Uudet määräykset vielä vieraita pientalorakentajille

Uponorin teettämään tutkimukseen osallistui 554 rakentajaa ja rakentamista suunnittelevaa. Uudisrakentajista 14 prosenttia ilmoitti, ettei tunne määräyksiä lainkaan. 62 prosenttia vastaajista kertoi tuntevansa niitä jonkin verran. Rakentajat pitävät parhaina tiedonlähteinään suunnittelijoita ja urakoitsijoita sekä omaa aktiivista tiedonhakua verkosta. Kunnallisiin rakentamisviranomaisiin ilmoitti tukeutuvansa tiedonhaussa noin kolmannes vastaajista.
– Rakentajien tiedonhankinta on yhä voimakkaammin keskittymässä verkkoon. Uudet määräykset vievät pientalorakentajat entistä tiiviimmin verkon tietolähteisiin. Uudessa Uponor KOTI -verkkopalvelussamme tämä on otettu huomioon. Sen kautta on helppo löytää rakentamisessa tarvittavaa tietoa sekä luotettavat, uusien määräysten vaatimukset hallitsevat suunnittelijat ja urakoitsijat. Rakentaja saa verkkopalvelusta myös tarjouksen kodin talotekniikasta asennuksineen Uponorin markkinointipäällikkö Tord Holmlund toteaa.

Uudet määräykset jättävät pitkälti rakentajan omaan harkintaan, millä tavoin määräysten vaatimukset saavutetaan. Suunnitteluvaiheen varhaiset ratkaisut, alkaen talon arkkitehtuurista ja rakennuksen sijainnista tontilla, vaikuttavat suuresti rakennuksen energiatehokkuuteen. Energiaa säästävien valintojen vaikutukset ovat osin päällekkäisiä, mikä tekee yksittäisten valintojen arvioinnin haastavaksi ammattilaisillekin.
– Talotekniikan järjestelmillä, suunnittelulla ja toteutuksella on keskeinen osa uusien määräysten vaatimustason saavuttamisessa. Tuomme rakentajille tietoa valintojen energiavaikutuksista Uponor KOTI -verkkopalveluun jatkossa kuuluvalla energialaskurilla, jolla voi simuloida eri ratkaisujen vaikutuksia. Julkaisemme myös laajan Vähäenergiaoppaan. Se kertoo pientalon energiankulutuksen rakenteesta, uusista määräyksistä ja siitä, miten talotekniikan avulla päästään vähän energiaa kuluttavaan, mutta samalla mukavaan asumiseen.
Rakentamisen peruspilareita ovat energiatehokkaat lämmitys-, lämmönjako- ja ilmanvaihtoratkaisut. Älykkäällä säätöautomatiikalla varustetulla vesikiertoisella lattialämmityksellä voidaan hyödyntää eri lämmönlähteitä joustavasti ja viilentää rakennusta. Ilmanvaihdossa on tarjolla järjestelmiä, jotka ylittävät säädösten minimitason vuosihyötysuhteeltaan ja toimivat kulloisenkin tarpeen mukaan. Maalämpöä voidaan käyttää paitsi lämmityksessä myös mukavuuden kannalta tärkeän viilennyksen energiatehokkaassa toteutuksessa.
 
Julkaistu
18.7.2012