Öljylämmittäjät onnistuneet energiansäästäjinä

Öljylämmittäjä pystyy tekemään talostaan energiatehokkaan, säästämään energiaa ja vastaamaan ilmastotalkoiden haasteisiin pitämällä lämmitysjärjestelmän hyvässä kunnossa ja ottamalla öljyn rinnalle uusiutuvaa energiaa.

Öljylämmittäjät ovatkin jo onnistuneet vähentämään lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi. Öljylämmityskiinteistön keskimääräinen öljyn vuosikulutus laski kymmenessä vuodessa noin 2900 litrasta noin 2300 litraan vuoteen 2010 mennessä, ja suunta näyttää jatkuvan, todetaan Öljyalan Keskusliitosta.

Vastuullista energiankäyttöä

Öljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Lisää energiansäästöä syntyy, kun nykyisiin öljylämmityslaitteisiin yhdistää vielä uusiutuvaa energiaa kuten esimerkiksi aurinkolämpöä.

Pientalossa voidaan säästää vuositasolla 15-30 prosenttia lämmitysenergiakuluissa aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä, kun aurinkolämpöä käytetään nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiaratkaisujen kanssa. Oleellista on, että aurinkolämpölaitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oikein talon tarpeiden mukaan.

Energiankulutusta vähentävät niin ikään tarpeen mukainen rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle.
Päästöjä vähentää myös biopolttoöljyn käyttö lämmitysöljyssä. Viime vuonna biopolttoöljyn osuus lämmitysöljyn vuotuisesta kokonaistoimitusmäärästä oli yhteensä neljä prosenttia energiasisällöstä. Runsaan miljardin litran vuosimyynnillä määrä tarkoittaa 40 miljoonaa litraa biopolttoöljyä. Tällä määrällä lämpiäisi noin 20 000 nykyaikaista omakotitaloa vuoden ajan.

Öljyalalla on voimassa valtiovallan kanssa solmittu, vuoteen 2016 ulottuva Höylä III -energiatehokkuussopimus. Sen puitteissa neuvotaan öljylämmittäjiä energiatehokkuuteen tarjoamalla tietoa energiansäästökeinoista.

Öljylämmitteisiä pientaloja on runsaat 200 000, noin viidennes pientaloista. Myös muut öljylämmitystalot mukaan lukien noin miljoonan suomalaisen koti lämpiää öljyllä.
 
Julkaistu
15.10.2012