Panospuhdistamo ja maapuhdistamo - Toimiva jätevesihuolto parantaa asumisviihtyvyyttä

Sijaitsee kotisi sitten taajamassa tai haja-asutusalueella, löytyy jokaiselle ratkaisu, jolla jätevesiasiat saadaan kuntoon. Jätevedet voidaan johtaa kunnalliseen jätevesiverkostoon tai puhdistaa kiinteistökohtaisesti esim. panospuhdistamon tai maapuhdistamon avulla. Uponorilta löytyy ratkaisu kodin jätevesille.

jätevesi1_500

Minne jätevedet menevät?

Yleensä rakennusten sisältä tulevat jätevedet kulkevat viemäröintijärjestelmää pitkin kunnalliseen verkostoon. Jos kunnallistekniikka on ulottumattomissa, on jätevedestä huolehdittava itse. Parhaiten se onnistuu kiinteistökohtaisella jäteveden käsittelyjärjestelmällä, joka sijoitetaan omalle tontille. Puhdistetut jätevedet voidaan johtaa esim. avo-ojaan tai käyttää hyväksi myös luonnon omaa puhdistuskykyä imeyttämällä jätevedet maahan. Tällöin tontilla olisi syytä olla riittävästi kokoa.

Panospuhdistamot pieniin pihoihin

Uponorin biologis-kemialliset panospuhdistamot ovat vaatimukset täyttäviä, korkean puhdistustehon omaavia ja helppohoitoisia ratkaisuja kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle rakennettaviin omakotitaloihin. Uponor-panospuhdistamot koostuvat saostussäiliö- ja prosessisäiliöosastosta, jossa tapahtuu biologis-kemiallinen puhdistusprosessi. Puhdistamon toimintaa ohjataan automaattisesti logiikan avulla. Puhdistunut vesi voidaan johtaa ojaan, maahan imeytykseen tai maasuodatukseen.

Panospuhdistamoiden suuri toimintavarmuus perustuu yhden puhaltimen avulla tapahtuvaan veden pumppaukseen. Niiden rakenne on yksinkertainen, joten ne tarvitsevat vain vähän huoltoa. Toimintavarmuutta lisää se, ettei saostus- ja prosessisäiliössä ole liikkuvia tai sähköisiä osia eikä pumppuja. Sisätiloihin sijoitettavasta näyttöpaneelista on helppo seurata puhdistamon toimintaa.

Tutustu panospuhdistamoihin
Näyttöpaneelista on helppo seurata panospuhdistamon toimintaa.Näyttöpaneelista on helppo seurata panospuhdistamon toimintaa.
Uponor Clean I -panospuhdistamo soveltuu yhden perheen kaikille asumajätevesille. Suuremmilla pihoilla voidaan jätevedet käsitellä maapuhdistamolla.Uponor Clean I -panospuhdistamo soveltuu yhden perheen kaikille asumajätevesille. Suuremmilla pihoilla voidaan jätevedet käsitellä maapuhdistamolla.

Maapuhdistamo -Tehokas ja yksinkertainen ratkaisu reilunkokoisille tonteille

Maapuhdistamoilla tarkoitetaan jätevesijärjestelmiä, joissa jätevedet puhdistetaan saostussäiliön jälkeen maaperässä. Maapuhdistamo käsittää saostussäiliön ja rakennetun puhdistuskentän. Puhdistuskenttänä voi olla joko maahan imeyttämö tai maasuodattamo tontin maaperän mukaan. Maapuhdistamoita on saatavana yksivesijärjestelmälle, jolloin kaikki talouden jäteveden johdetaan maapuhdistamoon, tai kaksivesijärjestelmälle, jolloin vain talouden harmaat vedet johdetaan puhdistamoon. Maapuhdistamo on oivallinen ratkaisu kun:

  • kyseessä on omakotitalo tai vapaa-ajan asunto, jossa on vesikäymälä ja korkea varustetaso
  • tontti on reilunkokoinen, eikä se sijaitse vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella
  • kiinteistö sijaitsee alueella, jossa riittää asetuksen edellyttämä vähimmäisvaatimustaso

Maapuhdistamoratkaisut on jaettu ryhmiin jätevesien mukaan.
  1. Maapuhdistamo 2 m3 kaikille asumajätevesille (pesu-, tiski-, suihku- ja vesikäymälän vedet). Joko maahan imeyttämö tai maasuodattamo tontin maaperän mukaan.
  2. Kaksoisviemäröinti, jossa harmaat vedet johdetaan maapuhdistamoon (maahan imeyttämö tai maasuodattamo) ja vesikäymälän vedet johdetaan esim. 5 m3:n umpisäiliöön.
  3. Maapuhdistamot harmaille vesille tarkoittaa ratkaisuja joissa käsitellään vain talouden pesu-, tiski- ja suihkuvesiä.
  4. Maapuhdistamo kaikille vesille sopii jätevesiasetuksen vaatimaan vähimmäistasoon. Maapuhdistamot harmaille vesille (wc-vesille kuivakäymälä tai umpisäiliö), sopii korkeampaan vaatimustasoon.


Lisätietoa panospuhdistamoista ja maapuhdistamoista

Voit halutessasi jättää yhteydenottopyynnön tästä

Maapuhdistamo on hyvä ratkaisu reilunkokoisille pihoille. Pienille pihoille oiva valinta on panospuhdistamo tai harmaavesisuodatin ja umpisäiliö/kuivakäymäläMaapuhdistamo on hyvä ratkaisu reilunkokoisille pihoille. Pienille pihoille oiva valinta on panospuhdistamo tai harmaavesisuodatin ja umpisäiliö/kuivakäymälä

Uponor-harmaavesisuodatin Koti

Uponor-harmaavesisuodatin Koti soveltuu omakotitaloille ja kakkosasunnoille. Se on huoleton ratkaisu jätevesien käsittelyyn ja sopii sellaisenaan myös talvikäyttöön. Uponor-harmaavesisuodatin Koti sopii pieneen tilaan, eikä maaperätyypillä ole väliä. Järjestelmä voidaan sijoittaa myös korkean pohjaveden alueille ilman erillistä maaperätutkimusta.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pitkäaikaistestissä Uponor-harmaavesisuodatin Koti saavutti erinomaiset puhdistustulokset.
GWFh%20brochure%20pic%201%20tilted%20small%20(2)
Uponor-harmaavesisuodatin Koti asennetaan maan alle ja se vaatii eteensä saostussäiliön. Tarvittaessa suodattimen eteen tai perään voidaan lisästä pumppukaivo. Harmaavesisuodattimen lisäksi wc-vesille tulee hankkia umpisäiliö tai kuivakäymälä.

Uponor-harmaavesisuodatin Koti on erittäin helppohoitoinen järjestelmä. Saostussäiliön tyhjennys joka toinen vuosi ja suodatinturpeen vaihto kerran viidessä vuodessa riittää. Järjestelmä on erittäin varmatoiminen, sillä se ei käytä sähköä tai kemikaaleja, eikä siinä ole liikkuvia osia.
Valitse kun...

Kohde on omakotitalo tai kakkosasunto
Kohde on mökki tai vapaa-ajanasunto, jolla vietetään paljon aikaa
Kohde on mökki, jolla on paljon talvikäyttöä
Kohteessa käytetään paljon vettä

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön


 
Päivitetty
20.4.2020