Stala-postilaatikoiden asennus

Uuden postilaatikon hankkiminen on juuri nytkin monelle ajankohtainen asia. Muutto uuteen vastavalmistuneeseen kotiin on edessä tai vanha laatikko on muuten vain aikansa palvellut ja saa tehdä tilaa uudelle. Kokonaan uuteen paikkaan postilaatikkonsa sijoittavien on hyvä tietää muutama asia laatikon sijoittamisesta.
Stala-postilaatikot voidaan asentaa seinään tai erilliselle jalustalle. Jalusta valitaan postilaatikoiden määrän mukaan. Ryhmäjalkaan sopivia malleja ovat PL-3 ja PL-4. PL-2 asennetaan yksittäisjalkaan. Seuraavassa esitellään kahdelle postilaatikolle tarkoitetun jalustan ja postilaatikoiden asennuksen vaiheet sekä muuta huomioitavaa asennuksen yhteydessä.
Postilaatikon mukana tulevat asennusohjeet. Niihin kannattaa tutustua ennen asentamisen alkamista. Postilaatikon hintaan kuuluu nimikyltti, jonka tilaaminen käy kätevästi Stalan kotisivuilla. Tarvitset vain pakkauksessa olevan koodin päästäksesi tilaussivulle.

Asennuksen jälkeen kannattaa tutustua Stala-postilaatikon Käyttöönotto ja hoito -esitteeseen.

Tilaa postilaatikko Jäsentukusta...

Postin ohjeita asennukseen ja sijoitukseen

Taajaman katualueella ja yleisen tien alueella postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan vähintään 40–50 cm:n etäisyydelle jalkakäytävän tai ajoradan piennaralueen reunasta.

Haja-asutusalueella postilaatikot tai laatikkoryhmät sijoitetaan tien poikkisuunnassa noin 50–60 cm:n etäisyydelle pientareen tai levennyksen ulkoreunasta ja noin yhden metrin etäisyydelle ajoradan reunasta. Jos tien luiskat ovat hyvin jyrkät tai postilaatikoita varten on rakennettu levennys, voidaan laatikot sijoittaa lähemmäksi tietä.

Postilaatikon tai laatikkoryhmätelineen jalat upotetaan ja tuetaan hyvin maan sisään, vähintään 40 cm syvyydelle. Postilaatikon täyttöaukon suosituskorkeus tienpinnasta on 110–120 cm.


Lähde: Posti.fi

Minne postilaatikko asennetaan?

Asut sitten pientaloalueella tai taajamassa, on seikkoja, jotka tulee huomioida postilaatikon sijoituksessa. Oikea etäisyys tiestä, valaistus, talviolosuhteet, postinsaajan tunnistetiedot ja monia muista asioita, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi.

Lue tästä postilaatikon oikeasta sijoituspaikasta

Postilaatikon oikea asennus helpottaa postinjakajan työtä.Postilaatikon oikea asennus helpottaa postinjakajan työtä.
 
Julkaistu
29.9.2014