Kastelli-talo Lempäälään, 5. osa:
Talopaketin toimitus alkaa

Kesällä 2012 alkaneessa seurantakohteessamme seuraamme asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta toteutetun Kastelli-talon rakentamista Lempäälään. Lähtökohtana oli lehti-ilmoituksen perusteella yksityiseltä ostettu yli 2000 neliön tontti, jolle haluttiin yksikerroksinen omakotitalo.

Lue myös edelliset osat: 1. Tontista talosuunnitelmiin, 2. Suunnitelmista kohti rakennuslupaa ja 3. Rakennuslupa!,sekä 4. Perustuksista talotoimitukseen.

Kun rakennushanke oli siinä vaiheessa, että talopaketin toimittaminen rakennuspaikalle oli ajankohtaista, Kastelli ilmoitti noin kaksi viikkoa ennen määräpäivää ajankohdan postikortilla rakennuttajaperheelle.

Talopaketti toimitetaan useana eri lähetyksenä Kastellin alihankkijoilta. Kastellin asentaja tai työpäällikkö huolehtii Kastellin asennuksessa olevien tuotteiden toimitustahdista ja lähetysten porrastamisesta mahdollisuuksien mukaan siten, että tarvikkeet tulevat tontille siinä järjestyksessä, missä niitä tarvitaan.
Myös runkotoimitus tulee tontille useassa osassa. Aivan ensimmäiseksi paikalle tuotiin ristikot omana kuormanaan. Niiden jälkeen vuorossa oli pääpuutavaratoimitus. Myöhemmin tulisivat mm. gyproc-levyt omana kuormanaan ja sen jälkeen vuorollaan ikkunat, vesikate, eristeet ym. Kaikille toimituksille piti olla valmis purkupaikka tontilla.Tontin valmistelu tavaran purkamiseen

Rakennuttajaperhe oli talopaketin vastaanottajana vastuussa siitä, että tontti oli valmisteltu tavaran purkamista varten. Kastelli vahvistaa erillisellä ilmoituksella kunkin tavaraerän saapumisajankohdat, jotka tavaran toimittajat tarkentavat toimitusajankohdan lähestyessä. Autonkuljettaja ilmoittaa toimituksen tarkan tuloajan vähintään kaksi tuntia ennen saapumisaikaa. Rakennuttajan ei kuitenkaan tarvitse olla tontilla lähetystä vastassa – myöskään seurantakohteemme rakennuttajapariskunnasta kumpikaan ei päässyt toimituspäivänä työpaikaltaan tontille, mutta valmistelutyöt oli tehtävä, jotta tavaran purkaminen merkityille paikoille kävi vaivattomasti.
Toimitettaville materiaaleille on varattava purkupaikan viereen riittävästi varastotilaa, joka sijoitetaan tulevien rakennustöiden helpottamiseksi lähelle perustuksia. Varastotilan järjestäminen ja merkitseminen kuuluu rakennuttajalle. Materiaalipakettien alle on hankittava riittävästi myös aluspuita, joiksi sopivat esim. 50 x 100 m puutavara tai kuljetuslavat. Jos tontilta on kaadettu sopivan kokoisia puita, myös niitä voidaan käyttää. Tärkeintä on saada tavaran alle tuuletus, joka tarvitaan aina riippumatta vuodenajasta.

- Kun valitaan purkupaikkaa, on otettava huomioon, että tavaraa ei sen jälkeen enää siirrellä tontilla paikasta toiseen, vaan se jää kyseiselle paikalle koko rakennustyön ajaksi eikä se siinä ollessaan saa kolhiintua. Myös työkoneet tarvitsevat tilaa, eikä tavaratoimitus saa olla koneiden kulun tukkeena, Kastelli-talojen Marja Jantunen muistuttaa.

- Tässä kohtaa myös rakennuttajan vakuutusten on oltava siinä mallissa, että se kattaa myös tavaran, sillä kun tavara siirtyy tontille, se siirtyy rakennuttajan omistukseen, hän painottaa.

Kun pääpuutavaratoimitus saapui tontille, sitä odottivat rakennuttajaperheen alustoiksi varaamat kuljetuslavat sekä pressut, joilla lähetys peiteltiin sateen ym. suojaan.Kun pääpuutavaratoimitus saapui tontille, sitä odottivat rakennuttajaperheen alustoiksi varaamat kuljetuslavat sekä pressut, joilla lähetys peiteltiin sateen ym. suojaan.

Autotallin katoksesta arvokasta varastotilaa

Tarvikkeiden purkamisjärjestyksessä tulee huomioida niiden käyttöjärjestys. Puuosaniput on numeroitu niiden käyttöjärjestyksen mukaan. Ensimmäisenä käyttöjärjestyksessä olevat puuosat ovat nipussa yksi. Jos tontti on kapea, on tavaroille merkittävä paikat etukäteen esimerkiksi pahvikylteillä, mihin kohtaan tontille halutaan mikäkin tavaratoimitus. Myös nosturille on jätettävä tilaa.

Asennuksen edetessä vapautuvaa varastointitilaa voidaan hyödyntää myöhemmin toimitettaville materiaaleille, mutta sumaa ei saa syntyä alussakaan.
Rakennustarvikkeiden tarkastaminen, vastaanottaminen ja suojaaminen kuuluvat rakennuttajan velvollisuuksiin. Vaikka koko talotoimitus on Kastellin puolelta hyvin suojattu, myös rakennuttajan velvollisuus on hankkia paikalle suuria pressuja, jotka suojaavat kuormaa lisäksi lumelta ym. ympäristön rasituksilta. Näin varmistetaan, että tavara säilyy kunnolla. Rakennuttaja toimittaa siis peitteet ja talotoimittaja peittelee. Kun asennustyöt tontilla käynnistyvät, materiaalien suojausvastuu siirtyy Kastellin asentajalle.

Lempäälän seurantakohteessamme rakennustyöt aloitettiin perustustöiden jälkeen autotallin katoksesta, jotta siitä saataisiin varastotilaa rakennustarvikkeille, ennen kaikkea eristeille.

- Villapaketin muovi ei ole suojamuovi, vaan paketit tarvitsevat lisäsuojaa. Kun asennus alkaa ja pakkaukset avataan, rakennuttajan tehtävänä on pinota erityyppiset eristeet erikseen. Katos on ihanteellinen säilytyspaikka ja siinä lajittelukin on helpompaa kuin avoimen taivaan alla, Jantunen vahvistaa.

Autotallin katos päätettiin rakentaa ensimmäisenä, koska siitä tulisi arvokasta säilytystilaa mm. eristeille. Tavaratoimitus purettiin siksi tulevan tulevan autotallin lähelle.Autotallin katos päätettiin rakentaa ensimmäisenä, koska siitä tulisi arvokasta säilytystilaa mm. eristeille. Tavaratoimitus purettiin siksi tulevan tulevan autotallin lähelle.

Kuljetusvaurioista ilmoitettava seitsemässä päivässä

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä havaituista mahdollisista puutteista ja kuljetusvaurioista on ilmoitettava Kastellille seitsemän päivän kuluessa vastaanotosta.
- Kaikella tavaralla on kuljetusvakuutus, mutta se edellyttää, että tavara tarkistetaan ja vaurioista ilmoitetaan seitsemän päivän kuluessa toimituksesta. Rakennuttajan velvollisuus on siis käydä koko toimitus läpi. Paketteja ei tarvitse availla, mutta ne pitää tarkastaa kuljetusvaurioiden varalta päällisin puolin. Käytännössä paketeista kyllä näkyy, jos ne ovat saaneet kolhuja. Rikkinäisiä tai kolhiintuneita suojia nähdessään rakennuttajan kannattaa siltä kohdalta avata paketit vaurioiden toteamiseksi. Vaikka rakennuttaja ei pääsisi työmaalle samana päivänä, jolloin tavaratoimitus saapuu, ehtii vielä hyvin seuraavanakin päivänä. Tarkastusta ei kannata kuitenkaan laiminlyödä, Jantunen toteaa.
Sen jälkeen kaiken pitäisikin olla valmista timpurintöitä varten. Jantunen muistuttaa kuitenkin vielä yhdestä asiasta, joka olisi hyvä löytyä rakennustyömaalta; määräluettelosta.

- Kastellin asiakas saa rakennekuvien tultua postitse määräluettelon, josta löytyvät tiedot, mitä toimitusten tullessa mistäkin paketista löytyy ja mihin se kuuluu. Moni jättää tämän luettelon turhaan kotiinsa – olohuoneen pöydällä siitä ei ole hyötyä, vaan se kuuluu rakennustyömaalle. Työmaalla kulloinkin vuorossa olevat työntekijät saavat määräluettelosta tarvitsemiaan tietoja; vaikkapa sähkömies voi tarvita rakenteista kuvia, hän toteaa.

 
Päivitetty
10.10.2012