Uusi tutkimus hybridilämmityksestä

Pientalossa Turun seudulla on meneillään öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen uusin projekti. Siinä selvitetään ilmasta veteen -lämpöpumpun ja öljylämmityksen liiton toimivuutta. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Kohde on 40 vuoden ikäinen öljylämmitystalo, joka on kuluttanut öljyä noin 3 000 litraa vuodessa. Nyt tutkitaan, mikä on optimaalinen käyttösuhde öljyn ja ilmasta veteen -lämpöpumpun välillä. Tavoitteena on puolittaa talon lämmitysöljyn kulutus.

-Projektissa kehitetään varsinaisen lämmönlähteen ja rinnakkaislämmönlähteen automaatioiden yhteiskäyttöä ja tutkitaan niiden toimivuutta käytännössä, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Seuranta alkoi syyskuussa 2012 ja kestää vuoden, elokuun loppuun 2013.
Suomessa on hyviä kokemuksia aurinkolämmön ja öljyn yhdistelmästä. Se tuo keskimäärin noin 30 prosentin säästön öljynkulutukseen, ja ensi-investoinnin jälkeen aurinkoenergia on ilmaista. Nyt selvitetään, saadaanko IV-lämpöpumpun ja öljyn yhdistelmässä jopa 50 prosentin säästö lämmityskuluihin.

Seuranta keskittyy siihen, mitkä ovat vuodenaikalämmityksessä käytettyjen energianlähteiden keskinäiset suhteet. Tarkoituksena on, että lämmön ja käyttöveden tuottamisessa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman paljon pumpun ilmaisenergiaa.

Öljykattila tukee lämpöpumpun toimintaa. Kun ulkolämpötila on yli -5 astetta, lämpöpumppu tuottaa lämpöä ja käyttöveden. Jos on kylmempää eli noin -5 astetta tai vähemmän, öljykattila käynnistyy. Nyt selvitetään, ovatko lämpötilarajat kohdallaan vai voiko niitä muuttaa, kertoo Otronen.
Lämpöpumpun ulkoyksikkö on oman katoksensa alla talon takaseinän vieressä. Yksikkö on irrallaan seinästä, joten sen ääni ja mahdollinen tärinä eivät kulkeudu talon rakenteisiin. Varaaja automaatioineen on teknisessä tilassa. Laitteistot seuraavat ulko- ja sisälämpötilaa, kosteutta ja sähkönkulutusta.

Jos lämmitykseen ei riitä pelkkä energiavaraajan teho, järjestelmä vaihtaa automaattisesti kattilan puolelle. Kattilalla on oma lämmönsiirrin käyttövedelle, joten varaajahäviötä ei tule. Kattilalta lämpö siirtyy pattereihin, lämmönjakoon ja käyttöveden lämmitykseen.

Varaaja on tärkeä osa järjestelmää. Käytössä on kaksi vesikiertoa: ensimmäinen käyttöveden esilämmitykseen varaajasta, toinen tulistukseen tai jälkilämmitykseen kattilalla. Näin varaajasta saadaan kaikki mahdollinen teho irti. Energiavaraajassa on kaksoissiirrin, joka hoitaa esi- ja jälkilämmityksen. Pysty- ja vaakasuuntaiset siirtimet lisäävät energiatehokkuutta.

Talon öljylämmitysjärjestelmä säilyi miltei entisellään. Kattila ja poltin ovat noin 10 vuoden takaa. Uutta ovat lämpöpumppu, energiavaraaja ja kaksi paisunta-astiaa. Sähkökeskusta laajennettiin, jotta lämpöpumpulle riittää tarpeeksi virtaa.
 
Julkaistu
22.10.2012