Huippuluokan ISOVER-eristeet

Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että lämmöneriste pysyy kuivana eikä sen läpi kulje hallitsemattomia ilmavirtauksia.

ISOVER-eristeiden lämmöneristyskyky on parasta luokkaa

ISOVER-eristeiden lämmöneristyskyky on huippuluokkaa. Uuden valmistusteknologian ansiosta valmistamme lämmöneristävyydeltään markkinoiden parhaat mineraalivillaeristeet. Niiden lämmöneristyskyky perustuu kuiturakenteeseen, jossa kuitujen välissä oleva ilma pysyy paikallaan. ISOVER-eristeissä kuidut sidotaan toisiinsa sideaineella, joten eriste ei painu kasaan pitkänkään ajan kuluessa. Näin vältytään kylmäsiltoja aiheuttavilta koloilta eristetilassa.

Eristyskyky rakenteessa riippuu myös siitä miten tiiviisti eriste liittyy muihin rakenteisiin. Paras eristyskyky saavutetaan, kun eriste on tuulensuojan ja höyryn-/ ilmansulun välissä määräysten ja ohjeiden mukaisesti. ISOVER-eristeiden lämmöneristyskyky on optimoitu eristeen käyttötarkoituksen mukaan. Yhdistetyllä tuulensuoja- ja lämmöneristelevy Huippuluokan eristeet ISOVER RKL-A:lla on kaikista villaeristeistä paras lämmöneristyskyky. Suurimmalle osalle Isoverin eristeitä on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Merkki antaa kuluttajille mahdollisuuden valita suomalainen vaihtoehto ja vaikuttaa omien ostopäätösten kautta omaan ja muiden ihmisten elämään. Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto.

Raaka-aineena kierrätyslasi

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Tuotteiden raaka- aineesta keskimäärin yli 70 % on kierrätyslasia. Kierrätyslasin käyttö alkoi jo vuonna 1983 heti Hyvinkään tehtaan valmistumisen jälkeen ja on kasvanut siitä lähtien tasaisesti. Kierrätyslasia käytetään vuodessa keskimäärin 40 000 tonnia, joka vastaa yli tuhatta täyttä rekallista jätelasia.

Kuuluuko kännykkä, toimiiko netti?

Julkisuudessa jonkin verran keskustelua herättäneet kirjoitukset matkapuhelinten huonosta tai olemattomasta kuuluvuudesta uusissa rakennuksissa ovat monelta osin olleet harhaanjohtavia. Pahimmillaan koko matalaenergia- ja passiivirakentaminen on ehditty leimata epäonnistuneeksi ja yksisilmäiseksi toiminnaksi. Tutkimuksen seurauksena ISOVER halusi teettää tarkempia mittauksia omista tuotteistaan osoittaakseen, että sen mineraalivillasta valmistetut eristeet eivät vaikuta radiosignaalien etenemiseen ja niitä käyttäen voi toteuttaa matalaenergia- passiivi- ja nollaenergiataloja ilman puhelimen tai muiden matkaviestinten signaalien heikkenemistä. Tehdyn tutkimuksen mukaan ISOVERin mineraalivillaeristeet eivät käytännöllisesti katsoen vaimenna matkapuhelinverkkojen taajuuksilla olevia radiosignaaleja.

Ääneneristävyys

Paksu kivinen seinärakenne on tunnetusti hyvin ääntä eristävä, mutta samalla se on kallis ja huonetilojen muunneltavuus on vaikeaa. ISOVER-eristeet ovat huokoisia ja hyvin ääntä vaimentavia. Väliseinärakenteissa kevyet ISOVER-eristeet toimivat parhaimmalla mahdollisella tavalla molemmilta puolilta levytetyissä seinärakenteissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ISOVER-eristeiden tiheys ja kuiturakenne ovat optimaalisia äänenvaimennusominaisuuksiltaan.

Paloturvallisuus

Rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, sen leviämiseen sekä savun tuottoon. Pääosin ISOVER mineraalivillaeristeet kuuluvat parhaisiin A1 ja A2- s1,d0 luokkiin. Palotilanteessa lasivillan savun muodostus on erittäin pieni ja savukaasut eivät ole myrkyllisiä. ISOVER -puhalluseristeet eivät myöskään pala kytemällä, joka piilevänä palona saattaa aiheuttaa palovaaran.

 
Julkaistu
31.12.2012