinä eivät kulkeudu talon rakenteisiin. Varaaja automaatioineen on teknisessä tilassa. Laitteistot seuraavat ulko- ja sisälämpötilaa, kosteutta ja sähkönkulutusta. Lämpöpumpulla on oma automaationsa, joka mm. sulattaa pumpun.

Jos lämmitykseen ei riitä pelkkä energiavaraajan teho, järjestelmä vaihtaa automaattisesti kattilan puolelle. Kattilalla on oma lämmönsiirrin käyttövedelle, joten varaajahäviötä ei tule. Kattilalta lämpö siirtyy pattereihin, lämmönjakoon ja käyttöveteen.
Varaaja on tärkeä osa järjestelmää. Käytössä on kaksi vesikiertoa: ensimmäinen käyttöveden esilämmitykseen, toinen tulistukseen tai jälkilämmitykseen kattilalla. Näin varaajasta saadaan kaikki mahdollinen teho irti. Energiavaraajassa on tavallisuudesta poiketen kaksoissiirrin, joka hoitaa esi- ja jälkilämmityksen. Pysty- ja vaakasuuntaiset siirtimet lisäävät energiatehokkuutta.

Talon öljylämmitysjärjestelmä säilyi miltei entisellään. Kattila ja poltin ovat noin 10 vuoden takaa. Uutta ovat lämpöpumppu, energiavaraaja ja kaksi paisunta-astiaa. Sähkökeskusta laajennettiin, jotta lämpöpumpulle riittää tarpeeksi virtaa.
 
Päivitetty
11.1.2013