Vastuullinen energiankäyttö

Suomessa on yli 200 000 öljylämmitteistä pientaloa. Vuosien saatossa lämmitysöljy ja öljylämmityslaitteet ovat kehittyneet. Nykyinen lämmitysöljy on niin rikki-, typpi kuin hiukkaspäästötarkastelussakin erittäin kilpailukykyinen lämmitysmuoto.
Öljy on erittäin energiatiivis, vähän asukkaalle työtä aiheuttava sekä helposti kuljetettava ja varastoitava energiamuoto.

1 000 öljylitran korvaaminen vaatii

 • 11–12 m3 puuhaketta
 • 2 150 kg puupellettejä
 • 5,8 pino m3 koivuhalkoja
 • 10 000 kWh sähköä


Sisälämpötilan pudottamisen vaikutus

Öljykattilan tuottamasta energiasta kuluu lämmitykseen kolme neljännestä ja lämpimän käyttöveden tuotantoon noin neljäsosa.

Vuotuisesta lämmitysenergiasta kuluu:
 • noin 50 prosenttia neljänä kylmimpänä kuukautena
 • tammikuussa noin 14 prosenttia
 • käyttöveden lämmitykseen joka kuukausi noin kaksi prosenttia

Suurimmat säästöt ovat saavutettavissa talvikaudella. Esimerkiksi käyttöveden tuottaminen kesäkautena puulla ei juuri säästä öljyä. Öljyn tarve on muutenkin kesällä hyvin vähäistä.

Öljy-puuhybridikattiloissa tai taloissa, joissa öljylämmityksen lisäksi on varaava takka tai uuni, puun käyttö kylmimpinä kuukausina tuo suurimman säästön. Takan tai uunin voi tänä päivänä varustaa vesikierrolla.

Ilmasta veteen -lämpöpumpun teho riittää enimmillään -5 ºC – -10 ºC asteeseen. Pakkashuiput on järkevää hoitaa öljyllä. Aurinkolämmitys tuottaa energiaa tehokkaimmin keväällä, kesällä ja syksyllä, mutta ei 3–4 kylmimmän kuukauden aikana.
Kahden asteen pudotus sisälämpötilassa tuo noin kymmenen prosentin säästön lämmitykseen käytettävässä energiassa.

Neljän asteen pudotus esimerkiksi 24:sta 20 ºC:een säästää noin 20 prosenttia lämmitykseen käytettävästä energiasta.

Kulutuksen vähentäminen tuo säästöä

Käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuosittain noin neljännes kiinteistön lämmittämiseen käytettävästä energiasta. Talouksissa käytetystä vedestä keskimäärin 40 prosenttia on lämmintä vettä.

Käyttövesi:

 • tulee kiinteistöön +5 ºC:een lämpötilassa
 • nostetaan lämmitysjärjestelmässä 55 ºC:een
 • lämpötilan nosto vaatii 64,44 kWh energiaa (oletus: öljylämmitysjärjestelmän vuosihyötysuhde on 90 prosenttia)
 • kuution vesimäärän lämmittäminen vaatii 6,5 litraa öljyä (1litra öljyä = 10 kWh)

Henkilö, joka kuluttaa vettä taloudellisesti, vain 120 litraa vuorokaudessa, käyttää vuodessa 43 800 litraa. Nelihenkisellä perheellä tämä merkitsee 175 600 litraa, josta lämmintä vettä on 70 080 litraa. Tämän lämmittäminen vaatii 455 litraa öljyä. Yleisesti arvioidaan käyttövettä kuluvan vuorokaudessa hieman enemmän, 150 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa.

 • käyttöveden osuus talon energiankulutuksesta 20–30 prosentin välillä
 • vuotuinen lämmityksen ja käyttöveden vaatima öljynkulutus olisi tällöin 1 520–2 275 litraa öljyä vuodessa

Öljylämmitysjärjestelmän huolto

Öljypolttimen saneerauksella voidaan saavuttaa jopa 15 prosentin säästö. Vaihtamalla vanha kattila uuteen voi säästö nousta jopa 30 prosenttiin. Käsisäätöisen järjestelmän varustaminen nykyaikaisella säätöautomatiikalla tuo keskimäärin 5–15 prosentin säästön. Öljylämmitysjärjestelmän huollon tavoitteena on

 • pitää laitteiston kunto alkuperäisellä tasolla
 • varmistaa häiriötön toiminta
 • estää ennalta viat
 • varmistaa laitteiston mahdollisimman hyvä hyötysuhde

Polttimen huolto

 • aina 5 000 käytetyn öljylitran jälkeen
 • huoltoväli enintään kaksi vuotta
 • poltin, kattila, automatiikka ja niiden säädöt ovat laaja kokonaisuus ja niiden huolto on ammattilaisen asia.
 • öljypolttimen ja kattilan yhteensopivuus
- huono yhteensopivuus aiheuttaa huonoa syttymistä, palamisongelmia ja niistä johtuvia muita ongelmia - polttimen toiminta-arvojen on riitettävä käytettävään kattilaan

Hybridilämmitys

Hybridilämmityksessä öljylämmitysjärjestelmän yhteydessä hyödynnetään uusiutuvaa energiaa: aurinkoa, puuta ja lämpöpumpputekniikkaa.

Lämmityspolttoöljy on nykyisin täysin rikitöntä, ja saatavilla on myös biopolttoöljyä sisältävää lämmitysöljyä.

Lämmitysöljyyn tuli kahden prosentin vapaaehtoinen bio-osuus vuonna 2009. Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa on asetettu tavoite, että bio-osuus olisi 10 prosenttia vuonna 2016. Vuonna 2011 bio-osuus lämmitysöljyssä oli keskimäärin noin 4 % vuositason tarkasteluna.
 
Julkaistu
8.10.2012