Uudet normit mullistavat rakentamisen. Onko kotisi valmis?

Energiatehokkuus tulee rakentamiseen väistämättä. Vuonna 2010 voimaantulleet Ympäristöministeriön määräykset velvoittavat jo entistä tehokkaampaan lämmön talteenottoon kodin ilmanvaihdossa. Uusi D3-rakentamismääräyskokoelma astui voimaan 1.7.2012 ja se vaikuttaa rakennuksiin, joille haetaan rakennuslupa.
Mitä kaikki tämä sitten tarkoittaa kodin rakentajalle tai remontoijalle? Paljon. VTT:n mukaan vuodesta 2021 uudisrakentamisessa siirrytään melkein kokonaan nollaenergiarakentamiseen. Myös korjausrakentamisessa on tulossa oma määräyskokoelma muutaman vuoden sisällä. Käytännössä vaatimukset kohdistuvat miltei koko rakennuskantaamme, sillä monet uudet talot ovat jo kymmenen vuoden kuluttua energiatehokkuudeltaan vanhentuneita.

Nyt tehtävillä energiatehokkuusinvestoinneilla on siis kauas kantavat vaikutukset. Vaikka energiatehokkaan rakennuksen investointikustannukset ovat 3-4 prosenttia korkeammat kuin tavanomaisen rakennuksen, laadukkaasti toteutettuna se maksaa itsensä takaisin 6-10 vuodessa.

Mistä energiatehokkuus koostuu?

Perustana on rakenteiden eristyksen parantaminen ja hukkalämmön talteenotto. Energiakulutuksen vähentäminen onnistuu parhaiten vaihtamalla lämmitysratkaisut ja valonlähteet nykyaikaisiin, energiaa säästäviin malleihin ja korvaamalla tarpeen mukaan vanhentuneet kodinkoneet A-luokan laitteilla.

Uusiutuvien energiamuotojen suosiminen on tärkeä päätös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Sen lisäksi itse kukin voi vaikuttaa pienillä arjen teoilla, kuten sammuttamalla valot, ajastamalla kotitoimet siten, etteivät kaikki kodinkoneet ole päällä samaan aikaan, sekä välttämällä turhaa veden kulutusta. Mittareilla ja kodin ohjausjärjestelmillä on havaittu olevan ratkaiseva rooli siinä, miten asukkaat muistavat ja pystyvät itse seuraamaan ja vähentämään omaa energiankulutustaan. Siksi jo energian kulutuksen seuraaminen voi olla ympäristöteko.

Energiatehokkaassa rakentamisessa keskeisimpiä tekijöitä ovat talon energiatehokas ulkovaippa, tiiviit ja hyvin eristävät ikkunat ja ovet, ilmatiiviit rakenteet ja ilmanvaihdon lämmön talteenotto. Koska energiatehokas talo kuluttaa vähemmän, lisäenergian tarve on vakiotaloa helpompaa kattaa uusiutuvilla tai päästöttömillä energiamuodoilla.

Millaisia ovat energiatehokkaat talot?

Matalaenergia, nolla, passiivi, plusenergia - uuden kodin rakentajalla on monta vaihtoehtoa ja sen myötä monta kysymystä edessään. Vielä hetki sitten "ekotalot" olivat erikoisuuksia – nyt ne ovat rakentamisen arkipäivää.

Erilaisia taloja voi verrata toisiinsa nettolämmitysenergian tarpeella. Normitalo kuluttaa vuodessa 70-100 kWh/hum2. Matalaenergiatalon lämmitysenergian tarve on 40–60 ja passiivitalon 20–30 kWh/hum2/a. Olennainen tekijä on lämpöhäviö, joka saa matalaenergiataloissa olla enintään 85 prosenttia vertailulämpöhäviöstä. Tämä edellyttää matalaenergiarakentamiselta normitaloa parempia energiatehokkuusratkaisuja.

Passiivienergiatalo ei yleisen määritelmän mukaan tarvitse lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Suomen leveysasteilla lämmityksestä ei kuitenkaan pystytä vielä luopumaan kustannustehokkaasti. Nollaenergiatalo tuottaa yhtä paljon uusiutuvaa energiaa kuin se kuluttaa, plusenergia taas omaa kulutustaan suuremman määrän.

Energiatehokkaan matalaenergiatalon voi toteuttaa ilman erityisjärjestelyjä. Oikeilla ratkaisuilla ja hyvällä suunnittelulla päästään kotiin, joka on hyvä energiatehokkuuden, asumismukavuuden ja asukkaittensa terveyden näkökulmasta. Parhaiten energiatehokkuuteen päästään, kun otetaan asukkaitten omat elämäntavat huomioon ja rakennetaan joustava, tulevaisuuden muutoksiin valmis talo.

Energiatehokkaat uudet energiaratkaisut

Hybriditalo on Enston talotekninen ratkaisu energiatehokkaaseen asumiseen. Kun rakennat tai remontoit kotia, löydät Hybriditaloratkaisuista kustannustehokkaat vaihtoehdot kodin ilmanvaihtoon, lämmitykseen, energiankulutuksen seurantaan, kodinohjaukseen, sähkönjakeluun ja valaistukseen. Voit toteuttaa ne yhtenä kokonaisuutena tai joustavina osina.

Ensto Hybriditalon taloteknisillä ratkaisuilla voit parantaa kotisi energiatehokkuutta ja vähentää sähkönkulutusta, esimerkiksi asentamalla kylpyhuoneeseen, eteiseen tai keittiöön lattialämmityksen, uusimalla vanhat patterit ja termostaatit tai korvaamalla vanhat valaisimet energiatehokkaille Enston eLED-valasimilla. Samalla parannat kotisi asumismukavuutta. Ja rahaa jää myös elämiseen.

Tutustu Hybriditaloon tästä!
 
Julkaistu
14.1.2013