Energiaa työmaalle - rakentajan opas

Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja verkkoyhtiön kanssa, jotta sähköverkkoon liittyminen onnistuisi vaivattomasti ja virheiltä vältyttäisiin. Ota yhteyttä Pori Energia Sähköverkot Oy:n liittymäpalveluun hyvissä ajoin jo tontin hankintavaiheessa. Tällöin voidaan varmistaa sähköliittymän toteutus sekä rakentamisenaikaisen sähkön saanti.

Huolellinen suunnittelu on laadukkaan lopputuloksen tae. Kun otat yhteyttä sähkösuunnittelijaan, mieti jo etukäteen mahdollisimman tarkasti sähköntarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi, ulkoalueiden sähköistystä unohtamatta. Keskustele valitsemasi sähkösuunnittelijan kanssa, millaisia seikkoja sähkösuunnitelmassa tulee juuri tässä kohteessa ottaa huomioon. Sähkösuunnitelma kannattaa teettää jo ennen kuin tontilla suoritetaan kaivuutöitä, jotta kaikki tarvittavat maakaapelit, maadoituselektrodit ja perustusten läpi tulevat suojaputket tulee asennettua oikein.

Kunnolla tehty sähkösuunnitelma helpottaa sähköurakoitsijoiden vertailussa. Tarjoukset kannattaa pyytää aina kirjallisesti muutamalta urakoitsijalta. Jos hinnoissa on suuria eroja, selvitä, mistä ne johtuvat. Valitse sähköurakoitsija ja tee urakkasopimus aina kirjallisena. Turvatekniikan keskukselta kannattaa varmistaa, että urakoitsijasi on rekisterissä (www.tukes.fi).
Uusien, etäluettavien mittareiden asennus Pori Energia Sähköverkkojen alueella on käynnissä. Mittareita on kahta tyyppiä ja niiden käyttöohjeet löytyvät etaluenta.porienergia.fi -osoitteesta.
Uusien, etäluettavien mittareiden asennus Pori Energia Sähköverkkojen alueella on käynnissä. Mittareita on kahta tyyppiä ja niiden käyttöohjeet löytyvät etaluenta.porienergia.fi -osoitteesta.
Pori Energian henkilökunta neuvoo ja opastaa kaikissa rakentamiseen liittyvissä energia-asioissa.

Liittymissopimus

Sähköntoimituksen edellytyksenä on kirjallisen liittymissopimuksen tekeminen asiakkaan ja Pori Energia Sähköverkot Oy:n välillä. Liittymissopimus laaditaan liittymäpalvelussamme joko asiakaskäynnin yhteydessä tai asiakkaan ottaessa puhelimitse yhteyttä liittymäpalveluumme.

Voidaksemme palvella liittymän rakentamisessa, tarvitaan tiedot rakennuspaikasta ja sähkön käytöstä. Näiden avulla Pori Energia Sähköverkot Oy pystyy määrittelemään heti oikeankokoisen liittymän sekä liittymisjohdon tyypin ja liittymispisteen.
Tultaessa tekemään liittymissopimusta, tarvitaan:
 • Kohteen osoite
 • Asemapiirros, josta selviää liittymän sijainti
 • Pääsulakkeen koko
 • Tariffi (yleis-, aika- vai kausisähkö)
 • Lämmitysmuoto (suora, varaava vai osittain varaava sähkölämmitys tai joku muu)
 • Asiakkaan tiedot (henkilö- tai Y-tunnus ja yhteystiedot)
 • Laskutustiedot
 • Sähköurakoitsijan nimi ja yhteystiedot
 • Ajankohta jolloin liittymä on kytkettävissä

Liittymismaksu

Liittymismaksu on maksu, jonka suorittamalla liittyjä liitetään jakeluverkkoon ja liittyjä saa liittymissopimukseen perustuvat oikeudet. Yksityishenkilöiden liittymismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun liittymä on kytketty. Liittymissopimuksen teon yhteydessä selvitetään miten liittymän hinta muodostuu liittymismaksusta ja rakentamiskustannuksista.

Liittämiskohta ja liittymisjohto

Liittymiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen välinen kohta (omistusraja), jollei toisin ole sovittu. Pääsääntöisesti liittämiskohta on tontin rajalla, jonne Pori Energia Sähköverkot Oy rakentaa kustannuksellaan liittymisjohdon. Liittymiskohdan jälkeinen johto on liittyjän omaisuutta.

Rakennuksen liittymisjohto toteutetaan yleensä maakaapelilla. Liittyjä voi valita oman liittymisjohto-osuutensa urakoitsijan vapaasti. Kaavoitetulla alueella liittymisjohto tuodaan kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä tontin rajalle. Kaapelia jätetään maahan upotettuna vyyhdelle sellainen määrä, että se yleensä yltää rakennukseen asti. Tämän kaapeliosuuden liittyjä voi ostaa Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä.

Liittymän maadoitukset

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähköverkkoon liitettävälle rakennukselle on tehtävä erillinen maadoituselektrodi, joka on vähintään 20 metrin pituinen ja vähintään 16 mm2 kuparinen maadoitusjohdin. Tämä voidaan asentaa esimerkiksi liittymisjohdon kanssa samaan kaivantoon. Lisäksi suositellaan rakennettavaksi perustusmaadoituselektrodi jokaiseen sähköliittymän rakennukseen, jossa on kiinteitä sähköasennuksia. Maadoituselektrodina käytetään ensisijaisesti rakennuksen perustuksiin tai maahan perustusten alle sijoitettua kuparista maadoitusjohdinta. Mikäli mahdollista, maadoituselektrodi yhdistetään myös perustusten betoniraudoituksiin rakennuksen jokaiselta sivulta.

Rakennusaikainen sähkö

Sähköt on mahdollista saada työmaalle joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Työmaata varten tarvitaan ulkokäyttöön tarkoitettu mittaripaikalla varustettu sähkökeskus. Pori Energia Oy Tekniikalla on vuokrattavana väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja työmaakeskuksia. Jos tontille on jo vedetty liittymisjohto, rakentaja kaivaa kaapelin näkyviin. Keskuksen asennus, kytkentä ja vuokra suoritetaan hinnaston mukaisesti. Muista, että liittymän rakentaminen ja rakennusaikaisen työmaasähköasennuksien tekeminen vaatii toimitusaikaa.

Vaihtoehto työmaakeskukselle on asentaa ulkomittauskeskus työmaakäyttöön. Rakennuksen valmistuttua keskus voidaan siirtää lopulliselle paikalle. Pori Energia Oy:stä hankitut keskukset sisältävät voimavirta- ja valovirtapistorasian varustettuna vikavirtasuojakytkimellä sekä vapaita ryhmäsulakkeita ja mahdollisuuden liittää ryhmäkeskuksia. Kesämökillä tai muussa pienkiinteistössä ei välttämättä ole lainkaan tarvetta muuhun keskukseen.

Kaapelisijainnit ja kartoitukset

Ennen kuin tontilla tai siihen liittyvällä alueella ryhdytään kaivaustöihin, on selvitettävä alueella mahdollisesti olevien kaapelien sijainti. Porin kaupungin Teknisestä palvelukeskuksesta, Porinasta (www.pori.fi/tpk/porina/), saa aluekohtaiset kaapelikartat ja mikäli on tarpeen, sähkökaapelit merkitään myös maastoon.

Pori Energia Sähköverkot Oy:n kaapelit kartoitetaan Porin kaupungin Teknisen palvelukeskuksen toimesta. Myös liittymisjohdot kartoitetaan tontin rajalle asti. Liittyjän on itse huolehdittava kaapelin kartoituksesta tonttiosuudellaan. Liittyjän ilmoittamat kaapelin sijaintitiedot viedään verkkoyhtiön verkkotietojärjestelmään maksutta.

Liittymän kytkeminen

Kun sähköurakoitsija on asentanut liittymisjohdon ja mittauskeskuksen, hän toimittaa Pori Energia Sähköverkot Oy:lle mittarointi-tilauksen yleistietolomakkeella. Liittämispäivä sovitaan liittymien rakennuttamisesta vastaavan henkilön kanssa. Pori Energia Sähköverkot Oy:n valtuuttamat asentajat käyvät yhdistämässä sähkön liittymään ja asentavat mittalaitteet asiakkaan keskukseen.

Älä unohda tarkastuksia

Tarkastuksia on olemassa kolmea eri tyyppiä:
 • Käyttöönottotarkastus
 • Varmennustarkastus
 • Määräaikaistarkastus

Sähköurakoitsijan on tarkistettava lakisääteisellä käyttöönottotarkastuksella asennusten määräysten mukainen kunto ennen asennusten luovuttamista tilaajalle. Näistä tarkastuksista on tehtävä käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkirja sekä lopulliset sähköpiirustukset ja käyttöohjeet täytyy luovuttaa kiinteistön haltijalle.

Omakoti- tai paritalon ja kesäasunnon sähkölaitteistoja ei tarvitse tarkastuttaa kolmannella osapuolella, ellei rakennuksen haltija sitä erikseen vaadi. Suuremmissa kohteissa kolmannen osapuolen tarkastus on lakisääteinen. Tarkastusta kutsutaan varmennustarkastukseksi, jonka tilaamisesta huolehtii sähköurakoitsija. Lisätietoja: www.tukes.fi

Sähkölaitteiden käytön opastus ja käyttöohjeet

Sähköurakkaan kuuluu myös sähkölaitteiden käytönopastus ja neuvonta. Sähkölaitteiden käyttöohjeiden luovutus asiakkaille edellytetään myös sähköturvallisuusmääräyksissä. Säilytä saamasi asennus- ja käyttöohjeet sekä sähköpiirustukset huolellisesti.

Rakentajan muistilista

 • Ota yhteys Pori Energia Sähköverkot Oy:n, selvitä liittymän saanti ja hinta
 • Teetä sähkösuunnitelma
 • Valitse sähköurakoitsija ja tee urakkasopimus kirjallisena
 • Tilaa mahdollinen työmaakeskus
 • Tee liittymissopimus ja sovi toimitusaika
 • Varmista, että sähköurakoitsija toimittaa täytetyn yleistietolomakkeen mittarointia varten
 • Tee sähkön toimitussopimus
 • Muista pyytää tarkastuspöytäkirja ja loppupiirustukset sekä käyttöopastus urakoitsijalta

Pori Energia Oy ja Pori Energia Sähköverkot Oy - kaksi yritystä ja kaksi eri tehtävää

 • Pori Energia Oy vastaa sähkön ja kaukolämmön tuotannosta ja myynnistä
 • Tytäryhtiö Pori Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Porin alueella


 
Päivitetty
21.3.2013