Lämmityslaitteet vaativat säännöllistä huoltoa

Talven lämmityskausi tuo jälleen omat haasteensa tasaisen sisälämpötilan ja optimaalisen energiankulutuksen välille. Tämän hallinta edellyttää, että lämmitysjärjestelmä on kunnossa. Säännölliset huollot varmistavat lämmityslaitteiston oikean ja energiatehokkaan toiminnan. Huoltotöiden tärkeyttä ei voi siis liiaksi korostaa. Mutta mihin tarvitaan luvat, mihin on syytä käyttää ammattilaista ja mitä voi tehdä itse?

Lämmitysjärjestelmän huolloilla varmistetaan laitteiston energiatehokas toiminta.Lämmitysjärjestelmän huolloilla varmistetaan laitteiston energiatehokas toiminta.

Lämmityslaitteita voi huoltaa vain rajallisesti

Tiettyjä huoltotoimenpiteitä asukas voi tehdä itse, mutta osa on hyvä jättää ammattilaisille. Osa töistä vaatii tarvittavat luvat eli niitä ei missään tapauksessa saa tehdä itse. Mikäli tekee tällaisia huoltotöitä tai teettää niitä asennusliikkeellä, joilla ei ole viranomaisten lupaa, voi vahingon sattuessa vakuutusyhtiö rajoittaa korvauksia. Tällöin eivät myöskään laitevalmistajan takuut ole voimassa. Asia koskee myös uusia asennuksia.

Lämmitysjärjestelmän huoltovälit

Lämmitysjärjestelmän huoltoväleihin vaikuttavat ensisijaisesti kulutettu öljymäärä ja laitteiston toiminta-aika. Huollontarvetta lisää esimerkiksi kattilan ja polttimen huono yhteensopivuus tai öljyn lämpötilan, palamisilman lämpötilan tai palamisilman tulon suuret vaihtelut. Peruslähtökohta on, että suosituksen TS4 mukainen öljylämmityslaitteiston määräaikaishuolto tehdään joka toinen vuosi tai 5 000 litran öljynkulutusvälein. Tällöin varmistutaan öljylämmitysjärjestelmän oikeasta teknisestä toimivuudesta. Polttimen tekninen käyttöikä on maksimissaan 15−20 vuotta. Viimeistään tämän jälkeen poltin suositellaan vaihdettavaksi uuteen.

Täältä löydät sinua lähimmän luotettavan ammattilaisen

Tarkasta onko laitteistosi kunnossa

Vesikiertoisessa keskuslämmityksessä tulee tarkistaa verkoston paine. Jos paine on pudonnut eikä putkistossa ole näkyviä vuotoja, on tarkastettava paisunta‐astian ja varoventtiilin kunto. Osaava henkilö voi tehdä tämän itse, mutta niiden vaihtoon tarvitaan usein ammattilainen oikeine työkaluineen. Lämmitysverkoston ollessa kunnossa, tarkastetaan lämmönlähteen viimeisin huoltopäivä. Samalla laitteistoon voi tehdä sallitut huoltotoimet. Suositeltu huoltoväli löytyy valmistajan ohjeesta. Yleensä se on 1-2 vuotta.

Osan voi tehdä - osa on luvanvaraista

Öljypolttimelle asukas saa ainoastaan tehdä ne toimenpiteet mitä valmistajan käyttö-ja huolto-ohjeessa on erikseen mainittu loppuasiakkaan tehtäväksi. Yleensä nämä liittyvät jonkun tietyn osan tai kokonaisuuden puhdistamiseen. Polttimen suuttimen vaihto ei enää kuulu asukkaalle, vaan se on jo annettava tehtäväksi hyväksytyn asennusliikkeen asentajalle. Näin ollen mitään muutakaan polttimen osaa, johon tarvitaan työkaluja, ei saa itse edes irrottaa. Tämän määrää ”Asetus öljylämmityslaitteistoista 1211/1995".

Myös lämmityskattilan puhdistuksessa tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita. Niissä yleensä kerrotaan seikkaperäisesti tarvittavat toimenpiteet. Mitään ylimääräisiä tai soveltavia puhdistustapoja ei kannata yrittää.

Hormin nuohous on lakisääteistä puuhaa. Se on erittäin tärkeää laitteiden toiminnan kannalta ja mikä vielä tärkeämpää, se takaa paloturvallisuuden ja samalla varmistetaan myös hormiston käyttökunnon säilyminen.
Polttimen suuttimen vaihto kuuluu ammattilaiselle,Polttimen suuttimen vaihto kuuluu ammattilaiselle,

Lämpöpumppujen huoltotoimenpiteet

Lämpöpumppulaitteistossa on ensisijaisen tärkeää, että lämmönkeruupuoli on kunnossa. Ilma-vesilämpöpumpussa täytyy ulkoyksikön saada vapaasti ilmaa ja siksi onkin hyvä tarkistaa ettei esimerkiksi kasvillisuus ole päässyt tukkimaan ja estämään laiteen toimintaa. Maalämpöpumpussa tarkastetaan keruupiirin nestemäärä ja mahdollisesti keruupiirin paine. Näissäkin kannattaa tukeutua valmistajan ohjeisiin ja lisätietoa saa laitteen asentaneelta liikkeeltä.

Edellä mainitut toimenpiteet saa tehdä itse, mutta muuten itse laitteistoon kajoaminen ei ole sallittua. Lämpöpumput ovat useimmiten luvanvaraisella kylmäaineella toimivia laitteita ja niitä saa huoltaa vain kylmäpätevyyden omaava henkilö, joka työskentelee Tukes:n rekisteröimässä yrityksessä.

Lämmönsäätöön vaikuttavat tekijät

Lämmönjako tapahtuu lämmönsäätimen avulla. Se voi olla joko käsin säädettävä sunttiventtiili kattilan päällä tai itse sunttiin asennettu automatiikkaohjaus. Lämmönsäätö voi myös tapahtua lämmityslaitteessa olevalla automatiikkalla, jolla ohjataan talon lämpötilaa säätilanteiden mukaan.

Lämmönsäätö onkin sitten asukkaan itse hoidettava, ellei huoltosopimusta ole. Sen säätämistä ei rajoita oikeastaan mikään muu kuin oma asumismukavuus ja lompakko. Väärillä säädöillä saadaan helposti tuhlattua rahaa, kun taas tarkka ja asiasta kiinnostunut voi tehdä huomattavia säästöjä.
  • Vain oikein säädetty ja huollettu lämmityslaitteisto toimii tehokkaalla hyötysuhteella.
  • Kun laitteisto on kunnossa, saadaan lämmitysenergiasta enemmän irti.
  • Huollata lämmitysjärjestelmäsi asiantuntevalla ammattilaisella!

Luotettavat lämmityslaiteurakoitsijat löydät täältä
 
Julkaistu
28.10.2013