Kastelli-talo Lempäälään, 4. osa:
Perustuksista talotoimitukseen

Kesällä 2012 alkaneessa seurantakohteessamme seuraamme asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta toteutetun Kastelli-talon rakentamista Lempäälään. Lähtökohtana oli lehti-ilmoituksen perusteella yksityiseltä ostettu yli 2000 neliön tontti, jolle haluttiin yksikerroksinen omakotitalo.

Lue myös edelliset osat: 1. Tontista talosuunnitelmiin, 2. Suunnitelmista kohti rakennuslupaa ja 3. Rakennuslupa!

Kun rakennuslupa oli myönnetty ja työt tontilla alkamassa, oli aika päivittää rakennustyömaan aikataulu. Tonttitöihin ja perustusten tekemiseen on yleensä varattava 3-9 viikkoa riippuen olosuhteista ja perustamistavasta.

- Aikataulun päivittäminen on oleellista, koska jos talopaketti on tulossa vaikkapa viikolla 40, on perustustöiden oltava valmiina viimeistään viikolla 38. Tonttitöiden onnistunut suunnittelu ja töiden rytmitys on tärkeää, ja siinä kannattaa käyttää vastaavan työnjohtajan ammattitaitoa, Kastelli-talojen Marja Jantunen sanoo.

- Silloin kun rakennetaan muuten jo rakennetulla alueella, kuten Lempäälän kohteessamme, pitää töiden suunnittelussa ja kellonajoissa ottaa huomioon myös naapureille aiheutettu häiriö, hän muistuttaa.

Kun rakennettava tontti on jo rakennettujen naapuritalojen välittömässä läheisyydessä, on rakennusaikataulussa otettava huomioon myös lähiympäristölle aiheutuva häiriö.Kun rakennettava tontti on jo rakennettujen naapuritalojen välittömässä läheisyydessä, on rakennusaikataulussa otettava huomioon myös lähiympäristölle aiheutuva häiriö.

Seuraa, ole mukana!

Ennen perustusten rakentamista tontilta poistettiin pintamaa tulevan talon kohdalta. Mahdolliseksi täyttömaaksi jäävä maa-aines läjitettiin paikkaan, jossa siitä ei olisi haittaa rakennustarvikkeiden varastoinnille ja rakennustöiden tekemiselle. Rakennuttajapariskunta piti yhteyttä urakoitsijaan ja kävi itsekin silloin tällöin katsomassa tontin "kuulumisia".
Jantunen painottaa, että rakennustöiden kaikissa vaiheissa rakennuttajan tulisikin olla yhteydessä kaikkiin osapuoliin ja valmis toimimaan tarpeen mukaan. Jos tontilla on yllätyksiä vastassa, vastuu asioiden järjestämisestä ja lisätyön tilaamisesta on aina rakennuttajalla itsellään. Lempäälän kohteessa tontilta löytyi suuri, maanalainen kivi, joka vaati räjäyttämistä. Myöskään maatäyttöä ei pysty arvioimaan täysin ennalta, minkä vuoksi rakennuttajan on oltava ajantasaisesti perillä siitä, tarvitseeko tontille toimittaa lisää maa-ainesta.

- Seuraa, valvo, ole jutuissa kaikkien rakentamiseen osallistuvien tahojen kanssa, kuuluvat Jantusen ohjeet rakennuttajaperheille.

Rakennuttajan tulisi olla yhteydessä kaikkiin rakennusprojektin osapuoliin ja valmis toimimaan tarpeen mukaan.Rakennuttajan tulisi olla yhteydessä kaikkiin rakennusprojektin osapuoliin ja valmis toimimaan tarpeen mukaan.

Tiet ja liittymäsopimukset kuntoon

Rakennustyömaalle on päästävä työ- ja kuljetuskalustolla ongelmitta, ja rakennuttaja vastaa siitä, että paikalle johtaa riittävän leveä ja kantava tie. Tontille tarvitaan raskasta täysperävaunullista kuljetuskalustoa varten vähintään 4,5 metriä leveä ja kantava ajotie, jossa on vähintään 4,5 metriä myös vapaata korkeutta. Tontille johtava tie on viitoitettava, ja on tärkeää, että rakennuspaikka merkitään ajoissa. Toimitettavia tavaroita varten tontille on lisäksi järjestettävä tasainen purkupaikka ja purkupaikan viereen riittävästi varastotilaa.

Viimeistään tässä vaiheessa rakennuttajan on huolehdittava myös liittymäsopimuksista. Monesti vastaavat työnjohtajat huolehtivat liittymistä, mutta viime kädessä rakennuttaja vastaa niistäkin. Kaikki talotekniset liittymät pitää asennuttaa tontin rajalta talon sisäpuolelle perustukseen alakautta. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat liittymien varausputket on asennettuna ennen perustustöiden aloittamista.

Työmaasähkö on oltava kytkettynä viimeistään silloin, kun Kastellin asennukset alkavat. Rakennuttaja hankkii ja asennuttaa tontille työmaasähköä varten tonttikeskuksen, jonka sulakekoko on vähintään 25A. Tonttikeskuksen tulee sijaita korkeintaan 20 metrin päässä rakennuksesta.

Maatäyttöä tontilla voi olla vaikea arvioida etukäteen, ja maa-ainesta voidaan tarvita alkuperäistä arviota enemmän. Tällöin rakennuttajan on oltava valveilla ja huolehdittava lisätilauksista. Rakennuttajalla onkin paljon vastuuta myös sellaisella työmaalla, jossa hän ei toimi itse varsinaisena rakentajana.Maatäyttöä tontilla voi olla vaikea arvioida etukäteen, ja maa-ainesta voidaan tarvita alkuperäistä arviota enemmän. Tällöin rakennuttajan on oltava valveilla ja huolehdittava lisätilauksista. Rakennuttajalla onkin paljon vastuuta myös sellaisella työmaalla, jossa hän ei toimi itse varsinaisena rakentajana.

Täytöt ennen talotoimitusta

Talo liitetään myös vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuttaja tekee liittymäsopimuksen oman vesilaitoksen kanssa, kun rakennuslupa on myönnetty. Vesilaitokselta on pyydettävä vesi- ja viemäriliittymä rakentamisen pintamaan poiston yhteydessä. Rakennuttaja vastaa myös tietoliikennekaapelien asentamisesta. Jos talo liitetään maalämpöön tai muuhun asiakkaan hankkimaan lämmönlähteeseen, rakennuttaja vastaa myös lämmitysputkiston sisään tuomisesta.

Ennen perustuksen tekemistä rakennuttajan vastuulla ovat perustusten alapuolisen maapohjan rakentaminen ja sen riittävä kantavuus. Raudoituskatselmuksessa käydään vielä kertaalleen läpi suunnitellut korkeudet ennen valamista.
Valutöissä valetaan sokkelit ja perustuksista riippuen tarvittaessa muurataan sokkelipalkit. Valutöiden jälkeen on huolehdittava salaojituksesta, sadevesiviemäröinnistä, routasuojauksesta ja ulkopuolen täytöstä, perustuksen sisäpuolisten täyttökerrosten asentamisesta sekä mahdollisesta radoneristyksestä. Ulkopuoli tasataan lähes siihen korkeuteen, mihin piha tulee. Tasaus tässä vaiheessa on tärkeää, koska tasaamaton maa vaikeuttaa kuljetusta ja myöhemmin, kun rakennuksilla tarvitaan telineitä, tasattu maa on hyvä alusta myös telineille.
On tärkeää, että ulko- ja sisätäytöt tehdään ennen talopakettitoimitusta. Rakennuttaja vastaa täyttöjen tekemisestä perustussuunnitelmien osoittamaan korkoon ja tiiviyteen. Ulkopuolen täyttöjen tulee olla tehtyinä ennen sisäpuolen täytön aloittamista. Sisäpuoli täytetään tiettyyn tasoon, jotta siinä on jatkossa helpompi työskennellä.

 
Päivitetty
10.10.2012