Muutamalla satasella kodin ilmanvaihto kuntoon

Ilmanvaihto helposti kuntoon

Puhdas sisäilma parantaa elämänlaatua ja terveyttä. Terveysilma tarjoaa kaikkiin taloihin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai vain koneellinen poisto, helposti toteutettavat ratkaisut tehostaa ilmanvaihtoa ja estää haitallisten epäpuhtauksien pääsy huoneilmaan.

Nyrkkisääntönä on, että 20 m² vaatii yhden korvausilmailmaventtiilin. Poistoilmaventtiilit sijaitsevat keittiössä, WC:ssä, vaatehuoneessa ja kylpyhuoneessa.

Kuvan esimerkissä venttiilit maksavat alle 500 € + työkulut, kun tekee reiän tuuletusluukkuun tai seinään. Pieni investointi loppuiän hyvinvointiin nähden.

Osta venttiilit ja vaihtosuodattimet Jäsentukusta

Toimiva ilmanvaihto

Vietämme nykyään jo 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Miellyttävässä ja terveellisessä sisäympäristössä ilma vaihtuu koko ajan, kun ulkoa otetaan raitista ja puhdasta ilmaa korvaamaan ulos johdettavaa ihmisen toiminnan ja esimerkiksi kotieläinten rasittama sisäilma. Sisäilman miellyttävyydelle ja terveellisyydelle olennaista on, että ilmanvaihto tapahtuu hallitusti ja että ulkoilmassa olevat epäpuhtaudet poistetaan korvausilmasta.

Painovoimaisessa ja koneellisella poistolla toimivassa ilmanvaihdossa automaattisesti säätyvät ja tutkitusti erinomaisilla 3M:n Filtrete-suodattimilla varustetut Velco-korvausilmaventtiilit turvaavat puhtaan korvausilman saamisen hallitusti. Termostaatilla varustetun venttiilin ilmavirta säätyy automaattisesti muuttuvan ulkoilman lämpötilan mukaan, millä vältetään tehokkaasti epämiellyttävä vedon tunne. Samalla säästytään venttiilien käsisäädöiltä.

Velco-venttiilit voi asentaa useimpiin rakennuksiin sangen vähäisellä vaivalla. Velco istuu sovituskappaleen avulla hyvin vanhojen tuloilmaventtiilien reikiin. Taloissa, joissa ei ole toimivaa ilmanvaihtoa, voidaan Velco asentaa ikkunoiden puisiin tuuletusluukkuihin tai rakennuksen ulkoseiniin.

Osta venttiilit ja vaihtosuodattimet Jäsentukusta

Termostaatin avulla kaikkina vuodenaikoina toimivaa ilmanvaihtoa.Termostaatin avulla kaikkina vuodenaikoina toimivaa ilmanvaihtoa.

Puhdasta sisäilmaa

Liikenne, biopolttoaineiden polttaminen, kaukokulkeumat yms. tekijät likaavat hengitysilmaamme sekä ulko- että sisätilassa. Tutkimukset osoittavat, että valtaosa ulkoilman epäpuhtauksista kulkeutuu sisätilaan tuuletuksen tai korvausilman mukana, ellei sisätilaan tulevaa ilmaa puhdisteta kunnolla.

Koko EU:ta koskevien selvitysten mukaan etenkin lapset, ikääntynet henkilöt ja esimerkiksi hengitystie- tai sydän- ja verisuonisairaat kärsivät ilman epäpuhtauksista. Näitä riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä on Suomessakin jopa 30-40 prosenttia kaikista kansalaisista. Myös terveille huono ilmanlaatu on haitallista aiheuttaen mm. työtehon alenemista ja pahimmillaan suoranaisia ärsytysoireita.

Terveysilman Velco-korvausilmaventtiileissä on 3M:n tutkitusti laadukkaat F9-luokan Filtrete-suodattimet.

Suodattimen on todettu mm. VTT:n tutkimuksissa poistavan 90 – 95 prosenttia ilman epäpuhtauksista. Filtrete tehoaa myös kaikkein haitallisimpiin epäpuhtauksiin. Hallittu tuloilman otto ja toimiva suodatus on paras tapa turvata sisätiloissa puhtaampi ilma ja siten tarjota tilojen käyttäjille aiempaa parempi elämä.

Uuteen läpivientiin VELCO VLR -100

VELCO tuloilmaventtiili on helppo asentaa seinään tehtyyn uuteen läpivientiin. Seinään reikäterällä tehtyyn aukkoon asennetaan teleskooppimainen läpivientiputki, joka koostuu ulkoritilästä ja kolmesta erillisestä 150 mm:n putkesta, johon VELCO venttiili ja siihen kuuluva suodatinosa työnnetään.
Venttiili sopii seinän paksuuksille 270 - 430 mm.
Jos seinän paksuus on kuitenkin alle 270 mm, voi suodatinosaa helposti lyhentää.

Puiseen tuuletusluukkuun VTR-100

On suositeltavaa sijoittaa venttiili luukun yläosaan n. 100-150 mm yläreunasta alaspäin.
Asennus käy helposti, kun nostat luukun saranoilta ja poraa reiät mallikuvan mukaan.

 
Julkaistu
26.11.2012