Uudet rakentamisen energiamääräykset tulevat voimaan kuun vaihteessa

Uudisrakentamisessa siirrytään 1.7.2012 alkaen kokonaisenergiatarkasteluun

Ympäristöministeriö antoi 30. maaliskuuta uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.7.2012.

Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille.

Muutos kannustaa kaukolämmön ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön

E-luvun laskemisen mahdollistaa se, että eri energiamuodoille on annettu kertoimet, jotka kuvaavat luonnonvarojen käyttöä. Energiamuodoille annetut kertoimet kannustavat käyttämään kaukolämpöä sekä uusiutuvia energianlähteitä, kuten pellettiä ja maalämpöä.
Rakentaja.fi-verkkolehti palaa tarkemmin aiheeseen heinäkuun aikana.

Aiheesta lisää voi lukea myös Omataloyhtiö.fi-sivustolta...
 
Julkaistu
28.6.2012