Panospuhdistamon huolto ja kunnostus

Sastamalassa sijaitsevassa esimerkkikohteessa havahduttiin panospuhdistamon toiminnalliseen vikaan, kun merkkivalo sammui usein ja panoslaskuri ei toiminut. Paikalle päätettiin tilata valtuutettu huoltomies. Jo puhelinkeskustelussa huoltomies kyseli tietoja panospuhdistamosta ja vian ilmenemisestä, luodakseen kuvan tilanteesta jo ennen paikalle saapumista.

Toisten letkujen takana hieman piilossa oleva vihreä prosessiletku oli irronnut.Toisten letkujen takana hieman piilossa oleva vihreä prosessiletku oli irronnut.

Useampia vikoja

Paikanpäällä huoltomies kertoi panoslaskurin lukeman olevan liian pieni toiminta-aikaan nähden. Samalla yleissilmäys ohjauskeskukseen kertoi yhden prosessiletkuista olevan irrallaan. Vihreä letku oli irti liitoksestaan ja oli näin estänyt puhdistamon normaalin toiminnan. Paineilmaletku oli luultavasti irronnut maan ”elämisen” myötä. Vihreän letkun osalta tulisikin jo asennusvaiheessa huomioida, että letkut eivät jää kiristykseen ja suojaputken asennusvara jää maanpinnan yläpuolle. Letku jatkettiin ja kiinnitettiin paikoilleen. Prosessi ei kuitenkaan vielä tämänkään jälkeen käynnistynyt normaalisti. Vianetsintä jatkui ja havaittiin automaatioyksikön olevan rikki. Vaihto-osa oli kuitenkin mukana ja rikkoontunut automaatioyksikkö vaihdettiin uuteen. Johdotuksien asentaminen vaatii jonkin verran näppäryyttä ja kärsivällisyyttä, mutta puolesta tunnista tuntiin vaihtotyöhön normaalisti kuluu.

Automaatioyksikkö vaihdettiin.Automaatioyksikkö vaihdettiin.
Tämän jälkeen päästiin kokeilemaan testiajoa ja todettiin panoslaskurin toimivan. Kaikki toiminnot olivat kunnossa ja kemikaaliannoksen suuruus 45 ml, mikä todettiin sopivaksi kahden hengen talouteen. Toimimattomuus oli aiheuttanut prosessisäiliön täyttymisen ja normaalia suuremman vaahtoamisen. Korjaustoimenpiteiden jälkeen prosessi kuitenkin käynnistyi normaalisti ja vedenpinnat tasaantuvat puhdistamossa. Muutaman puhdistusjakson jälkeen puhdistamon tila normalisoituu.

Huoltotöiden päätteeksi tarkistettiin vielä kompressorin toiminta.
Kompressorin alta löytyy pieni reikä, josta voi sormella kokeilemalla tuntea imun.Kompressorin alta löytyy pieni reikä, josta voi sormella kokeilemalla tuntea imun.

Milloin tarvitaan huoltomiestä?

Huolto- ja korjaustyöt kestivät parisen tuntia ja välissä kerittiin juomaan vielä talon emännän tarjoamat kahvit. Samalla huoltomies kertasi yleisimmät syyt merkkivalon sammumiseen ja miten niihin tulisi reagoida. Käytännössä normaalia suuremmasta vedenkäytöstä voi aiheutua prosessisäiliön ylärajan anturin reagoiminen ja merkkivalon sammuminen. Ohjeena tähän on vedenkäytön hetkittäinen vähentäminen. Ohjauskeskuksen avaamalla pääsee näkemään automaatioyksikön merkkivalon, joka kertoo nämä merkkivalon reagoimisen syyt. Mikäli näistä toimenpiteistä ei ole apua, voi kyseessä olla myös saostussäiliön tyhjennystarve. Lähes poikkeuksetta muissa tapauksissa on syytä ottaa yhteys huoltomieheen.

Saoustuskemikaalia käytettäessä on turvallisinta käyttää suojalaseja.Saoustuskemikaalia käytettäessä on turvallisinta käyttää suojalaseja.
Lopuksi täytettiin saostuskemikaaliastia ja laadittiin huolto/korjausraportti. Rikkoontunut automaatioyksikkö avattiin ja todettiin sähkökatkoksesta tai ukonilmasta aiheutuneen jännitemuutoksen rikkoneen automaatioyksikön. Kyseisellä alueella on molempia ongelmia esiintynyt.

Tutustu panospuhdistamon huoltoon...

Jäsentukun tarjoukset

Osta tuotteita Jäsentukusta...
 
Julkaistu
9.7.2012