Ruuvipaalut - vaivaton perustusmenetelmä kaikkeen rakentamiseen

Perustusten tekovaihe on tunnetusti eräs rakennusprosessin pitkäkestoisimpia ja kalleimpia vaiheita. Perustusten tekeminen vaatii yleensä kaivamista, eristämistä, muottitöitä ja valamista. Ruuvipaalu tarjoaa mahdollisuuden välttää edellä mainitut työvaiheet, nopeuttaen näin perustusten tekemistä ja tuoden merkittävää kustannussäästöä.

Oletko rakentamassa terassia, grillikatosta, laituria tai pihavarastoa?

Toteuta kestävät perustukset vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.
Tilaa ruuvipaalut kohteeseesi verkkokaupasta

Ruuvipaalut soveltuvat moniin käyttökohteisiin

Perustukset helposti maaperästä riippumatta

Korkean kantokykynsä vuoksi ruuvipaalu mahdollistaa rakentamisen myös pehmeiköille, joita on tyypillisesti pidetty perustusten kannalta haasteellisina. Toisaalta ruuvipaalu tarjoaa perustusratkaisun yhtälailla myös hiekkamaille, joissa paalutus on harvemmin käytetty perustustapa. Ruuvipaalujen käyttökohteita on lähes rajattomasti: asuinrakennukset, mökit, terassit, laiturit, aidat, autotallit, hallit, ulkovarastot jne.
Laituri_ruuvipaaluilla_1920x1080

Miten ruuvipaalu toimii?

Ruuvipaalu on teräspaalu, joka koostuu teräsputkesta, kärkikappaleesta sekä yhdestä tai useammasta kierrelaipasta. Ruuvipaalut asennetaan maahan myötäpäivään kiertämällä, jolloin ruuvipaalun kierrelaippa vetää paalun maahan. Kun ruuvipaalun kierrelaippa kierretään routarajan alapuolelle, ei erillistä routaeristystä tarvita. Ruuvipaalun kierrelaippa ankkuroituu routimattomaan maaperään, jolloin perustus pysyy paikoillaan pintamaan routimisesta huolimatta. Kierrelaippa antaa ruuvipaalun kärjelle tavallisia paaluja suuremman pinta-alan, ja näin myös korkeamman kantavuuden ja vetolujuuden.

Katso lisätietoa ruuvipaaluista täältä...

Paalun koko käyttötarkoituksen mukaan

Ruuvipaaluja on mahdollista saada useita eri kokoja, ja siten niitä voidaankin käyttää hyvin erikokoisissa rakennuskohteissa. Sekä ruuvipaalujen paaluputken kokoa että kierrelaippojen halkaisijaa voidaan muokata vastaamaan rakennuskohteen asettamia kantavuusvaatimuksia. Tarvittaessa ruuvipaalut voidaan myös varustaa useammalla kuin yhdellä kierrelaipalla vaadittavan kantavuuden saavuttamiseksi. Ruuvipaalujen paaluputkien koot vaihtelevat 60-140mm välillä ja kierrelaippojen halkaisijat vaihtelevat yleensä 150mm ja 400mm välillä.

Asennus käsin tai koneellisesti

Ruuvipaalut ovat jaettuna käsin- ja koneasennettaviin ruuvipaaluihin. Käsinasennettavat ruuvipaalut on mahdollista kiertää maahan omatoimisesti rautakankea tai muuta vipuvartta hyväksikäyttäen.

 

kasinkierto

Käsinasennettavia ruuvipaaluja käytetään lähinnä erilaisten pienrakennusten, kuten terassien, aitojen, laitureiden, varastojen ym. perustamiseen. Omakotitalojen, kesämökkien, hallien, pitkien aitalinjojen ym. suurempien rakennelmien ruuvipaalut ovat lähes poikkeuksetta koneasennettavaa mallia, ja asennus suoritetaan kaivinkoneeseen tms. työkoneeseen kytketyn rotaattorin avulla. Ennen ruuvipaalujen asennusta on tärkeä selvittää, kulkeeko asennuspaikalla sähkö-, puhelin-, tietoliikennekaapeleita tai viemärilinjoja, joita paalu voisi maahan kiertyessään vahingoittaa.

 

koneasennukset

Ruuvipaalun edut:

 • Pitkäikäinen perustusmenetelmä Kuumasinkityt ruuvipaalut kestävät hyvin korroosiota vastaan.
 • Ei häiritse maaperää Kevyen asennuskaluston vuoksi asennus ei aiheuta maaperän häiriintymistä.
 • Helppo rakentaa Erilaiset kiinnikkeet mahdollistavat ruuvipaalun vaivattoman kiinnityksen muihin rakennelmiin.
 • Uudelleenkäytettävyys Ruuvipaalu voidaan kiertää ylös ja käyttää uudelleen. Soveltuu hyvin tilapäisiin rakennuksiin.
 • Asennus voidaan suorittaa ahtaissakin tiloissa Ruuvipaalu voidaan asentaa myös sisätiloissa ja seinien vieressä, soveltuu myös vaikeiden kulkuyhteyksien päässä oleviin kohteisiin.
 • Meluton ja tärinätön asennus Voidaan käyttää paikoissa, joissa melu ja tärinä häiritsevät ympäristöä. Mahdollistaa asennuksen kaikkina vuorokaudenaikoina.
 • Ympäristöystävällinen Käsin asentamisen mahdollisuus ja kevyt asennuskalusto suojelevat pihoja ja istutuksia.
 • Heti valmis käytettäväksi Ei kuivumisaikaa, voidaan asentaa kaikissa sääolosuhteissa, myös vedenalaiset perustukset.
 • Erinomainen puristus- ja vetomurtokuorma Mahdollistaa rakentamisen heikoille maaperille.
 • Lukemattomia käyttökohteita Uudisrakennukset ja laajennukset, kesämökit, varastot, autokatokset, terassit, aidat, laiturit, valopylväät, liikennemerkit, putkilinjastot, maatalouden- ja teollisuuden rakennukset, ym.
 • Vaivaton ja nopea asennus Ruuvipaalun asentaminen vie aikaa vain muutamia minuutteja.
 • Kustannustehokas Nopea asennus, ei mittavia maansiirtotöitä, ei routaeristystä, ei salaojitusta, ei valutöitä, mahdollisuus asentaa käsin esim.rautakangen avulla, edullinen kuljettaa ja varastoida.

Katso video Ruuvipaaluista

Suunnitteletko rakentamista?
Jätä yhteydenottopyyntö Ruuvipaaluista

Ruuvipaaluperustusten asiantuntija kertoo tarkemmin rakennuskohteeseesi soveltuvista ruuvipaaluista.

 
Päivitetty
19.5.2021