Energiansäästöä ilmanvaihdolla

Suomalainen pientalorakentaminen on matalaenergiarakentamista. Matalaenergiataloissa ilmanvaihdon toimivuus ja tarpeenmukainen käyttö on keskeistä, koska rakennustapa on tiivis ja lämmön hukka on minimoitu. Hallittu ilmanvaihto on toteutettu poistoilman lämmöntalteenotolla, jolloin lämmintä sisäilmaa ei johdeta suoraan ulos, vaan sisältä poistuvan ilman lämpö hyödynnetään ulkoa tulevan ilman lämmitykseen.

Matalaenergiataloissa korostuu ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus: ns. turha ilmanvaihto jää pois, kun ilmastointikone ei ole koko ajan käy täysillä, vaan se mukautuu sisäilman kosteuspitoisuuden ja ihmismäärän mukaan. Esimerkiksi saunottaessa koneen kosteusanturi automaattisesti lisää koneen tehoa ja palauttaa ilmanvaihdon normaaliteholle, kun kosteuspitoisuus on normalisoitunut. Samoin toimii hiilidioksidianturi ihmismäärän lisääntyessä. Lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla varmistetaan energiataloudellisuus ja hyvä sisäilma.

Ilmanvaihdosta tulee energiatehokasta paitsi lämmöntalteenoton ja tarpeenmukaisen käytön ansiosta, myös ilmanvaihtokoneen vähäisen sähkönkulutuksen ansiosta. Samalla asumisviihtyvyys on taattu: kosteudet, hajut sekä rakennusmateriaalien päästöt poistetaan sisäilmasta ja tilalle tuodaan riittävästi ja vedottomasti raikasta ilmaa.

Osta suodattimet ja ilmanvaihtokone Rakentaja.fi-kaupasta

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta

Ilmanvaihdon käyttö tarpeen mukaan säästää. Kun talo on tyhjillään, voi ilmanvaihto olla pienellä teholla ja energiaa säästyy. Kun sisäilmassa on esimerkiksi kosteuskuormaa, pitää ilmanvaihtoa tehostaa. Antureiden avulla automatisoitu ilmanvaihto on aina tarpeenmukaista, ilmanvaihtoa tehostetaan, kun on tarvetta eikä ilmanvaihto ei unohdu turhan pitkäksi aikaa täydelle teholle.Ilmanvaihdon käyttö tarpeen mukaan säästää. Kun talo on tyhjillään, voi ilmanvaihto olla pienellä teholla ja energiaa säästyy. Kun sisäilmassa on esimerkiksi kosteuskuormaa, pitää ilmanvaihtoa tehostaa. Antureiden avulla automatisoitu ilmanvaihto on aina tarpeenmukaista, ilmanvaihtoa tehostetaan, kun on tarvetta eikä ilmanvaihto ei unohdu turhan pitkäksi aikaa täydelle teholle.

Vallox-ilmanvaihtokoneilla pieni energiankulutus

Asuntojen lämmitysenergian kulutuksesta noin 30–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihdon energiatehokkuus on tärkeä tekijä energiatehokkaassa rakentamisessa. Lämmöntalteenotolla varustetulla tulo- ja poistoilmanvaihdolla sisään tuotavaa ilmaa lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä.

Valloxin korkean hyötysuhteen koneissa lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on huippuluokkaa eli yli 75 prosenttia. Vuoden 2016 alusta tuli voimaan yleiseurooppalainen asetus ilmanvaihtokoneiden ekologisesta suunnittelusta. Asetuksen mukaan kaikkien konevalmistajien on ilmoitettava koneidensa ominaisenergiankulutus, joka helpottaa energiatehokkuuden vertailua. Uuden asetuksen mukaisella luokituksella Valloxin kaikki koneet ovat kylmässä ilmastossa luokkaa A+ ja keskimääräisessä ilmastossakin uusimmat koneet yltävät luokkaan A.

Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät integroidut tasavirtapuhaltimet. Tasavirtapuhaltimilla varustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.

Maalämpö hyödyksi myös ilmanvaihdossa

Maalämmön keruupiirin tai erikseen rakennettavan passiivipiirin nestettä voidaan hyödyntää ilmanvaihdossa. Maapiirin vakiolämpöistä nestettä voidaan käyttää Vallox MLV-patterin avulla talvella etulämmityksessä ja kesällä viilennyksessä. MLV-patterin voi liittää kaikkiin Vallox-ilmanvaihto¬koneisiin lisävarusteena. Mikäli talon jäähdytystarve on suurempi, kuin ilmanvaihdolla voidaan saavuttaa, tarvitaan erillinen jäähdytysjärjestel¬mä - esim. puhallinkonvektori.

Energiaa säästävä ilmanvaihtokone myös vanhan ilmanvaihtojärjestelmän modernisointiin

Lämmitysjärjestelmän saneerauksen, lisäeristyksen tai ikkunoiden uusimisen yhteydessä on erityisen tärkeää nykyaikaistaa ilmanvaihtojärjestelmä sellaiseksi, että se tukee niitä energiansäästöpyrkimyksiä, joita saneerauksella tavoitellaan eikä säästöä tehdä sisäilman laadun kustannuksella.

Vallox 121 SE on matalaenergiailmanvaihtokone, joka sopii ilman kanaviston muutostöitä takavuosien yleisimmän omakotitalojen ilmanvaihtokoneen – MUH-Ilmavan tilalle. Vallox 121 SE:n kanavayhteet (6 kpl) ovat samat kuin vuosien 1983-2004 aikana valmistetuissa Ilmava/Vallox 100- ja 120-ilmanvaihtokoneissa. Vallox 121 SE on teholtaan keskisuuren asunnon ilmanvaihtolaite. Se soveltuu erinomaisesti niin pien-, rivi- kuin kerrostaloasuntojenkin peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen.

Vallox 121 SE on varustettu automaattisen säädön mahdollistavalla elektronisella Vallox Digit SED- ohjausautomatiikalla. Sen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on yli 70 prosenttia ja siinä on integroidut tasavirtapuhaltimet.

Sieppaa.JPG
 
Julkaistu
1.2.2016