Uudella lämmöneristeellä ja hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä kännykän kuuluvuusongelmia

SPU tuo nyt markkinoille kaksi EFR-tuoteperheeseen kuuluvaa eristettä, SPU R:n ja SPU FR:n. Ne on tarkoitettu sekä pientaloihin että kerrostaloihin. EFR-eristeissä ei käytetä pinnoitemateriaalina metalleja eivätkä ne sisällä lainkaan orgaanisia aineita.

”Tämä tarkoittaa, että eristeen tuotannon hiilijalanjälki on entistä pienempi ja kierrätettävyys tuotteen elinkaaren lopussa parempi. Tuote ei vaimenna kännykän ja muiden langattomien laitteiden signaaleja, eikä se homehdu vaikeissakaan olosuhteissa”, SPU:n hallituksen puheenjohtaja Janne Jormalainen kertoo.

SPU R kestää vaativia oloja ja on lämmöneristävyydeltään erittäin tehokas (lambda-design on 0,023 W/mK). Kyseinen eriste soveltuu sekä rakennuksen pääasialliseksi eristeratkaisuksi että osaksi eristevaippaa parantamaan kännykän ja muiden langattomien laitteiden signaalien pääsyä talon rakenteiden läpi.

Ratkaisu sisätilojen matkapuhelinkuuluvuuden haasteisiin

Matkapuhelinverkon (2G eli GSM, 3G ja 4G) käyttö kuuluu nykyään lähes jokaisen suomalaisen arkipäivään, niin kotona kuin työpaikalla. Verkon kuuluvuus ja kentän voimakkuus vaikuttavat merkittävästi palveluiden käytettävyyteen.

Matkapuhelinverkon kuuluvuus sisätiloissa on aiheuttanut paljon huolta rakennusalalla ja teleoperaattoreiden keskuudessa. Tieteellistä tutkimusta aiheesta huoneiston tai koko rakennuksen osalta ei ole aikaisemmin tehty, joten ongelmaan liittyvistä tekijöistä käytännön kohteissa ei ole ollut tieteellistä näyttöä ja ratkaisuvaihtoehtoja ei ole tutkittu objektiivisesti.

SPU Oy on yhdessä Tampereen Teknillisen Yliopiston, TTY:n kanssa tutkinut ja kehittänyt ratkaisuja, joilla voidaan parantaa radiosignaalien kulkua energiatehokkaissa rakennuksissa. Mittausten mukaan uudella eristeratkaisulla voidaan ehkäistä kuuluvuusongelmia puutaloissa.
Antti Viitanen SPU Oy:n tuotekehityksestä.Antti Viitanen SPU Oy:n tuotekehityksestä.

Matkapuhelinverkon kuuluvuuteen vaikuttavat tekijät

Matkapuhelinverkon kuuluvuuteen sisätiloissa vaikuttaa monta tekijää ja heikon kuuluvuuden aiheuttajaksi on usein vaikea rajata yhtä tiettyä syytä. Heikon kuuluvuuden aiheuttaakin aina usean tekijän summa. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa kaikki kuuluvuuteen vaikuttavat tekijät, jotta ne voidaan ottaa kokonaisuutena huomioon rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Ennen matkapuhelinverkon signaalit ovat päässeet vapaasti sisätiloihin ikkunoiden läpi, jolloin matkapuhelinverkolle ei ole ollut tarvetta järjestää muita reittejä. Tilanne on kuitenkin muuttunut uusien pinnoitettujen ikkunalasien myötä. Nämä pinnoitteet heijastavat tehokkaasti matkapuhelinverkon signaaleja, eivätkä päästä niitä lävitseen. Tilanne vaikeutuu entisestään, jos ikkuna koostuu useammasta pinnoitetusta lasikerroksesta.
Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus rakennuksen ulkopuolella on keskeisin tekijä, kun tarkastellaan matkapuhelinverkon kuuluvuutta sisätiloissa. Erinomaisella kuuluvuusalueella matkapuhelinverkon signaalit saattavat päästä rakennuksen ulkovaipan läpi pienimmistäkin ”aukoista”, kuten ikkunan puisen karmin kautta tai muista koko ulkovaipan läpi menevistä puuosista. Tällöin signaalille ei välttämättä tarvitse järjestää erillistä reittiä sisätiloihin ja sisätiloissa voidaan käyttää ongelmitta matkapuhelinta. On kuitenkin suotavaa, että myös erinomaiselle kuuluvuusalueelle rakennettavaan rakennukseen järjestetään matkapuhelinverkolle erillinen reitti sisätiloihin, koska sillä voi olla merkittävä vaikutus lähitulevaisuudessa uusien tiedonsiirtoverkkojen ja esimerkiksi nettitikun tiedonvälitysnopeuksiin.

Välttävällä ja erityisesti heikolla kuuluvuusalueella matkapuhelinverkon signaali saattaa olla niin heikko, että se ei läpäise riittävässä määrin rakennuksen ulkovaippaa ja matkapuhelinta ei voida käyttää sisätiloissa lainkaan tai puhelut pätkivät. Hankalimmassa tapauksessa rakennus sijaitsee matkapuhelinverkon tukiaseman lähettämän signaalikeilan katveessa ja rakennuksen ulkovaippaan kohdistuvat heikentyneet signaalit ovat heijastuneet ja sironneet useiden eri pintojen, kuten muiden rakennusten, kasvillisuuden (esimerkiksi puiden lehtien) ja maan pinnanmuotojen kautta. Tällaisissa tapauksissa signaalille on järjestettävä erillinen reitti ulkovaipan läpi niin, että signaalin vaimennus on mahdollisimman pieni.

Lämmöneristepaksuudella ei ole tutkitusti mitään vaikutusta ulkovaipan matkapuhelinverkon signaalin vaimennukseen

Rakennuksen ulkovaipan signaalinvaimennuskyky riippuu käytetyistä rakennusmateriaaleista. Rakennusmateriaalikohtaisesti vaimennuskykyyn ei vaikuta niinkään materiaalikerroksen paksuus, vaan materiaalin yleiset vaimennusominaisuudet.

Matkapuhelinverkon kuuluvuusongelmat on usein rinnastettu valtamediassa energiatehokkaaseen rakentamiseen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan kuuluvuusongelmat aiheutuvat edellä mainituista seikoista, kuten ikkunoiden pinnoitteista, matkapuhelinverkon kentän voimakkuudesta, arkkitehtuurista, rakenteellisista tekijöistä ja ympäristöstä sekä käytetyn matkapuhelimen ominaisuuksista.

Lämmöneristepaksuudella ei ole tutkitusti mitään vaikutusta ulkovaipan matkapuhelinverkon signaalin vaimennukseen. SPU Oy on tutkinut ja kehittänyt yhteistyössä TTY:n tietoliikennetekniikan laitoksen kanssa rakenteellisia ja erilaisilla laitteilla toteutettavia ratkaisuvaihtoehtoja matkapuhelinverkon kuuluvuuden parantamiseksi sisätiloissa. Näiden ratkaisujen lisäksi SPU Oy:ltä on tulossa lähitulevaisuudessa kokonaisvaltaisempia ratkaisuja uuden sukupolven lämmöneristeiden julkaisun yhteydessä.

EFR on uuden sukupolven polyureaani.EFR on uuden sukupolven polyureaani.

SPU RF levyratkaisu päästää signaalit lävitseen

SPU RF levyratkaisu on tutkitusti toimiva ratkaisu SPU Eristeisiin puu, teräs‐ ja tiilirunkoisiin taloihin. Sillä varmistetaan, että matkapuhelinverkon kuuluvuudella sisätiloissa ei ole rakenteellisia esteitä.

SPU RF levyratkaisua suositellaan käytettäväksi kaikissa SPU Eristeisissä rakennuksissa. SPU RF levyratkaisu parantaa matkapuhelinverkon yleistä kuuluvuutta asunnossa keskimäärin kolmesta nelinkertaiseksi alkuperäiseen tilanteeseen nähden. SPU RF eristelevyjen välittömässä läheisyydessä kuuluvuus paranee keskimäärin noin kymmenkertaiseksi.

Betonirunkoisen rakennuksen betonikerros vaimentaa voimakkaasti matkapuhelinverkon signaaleja, eikä muiden rakennekerrosten muuttamisella voida vaikuttaa käytännössä lainkaan matkapuhelinverkon kuuluvuuteen sisätiloissa. Lämmöneristeellä ei siis ole käytännössä vaikututusta betonielementin vaimennuskykyyn. Betonirunkoisissa rakennuksissa tulee käyttää muita ratkaisuja signaalin sisään tuomiseksi, kuten erilaiset antennijärjestelmät.

SPU RF levyratkaisun toimintaperiaate

SPU RF ratkaisua voidaan käyttää täysin SPU Eristeillä esitetyssä tai SPU Höyrynsulkuratkaisulla (SPU AL + mineraalivilla) toteutetussa rakennuksessa. Molemmissa tapauksissa SPU RF ratkaisun toimintaperiaate on sama; osa SPU AL eristelevystä korvataan SPU RF eristelevyllä, jolloin matkapuhelinverkon signaalit pääsevät käytännössä vaimentumattomina SPU RF eristelevyjen läpi sisätiloihin ja SPU AL eristelevyt heijastavat signaalit huoneistoon. Näin saadaan järjestettyä matkapuhelinverkon signaalille erillinen reitti ulkovaipan läpi ja mahdollisuudet moitteettomaan kuuluvuuteen sisätiloissa

SPU RF eristelevy

SPU RF eristelevy on valmistettu polyuretaanista ja laminoitu molemmin puolin diffuusiotiiviillä alumiinivapaalla laminaatilla. Eristelevy on suunniteltu päästämään matkapuhelinverkon signaalit lävitseen vaimentumattomina ja näin parantamaan matkapuhelinverkon kuuluvuutta sisätiloissa.

SPU RF levyratkaisun toimintaperiaate:

  • Lähtökohtaisesti yksi SPU RF eristelevy jokaiselle ulkoseinälle, arkkitehtuurista riippuen voidaankäyttää useampaakin levyä

  • SPU RF eristelevyt sijoittelussa suositaan oleskelutilojen ulkoseiniä Signaalit pääsevät SPU RF eristelevyn läpi sisälle käytännössä vaimentumattomina

  • Signaalit heijastelevat koko asuntoon heijastavien pintojen, kuten SPU AL eristelevyjen ja ikkunoiden, kautta

  • Heijastelua rajoittavat väliseinät ja välipohjat sekä huonekalut

 
Julkaistu
18.10.2012