Laatua öljylämmitysjärjestelmän huoltoihin ja asennuksiin

Öljylämmityslaitteistojen huoltotyöt, lämmitystekniikan mittaukset sekä energiatehokkuustarkastukset vaativat pätevöityneen alan ammattilaisen työn suorittamiseen. Luotettavan tahon tekemänä säännöllisillä huolloilla ja tarkastuksilla varmistetaan lämmityslaitteiston tehokas, turvallinen ja pitkäikäinen käyttö.

Öljylämmityslaitteiston asennus- ja huoltotyöt ovat luvan varaista toimintaa.Öljylämmityslaitteiston asennus- ja huoltotyöt ovat luvan varaista toimintaa.

Lämmitysenergia Yhdistys ry

Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistyksen päämääränä on lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosin urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa, sekä toimii viranomaisten kanssa yhteistyössä. Yhdistys on myös TUKES:in valtuuttamana pätevyyskokeiden ja pätevyystodistusten tahona.

Käytä asennus- ja huoltotöissä pätevää urakoitsijaa

Kuluttaja saa tehdä öljylämmityslaitteistolle vain ne työt, jotka on mainittu käyttöohjeessa käyttäjän tehtäviksi huoltotoimenpiteiksi. Kaikki muut työt vaativat luvanvaraisen asentajan. Esimerkiksi öljyvahingon sattuessa voi vakuutusyhtiö joko evätä korvauksen kokonaan tai pienentää korvausta mikäli asennustyöt eivät ole tehty alan ammattilaisen suorittamana.

Öljylämmityslaitteiston asennus- ja huoltotöissä keskeinen vaatimus kohdistuu työnsuorittajan, urakoitsijan pätevyyteen. Urakoitsijavastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia, että työt tulevat tehtyä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä varmistaa, että laitteisto on huollon jälkeen turvallinen ottaa käyttöön.

Asennus- ja huoltourakoitsijan vastuulla on noudattaa asennus- ja huoltotöissä säännöksiä ja määräyksiä siten, että laitteistot ovat säännösten mukaiset tilaajalle luovutettaessa. Lämmityslaiteurakoitsijaa velvoittaa vaatimus ammattitaitoisen henkilöstön käyttämisestä asennus- ja huoltotöissä ja toimintailmoituksen tekeminen Tukesille.

Asennuksista kirjallinen todistus

Asennustöistä edellytetään annettavaksi kirjallinen todistus työn tilaajalle siitä, että tehdyt työt ja asennetut laitteet ovat säännösten ja määräysten mukaiset. Huoltotöiden osalta ei mainittua todistusta edellytetä, ellei niiden yhteydessä ole tehty varsinaisia asennustöitä. Huoltotöistä suositellaan kuitenkin annettavaksi pöytäkirja, josta käyvät ilmi tehdyt toimenpiteet, mittaus- ja säätötulokset ja muut huollon yksityiskohdat.

Säännöllisillä huoltotöillä varmistat toimivuuden

Lämmitysjärjestelmän huoltoväleihin vaikuttavat ensisijaisesti kulutettu öljymäärä ja laitteiston toiminta-aika. Huollontarvetta lisää esimerkiksi kattilan ja polttimen huono yhteensopivuus tai öljyn lämpötilan, palamisilman lämpötilan tai palamisilman tulon suuret vaihtelut. Peruslähtökohta on, että suosituksen TS4 mukainen öljylämmityslaitteiston määräaikaishuolto tehdään joka toinen vuosi tai 5 000 litran öljynkulutusvälein. Tällöin varmistutaan öljylämmitysjärjestelmän oikeasta teknisestä toimivuudesta.

Määräaikaishuoltosopimus kannattaa

Huoltotoiminnan tavoitteet saavutetaan varmimmin, jos urakoitsija ja asiakas tekevät keskenään sopimuksen huoltojen suorittamisesta määräajoin. Sopimuksessa määritellään huollon sisältö ja töiden laajuus ottaen huomioon asiakkaan toivomukset sekä kohdekohtaiset seikat.

Luotettavat öljylämmitysjärjestelmän huolto- ja asennusurakoitsijat löydät täältä!

 
Julkaistu
13.6.2012