Vanha tiilipiippu uudelleen käyttöön

Tulisijan ja piipun uudelleen käyttöönotto pitkän hiljaiselon jälkeen vaatii aina asiantuntijan tarkastuksen ja hyväksynnän. Kun vanha piippu halutaan ottaa uudelleen käyttöön, on sen tiiviys ja materiaalien käyttökelpoisuus tarkistettava. Tiilipiippu on saattanut vuosien käyttämättömän jakson aikana vaurioitua tai saumat hapertua. Monissa vanhoissa rakennuksissa saattaa löytyä esimerkiksi sotavuosien runtelemia hormeja, joten tarkastus ja mahdollinen korjaus ennen käyttöönottoa on aina hyvä tehdä.

Hyvä on myös muistaa, että yli kolme vuotta käyttämättä ollutta piippua ja tulisijaa ei saa jo pelkästään turvallisuussyistä ottaa ilman tarkastusta ja nuohousta käyttöön. Nuohouksen saa suorittaa vain laillistettu ammattinuohooja.

Piipun tarkistus

Pitkään käyttämättä olleiden ja korjaamattomien piippujen kylmät osuudet ovat lähes aina vuotavia ja siksi ne tuleekin aina tarkastaa ja korjata ennen käyttöönottoa. Piipun tiiveys tarkastetaan ammattilaisen suorittamalla savupainekokeella. Piipun sisäpuolisten vaurioiden kartoitus voidaan tehdä myös kuvaamalla hormit sisältäpäin.

Mahdolliset tukkeumat piipun eri kohdissa korjataan avaamalla hormi ja poistamalla tukkeuman aiheuttaja. Paikkakorjaukset tehdään alkuperäistä vastaavaa tiiltä ja laastia käyttäen.

Lisätietoa tiilipiipuista

Piipun sisäpuolisten vaurioiden kartoitus voidaan tehdä myös kuvaamalla hormit sisältäpäin.Piipun sisäpuolisten vaurioiden kartoitus voidaan tehdä myös kuvaamalla hormit sisältäpäin.

Tiilipiipun korjaus

Tiilipiipun kylmän yläosan vauriot korjataan yleensä purkamalla vaurioituneet osat pois ja muuraamalla yläosa uusista, säänkestävistä reikätiilistä.

Muurauslaastina kylmissä yläosissa käytetään kalkkilaastia lujempaa ja paremmin säärasitusta kestävää sementtilaastia. Purkujätteiden ja laastiroiskeiden tippuminen hormiin estetään asentamalla hormiin työn ajaksi vaahtomuovitukko.

Lisäksi piippujen ulkoiset osat suositellaan pellitettäväksi ja varustettavaksi sateensuojaavalla hatulla. Välikattoon sekä ullakolle jäävä osa slammataan tai rapataan.

Tiilipiipun kylmän yläosan vauriot korjataan yleensä purkamalla vaurioituneet osat pois ja muuraamalla yläosa uusista, säänkestävistä reikätiilistä. 

Tiilipiipun kylmän yläosan vauriot korjataan yleensä purkamalla vaurioituneet osat pois ja muuraamalla yläosa uusista, säänkestävistä reikätiilistä.

Jos hormi todetaan vuotavaksi

Yleensä, jos hormi todetaan vuotavaksi, se korjataan alhaalta ylös asti. Hormien tiivistyskorjaus tehdään joko putkittamalla, sisäpuolisella slammauksella tai massauksella. Työn suorittamiseen löytyy alan erikoisosaajia.

Lisätietoa tiilipiipuista

Pitkään käytöstä olleen piipun tai tulisijan käyttöönotto luvanvarainen?

Rivi- ja pientaloissa käyttöönotto ei vaadi rakennuslupaa vaan useimmiten kevyempi menettely
riittää - esimerkiksi Helsingissä ns. Z-lausunto , joka perustuu viranomaisen arvioon siitä, että korjaus tai muutostoimenpiteellä ei vaikuteta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen.

Z-lausunnossa vaaditaan ammattilaisen antama hormilausunto hormin kunnosta. Käytäntö kannattaa tarkistaa oman kunnan rakennusvalvonnasta.
 
Julkaistu
31.5.2013