Mitä E-luku kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta?

Uudet rakennusten energiatehokkuusmääräykset tulivat voimaan heinäkuussa 2012. Niissä uutena vaatimuksena otettiin käyttöön rakennuksen kokonaisenergiankulutus. Rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle on asetettu rakennustyypeittäin vaatimusarvo eli E-luku, jota ei suunnittelussa saa ylittää. Tämän E-lukuvaatimuksen täyttyminen osoitetaan laskennallisesti.

Lämmitysmuoto vaikuttaa suoraan E-lukuun

Suurin E-lukuun vaikuttava tekijä on rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmitykseen käytettävä energiamuoto.
Jos lämmitys tapahtuu kaukolämmöllä, maalämpöpumpulla tai biopolttoaineilla (esim. pelletillä), täyttyy E-lukuvaatimus helposti ilman merkittäviä energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä.

Jos lämmitys tapahtuu sähköllä, rakennus on rakennettava erittäin energiatehokkaaksi. Usein energiatehokkaaseen sähkölämmitteiseen taloon on rakennettava myös uusiutuvaan energiaan perustuvia energiantuotantojärjestelmiä, jotta E-lukuvaatimus täyttyisi.

Energiamuotojen kertoimet E-luvun laskemisessa

  • Sähkö 1,7
  • Kaukolämpö 0,7
  • Kaukojäähdytys 0,4
  • Fossiiliset polttoaineet 1,0
  • Rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5

E-luku ei kuitenkaan kerro energiakustannuksista

E-lukujen perusteella ei voida vertailla suoraan rakennuksen käytönaikaisia energiakustannuksia. Edullisimmat käytönaikaiset ostoenergian kulutuksesta johtuvat energiakustannukset ovat nykyisillä energianhinnoilla maalämpöpumpulla varustetussa talossa ja suorasähkölämmitteisessä talossa.

Syynä on se, että näissä ostettavan sähköenergian määrää rajoitetaan voimakkaasti E-lukuvaatimuksella. Sen sijaan kaukolämmitteisessä peruspientalossa energialasku voi olla yli puolet maalämpöpumpputalon energialaskua suurempi ja 15 – 25 % suurempi kuin E-lukuvaatimuksen täyttävän suorasähkölämmityspientalon.

E-luvun laskennassa ei huomioida todellista käyttöä

E-luku ei siis kerro rakennuksen todellista energiankulutusta. E-luku lasketaan rakennuksen vakioidulla käytöllä. Rakennuksen suunniteltu käyttö voi poiketa näistä arvoista paljonkin.

E-luku lasketaan määräyksissä annetuilla lähtöarvoilla, eikä niitä yleensä saa muuttaa. Joitakin arvoja voi kuitenkin muuttaa. E-luvun laskennassa käytettävää valaistustehoa voidaan pienentää, jos siitä esitetään erillinen selvitys. Valaistustasovaatimukset on kuitenkin täytettävä. Muut muutettavat lähtötiedot liittyvät lämmöneristykseen, tiiviyteen ja ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon, jotka ovat olleet jo vuosia määräyksissä mukana. Lämmitysmuodon muuttamisella on suurimmat vaikutukset E-lukuun.

E-luku on vertailuluku, joka lasketaan Helsingin uusilla säätiedoilla, vaikka rakennus sijaitsisi Lapissa. Uuden sään mukaan Helsingissä ei ole talvella kylmempää kuin -20 °C. Jos kylmempiä talvia tulee, voi energiankulutus nousta merkittävästi lasketusta. Tämä johtuu siitä, että leudommilla keleillä rakennukset lämpiävät suurelta osin lämpökuormillaan (laitteista, ihmisistä, auringosta).

E-lukuvaatimukset lisäävät talotekniikkaa

Talotekniikka korostuu E-lukuvaatimuksen täyttämisessä. Suuntauksena vaikuttaa olevan talotekniikan määrän lisääntyminen ja toisaalta talotekniikkalaitteiden energiatehokkuuteen vaikuttavien suoritusarvojen luotettavuuden varmistaminen. VTT on ollut pitkään mukana kehittämässä talotekniikka- ratkaisuja energiatehokkaisiin taloihin. Talotekniikan suoritusarvot voidaan osoittaa luotettavasti esimerkiksi VTT-tuotesertifikaatilla.

Tule kuulemaan lisää tietoa E-luvusta FinnBuild-messuille 9.10

Asiantuntijamme kertovat E-luvusta osastollamme 6h91 tiistaina 9.10 klo 15.00. Osastollamme on päivittäin klo 15.00 tietoisku rakennusten energiatehokkuuteen liittyvistä teemoista. Tietoiskun jälkeen asiantuntijamme jatkavat kanssasi keskustelua aiheesta.
 
Julkaistu
25.9.2012