Vallox osaa matala- ja passiivienergiatalon ilmanvaihdon

Maalämpö hyödyksi myös ilmanvaihdossa

Vallox-ilmanvaihtokoneiden MLV-mallit on suunniteltu erityisesti maalämpöä hyödyntävien talojen ilmanvaihtokoneiksi. Näihin erikoismalleihin on valmiiksi asennettu MLV-patteri.

Vallox MLV -patteria käytetään talvella ulkoilman esilämmitykseen ja kesällä viilennykseen. MLV-patterin avulla voidaan maalämpöputkistossa kiertävään nesteeseen sitoutunutta maan lämpöä hyödyntää talviaikana ilmanvaihdossa. Se tuo talviaikana säästöä energiakuluissa ja vastaavasti kesäaikana viilentää sisäilmaa.

Muihin kuin MLV-malleihin voidaan asentaa erillinen MLV-patteri ulkoilmakanavaan koneen ulkopuolelle.

Osta iv-kone Jäsentukusta

Osta iv-koneen suodattimet Jäsentukusta

Kytkentä suoraan lattialämmitykseen

Matalaenergiataloissa haetaan joustavuutta lämmönlähteiden suhteen. Tällöin niiden lämmönjakojärjestelmänä on usein vesiperusteinen lämmitysjärjestelmä, joka tämän päivän pientalorakentamisessa toteutetaan valtaosin lattialämmityksenä.

Vallox-ilmanvaihtokoneiden pattereihin voidaan kytkeä kiertämään suoraan sama vesi, joka kiertää myös lattialämmityksessä. Tämän vuoksi niissä on kehittyneemmät jäätymisenestoratkaisut.

Kuvassa olevan ilmanvaihtokoneen selitykset

1. Energiatehokas ulkoilman lämmitys
Vallox-ilmanvaihtokoneiden MLV-mallit on suunniteltu erityisesti maalämmön hyödyntämiseen. MLV-patteri käyttää maalämpöä ja maakylmää ulkoilman lämmittämiseen ja viilentämiseen. Passiivienergiataloissa, joissa ei välttämättä tarvita erillistä lämmitysjärjestelmää, ilmanvaihtoon liitetyt patterit toimivat osana talon lämmitysjärjestelmää.

2. Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde
Valloxin energiatehokkaissa ilmanvaihtokoneissa on ristivastavirtakenno, jonka tuloilman hyötysuhde on yli 80 %.

3. Tasavirtapuhaltimet
Kaikissa Valloxin energiatehokkaissa ilmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät tasavirtapuhaltimet, joiden sähkönkulutus on noin puolet siitä kuin vaihtovirtapuhaltimilla yhtäsuurilla ilmamäärillä.
4. Suora kytkentä lattialämmitykseen
Vallox VKL -malleihin voidaan kytkeä suoraan kiertämään sama vesi kuin lattialämmityksessäkin. Näissä malleissa on kiinnitetty erityistä huomiota patterien jäätymisenestojärjestelmään.

5. Hyvä ulkoilman suodatus ja huoltomuitutin
Vallox-ilmanvaihtokoneissa on F7-suodatusluokan suodattimet, jotka suodattavat ulkoilmanpölyt tehokkaasti. Lisäksi poisto- ja tuloilmavirrassa on G4- luokan karkeasuodattimet. Kaikissa Vallox SE - malleissa on vakiovarusteena aikaperusteinen huoltomuistutin, joka muistuttaa suodattimien ja koneen huoltotarpeesta. Lisävarusteena Vallox-ilmanvaihtokoneisiin on saatavana paine-eroperusteiset suodatinvahdit.

Tyylikäs ulkonäkö
Vallox-ilmanvaihtokoneiden tyylikäs muotoilu mahdollistaa niiden sijoittamisen muiden kodinkoneiden rinnalle.
Kätevä salpasysteemi helpottaa huoltotoimenpiteitä.

6. Kiinteät ilmavirran mittausyhteet Mittausyhteiden avulla saadaan koneen toimintapisteen arvot mitattua kätevästi ja näin ilmavirtojen mittaus helpottuu jokaisella koneen nopeudella.

7. Patentoitu Silent Klick vesilukko
Patentoitu Vallox Silent Klick vesilukko estää veden ”kurluttavan” äänen vesilukon poistoputkessa. Se on pikakiinnitteinen, joten asentaminen ja avaaminen puhdistusta varten on helppoa.

Vallox-ilmanvaihtokoneilla pieni

Asuntojen lämmitysenergian kulutuksesta noin 30–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihdon energiatehokkuus on tärkeä tekijä energiatehokkaassa rakentamisessa.

Lämmöntalteenotolla varustetulla tulo- ja poistoilmanvaihdolla sisään tuotavaa ilmaa lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä.

Valloxin korkean hyötysuhteen koneissa – 90 SE, 121 SE, 150 SE, 200 SE, TSK Multi 50 ja 80 –malleissa – lämmöntalteenoton tuloilmahyötysuhde on huippuluokkaa eli yli 80 prosenttia.

Edellä luetelluissa Vallox koneissa on myös sähköä säästävät tasavirtapuhaltimet. Nämä ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolet vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut koneet yhtä suurilla ilmamäärillä.
  • Pientalorakentaminen on muuttumassa entistä paremmaksi energiankulutukseltaan. Matalaenergiatalon energiantarve on noin puolet normaalin - määräykset täyttävän - omakotitalon energiantarpeesta.
  • Matalaenergiataloa ei voi rakentaa ilman tarpeenmukaista, energiatehokasta ilmanvaihtoa, jolla varmistetaan samalla taloon viihtyisä ja terveellinen sisäilma.

 
Julkaistu
29.10.2012