Kun vanha tiilipiippu aiotaan ottaa uudelleen käyttöön

Tulisijan ja piipun uudelleen käyttöönotto pitkän hiljaiselon jälkeen vaatii aina asiantuntijan tarkastuksen ja hyväksynnän. Kun vanha piippu halutaan ottaa uudelleen käyttöön, on sen tiiviys ja materiaalien käyttökelpoisuus tarkistettava. Tiilipiippu on voitu muurata vanhojen määräysten mukaan, jolloin on saatettu käyttää ohuempia rakenteita.

On myös hyvä muistaa, että yli kolme vuotta käyttämättä ollutta piippua ja tulisijaa ei saa jo pelkästään turvallisuussyistä ottaa ilman tarkastusta ja nuohousta käyttöön. Nuohouksen saa suorittaa vain laillistettu ammattinuohooja.

Piipun tarkistus

Käyttämättä olleiden ja korjaamattomien piippujen kylmät osuudet ovat lähes aina vuotavia ja siksi ne tuleekin aina tarkastaa ja korjata ennen käyttöönottoa. Piipun tiiveys tarkastetaan ammattilaisen suorittamalla savupainekokeella.

Piipun sisäpuolisten vaurioiden kartoitus voidaan tehdä myös kuvaamalla hormit sisältäpäin. Mahdolliset tukkeumat piipun eri kohdissa korjataan avaamalla hormi ja poistamalla tukkeuman aiheuttaja. Paikkakorjaukset tehdään alkuperäistä vastaavaa tiiltä ja laastia käyttäen.

Tiilipiipun korjaus

Tiilipiipun kylmän yläosan vauriot korjataan yleensä purkamalla vaurioituneet osat pois ja muuraamalla yläosa uusista, säänkestävistä reikätiilistä. Muurauslaastina kylmissä yläosissa käytetään kalkkilaastia lujempaa ja paremmin säärasitusta kestävää sementtilaastia.

Purkujätteiden ja laastiroiskeiden tippuminen hormiin estetään asentamalla hormiin työn ajaksi vaahtomuovitukko. Lisäksi piippujen ulkoiset osat suositellaan pellitettäväksi ja varustettavaksi sateensuojaavalla hatulla.

Välikattoon sekä ullakolle jäävä osa slammataan tai rapataan.

Jos hormi todetaan vuotavaksi

Yleensä, jos hormi todetaan vuotavaksi, se korjataan alhaalta ylös asti. Hormien tiivistyskorjaus tehdään putkittamalla, sisäpuolisella slammauksella tai massauksella. Työn suorittamiseen löytyy alan erikoisosaajia. Lisätietoa piipun korjauksesta putkittamalla tai massauksella

Pitkään käytöstä olleen piipun tai tulisijan käyttöönotto luvanvarainen?

Rivi- ja pientaloissa käyttöönotto ei vaadi rakennuslupaa vaan Z-lausunnon, joka perustuu viranomaisen arvioon siitä, että korjaus tai muutostoimenpiteellä ei vaikuteta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen. Z-lausunnossa vaaditaan ammattilaisen antama hormilausunto hormin kunnosta.
Käytäntö kannattaa tarkistaa oman kunnan rakennusvalvonnasta.

Testattua tietoa tiilestä muuratuista savupiipuista

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry:n VTT:llä teettämän laajan testiohjelman perusteella perinteinen tiilestä muurattu savupiippu osoittautui maineensa veroiseksi. Poltetusta tiilestä muurattu savupiippu on nokipalon kestävä ja se täyttää paloturvallisuudessa korkeimman T600 lämpöluokituksen mukaiset vaatimukset 100 mm:n suojaetäisyydellä. Se täyttää testien mukaan myös tiukat ilma- ja kaasutiiveysvaatimukset.
Lähteet:
Wienerberger Oy
RT-kortisto
 
Julkaistu
12.6.2012