Panospuhdistamon huolto

Uponor panospuhdistamo saavuttaa tutkitusti hyvän puhdistustuloksen. Edellytyksenä on kuitenkin, että puhdistamo on kunnossa. Hyvän puhdistustuloksen lisäksi oikein toimiva puhdistamo kuluttaa saostuskemikaalia vain tarvittavan määrän.

Huollon vaiheet

Panospuhdistamolle suositellaan teknistä tarkastusta kerran vuodessa.

Huolto alkaa yleissilmäyksellä, jossa todetaan näkyvien osien kunto. Tämän jälkeen avataan ohjauskeskuksen ovi. Yleissilmäyksellä voidaan todeta prosessiletkujen kiinnitys. Virta katkaistaan.

Aktiivilietteen laskutuskoe:
Kun prosessisäiliössä on ilmastusvaihe meneillä, niin ota näyte 1 litran mitta-astiaan. Aseta mittaastia tasaiselle alustalle ja anna lietteen laskeutua 30 min.

Tämän jälkeen mittakannussa tulee olla pinnalla selkeä kirkastekerros pinnalla ja lietekerros pohjalla. Kirkaste- ja lietekerroksen rajapinnan tulee olla selkeä. Tarkastele myös lietteen laatua: onko rajapinta selkeä, millainen on lietteen koostumus (ryynimäisyys), onko hajua.

Ohjauskeskus avattunaOhjauskeskus avattuna
Lietettä tulee olla 20 – 40%. Jos lietettä on yli 40%, niin on aika tilata saostussäiliöiden tyhjennys.

Laskeutuskoe-päiväkirjaan täytetään päivämäärä, lietteen määrä prosentteina 30 min laskeutuksen jälkeen ja vapaa muistiinpano lietteen laskeutuvuudesta. Lietteen laskeutumisesta voidaan kirjata esim. lietteen väri, ryynimäisyys, rajapinnan terävyys, kirkasteen kirkkaus, mahdolliset partikkelit kirkasteessa jne.
Vinkki: Pitämällä päiväkirjaa panospuhdistamon käyttöönotosta alkaen, on omistajan itsekin helppo todeta puhdistamon toimintakunto ja havaitessaan merkittävää poikkeamaa, ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltofirmaan. Merkitse ylös käyttöönottopäivä, tyhjennyskerrat ja niiden yhteydessä mittarin lukema, saostuskemikaalin lisäyskerrat, huollot ym. asiat. Lisäksi voi merkitä sähkökatkokset ja poikkeukselliset merkkivalon sammumiset. Merkkivalon sammuminen kertoo saostuskemikaalin loppumisesta tai ylitäytöstä. Ylitäyttö voi aiheutua mm. tilapäisestä suuresta veden käytöstä. Tämä ei ole vaarallista, mutta on eduksi, jos veden käyttöä hetkellisesti koitetaan minimoida. Rajun ukonilman jälkeen on syytä vilkaista, palaako merkkivalo. Ukonilma voi joskus aiheuttaa ohjausyksikön rikkoontumisen.

Ennen testiajon alkamista avataan prosessisäiliön ja saostussäiliön kannet. Prosessisäiliön päältä nostetaan saostuskemikaaliasia pois. Prosessisäiliön pinnalla oleva vaahto ja mahdollinen lika voidaan huuhdella puutarhaletkulla tai kastelukannulla. Näin päästään näkemään tarvittavat letkut ja niiden eheys ja kiinnitykset voidaan tarkistaa. Vielä ennen testiajon aloittamista, asetetaan mittalasi saostuskemikaaliputken alle.

Saostuskemikaalisäiliö otetaan pois testiajon ajaksi.Saostuskemikaalisäiliö otetaan pois testiajon ajaksi.

Testiajo ja saostuskemikaalin annostuksen mittaus

Testiajo käynnistyy, kun panospuhdistamo käynnistetään. Testiajon aluksi voidaan havaita 30 sekunnin ajan täyttöpumppauksen aiheuttama virtaus prosessisäiliössä. Sen jälkeen tapahtuu välittömästi lietteen palautuspumppaus niinikään 30 sekunnin ajan ja se todennetaan saostussäiliössä näkyvän virtauksen myötä. Tämän jälkeen on vuorossa vain 5 sekuntia kestävä poistopumppaus prosessisäiliössä. Testiajon lopuksi tapahtuu automaattinen saostuskemikaalin annostelu mittalasiin. Sopiva annosmäärä tarkistetaan panospuhdistamon koon mukaan. Sopivan määrän ollessa esimerkiksi 50 ml, se saa poiketa muutaman millilitran aiheuttamatta toimenpiteitä. Mikäli annosmäärä poikkeaa merkittävästi, on kemikaalipumpun annostelun määrittävän harmaan putken syvyysasema tarkistettava ja säädettävä sopivaksi.

Käynnistä alla oleva TV-esitys nähdäksesi Testiajon vaiheet

Testiajon päätteeksi tarkistetaan panoslaskurin lukema ja mikäli luku on yhden suurempi, kuin ennen testiajoa, laskurin voidaan todeta toimivan. Mikäli testiajon kaikki vaiheet toteutuivat edellä kuvatulla tavalla ja saostuskemikaalin määrä katsottiin olevan sopivan, voidaan mittalasiin annosteltu saostuskemikaali kaataa prosessisäiliöön ja saostusastia asetetaan varovasti takaisin prosessisäiliön päälle. Varovaisuutta edellyttää lähinnä letkujen asettaminen niin, ettei mikään jää kemikaaliastian ja prosessisäiliön reunojen väliin puristuksiin. Kun kemikaaliastia on paikoillaan, se täytetään saostuskemikaalilla. Aivan ääriään myöten täyttämistä kannattaa välttää ja täytön aikana tulisi käyttää suojalaseja. Mikäli saostuskemikaalia roiskahtaa silmiin, se on huuhdeltava nopeasti runsaalla puhtaalla vedellä. Lopuksi kannet suljetaan ja lukitaan.

Huom! Jos jokin puhdistamon toiminnallisista yksiköistä (sisäänpumppaus, lietteen palautus tai poistopumppaus) on tukkeutunut, tukos avataan vesihuuhtelulla.

Kemikaaliastia asetetaan varovasti paikoilleen, jotta letkut eivät jää puristuksiin. Oikea asento löytyy kohdistamalla nuolet paikoilleen.Kemikaaliastia asetetaan varovasti paikoilleen, jotta letkut eivät jää puristuksiin. Oikea asento löytyy kohdistamalla nuolet paikoilleen.

Tarvitaanko asiantuntevaa huoltomiestä aina?

Mielenkiintoinen kysymys on se, voiko huollon tehdä itse. Panospuhdistamon toimintaan perehtynyt omistaja voi todentaa puhdistamon toimivuuden ja sopivan kemikaaliannostelun itsekin. Mikäli laskuri toimii ja sen lukema vaikuttaa normaalilta esimerkiksi pidettyyn päiväkirjaan nähden, eikä merkkivalo juurikaan sammu ilman selvää syytä, ainakin joka toinen vuosihuolto voidaan hoitaa itse. Toimintakunnossa olevasta panospuhdistamosta ei myöskään pitäisi päästä ilmoille hajuja. Haju voi olla merkkinä siitä, että puhdistusprosessi ei toimi kunnolla. Kaikenlaisten toimintahäiriöiden myötä on lähes poikkeuksetta syytä ottaa alan ammattilaiseen. Vuosihuolto ilman korjaustoimenpiteitä on kuitenkin hinnaltaan auton vuosihuoltoa edullisempi ja mahdolliset korjaustarpeet hoituvat pääosin huollon yhteydessä, ilman että erillistä korjauskäyntiä tarvitaan.

Huollon päätteeksi laaditaan pöytäkirja tehdyistä toimenpiteistä. Näin omistaja saa selvityksen, mitä on tehty, vaikka ei olisikaan läsnä huollon yhteydessä. Samalla kaikki tieto menee myös Uponorille.Huollon päätteeksi laaditaan pöytäkirja tehdyistä toimenpiteistä. Näin omistaja saa selvityksen, mitä on tehty, vaikka ei olisikaan läsnä huollon yhteydessä. Samalla kaikki tieto menee myös Uponorille.
Jos merkkivalo sammuu, selvitä seuraavat asiat ennen kuin soitat huoltoon:
  • onko kemikaaliastiassa kemikaalia, jos ei niin lisää
  • palaako logikassa run- ja powervalot
  • millä korkeudella veden pinta on saostussäiliössä verrattuna lietteen palautusputkeen
  • pääseekö vesi purkautumaan panospuhdistamosta vapaasti

Huom!

Huoltokohteena esitettiin Panospuhdistamo 7:n huoltotoimenpiteet. Nykyaikaisempi puhdistamomalli Clean I –panospuhdistamo on puhdistusprosessin osalta vastaava, mutta se ilmoittaa ilmoittaa huoltotoimenpiteiden tarpeen merkkisymbolein ja mahdollisista korjaustarpeista vikakoodin.
Upoclean IUpoclean I
Langaton hälytinjärjestelmä

Uponor Clean I -panospuhdistamo on markkinoiden ensimmäinen panospuhdistamo, joka on varustettu langattomalla hälytysjärjestelmällä. Sen etuna on, että voit seurata puhdistamosi toimintaa helposti kotisi sisällä.

Katso jäsentukun tarjous

Osta tuotteita Jäsentukusta...


Esimerkkikohde: Huolto ja korjaus...
 
Julkaistu
9.7.2012