Saneerauskohteiden varaajat sopivat ahtaisiin koloihin

Energian tuottaminen ja käyttö ovat nousseet ihmisten arkeen vaikuttavaksi ilmiöksi. Kaikki meistä tekevät energiaratkaisuja – lämmitys on yksi suurimmista energiaratkaisuistamme. Energiaa on siis paitsi tuotettava, myös käytettävä järkevästi.
Lämmitysjärjestelmämme pyrkii luomaan mukavuutta energiatehokkaasti. Energiatehokkuutta ja käytettävyyttä voidaan luoda mm. yhdistelemällä erilaisia lämmitysmuotoja ns. hybridilämmitykseksi. Useimmiten hybridilämmitys perustuu lämmön varaamiseen ja lämmön tarpeenmukaiseen jakeluun varaajasta.

Hybridilämmitys voidaan luoda saneeraus- tai uudiskohteeseen. Saneerauskohteessa on usein toimintakuntoinen öljy- tai puukattila, josta ei ehkä haluta täysin luopua. Energiakulujen pienentämiseksi - tai mukavuussyistä järjestelmää on kuitenkin täydennettävä. Täydentämisen onnistuu parhaimmillaan varaajan muokkauksella (esim. aurinkolämmityksen kytkeminen olemassa olevaan varaajaan). Usein järjestelmään lisätään varaaja, johon voidaan kytkeä sekä olemassa oleva että uusi lämmönlähde (esim. maalämpö- ja öljylämmitys).

Uudiskohteissa lämmitys voidaan suunnitella nykyvaateita vastaavaksi. Näissä uudiskohteissakin haetaan usein hybridilämmityksen tarjoamia etuja. Lämpöä voidaan tuottaa eri tavoin elämäntilanteeseen ja energian hintaan sopeutuen. Auringon lämmöllä vähennetään puutyön määrää tai vesitakalla kevennetään sähkölaskua. Tarpeisiin optimoitu varaaja hoitaa roolinsa näitä lämmönlähteitä sujuvasti yhdistävänä tekijänä.
Sama varaaja huolehtii sekä lämmityksen tarvitsemasta lämpimästä vedestä että kotitalouden tarvitsemasta kuumasta pesuvedestä. Sekä lämmön varaamisessa että kuuman käyttöveden tuotossa on omat lainalaisuutensa, jotka pyritään toteuttamaan mukavuus ja kustannukset huomioiden.

Vas. Akva Solar lisävaraajalla, oik. Akva Solar öljykattilahybridiVas. Akva Solar lisävaraajalla, oik. Akva Solar öljykattilahybridi

Hyvin suunniteltu ja eristetty varaaja ei hukkaa lämpöä vaan lämpö jaetaan oikeaan käyttötarpeeseen. Lämmityskäyttöön lämpöä puretaan ensisijaisesti ns. halpaa lämpöä hyödyntäen. Lattialämmitys tai patterit eivät yleensä tarvitse varaajan arvokkainta ja kuuminta vettä, vaan lämpöinen vesi varaajan keskiosastakin riittää tarpeeseen. Näin kuumin osa varaajavedestä voidaan varata ensisijaisesti käyttöveden lämmitykseen.

Hybridivaraaja toimii lämmityksen keskuksena, johon tuotettu lämpö ohjautuu eri lähteistään ja josta lämpö ja lämmin vesi jaellaan kohteisiinsa. Tasokas hybridivaraaja pystyy käsittelemään useita lämmönlähteitä näiden ominaispiirteet huomioiden. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista energian hinnan noustessa on energiasta huolehtiminen; esimerkiksi auringosta saadaan energia tiettyyn aikaan vuorokaudesta – talteen saadun energian käyttö voi puolestaan jakautua jopa useamman vuorokauden ajalle. Puutteellisesti eristetty varaaja hukkaa huomattavan osan energiastaan.

Energiatulevaisuutta ei pysty täysin ennustamaan. Energian hinta, saatavuus ja järjestelmien kehitys on väistämättä valistuneiden arvailujen varassa. Moneen käyttöön sopiva hybridivaraaja luo joka tapauksessa pelivaraa muuttuvillekin tarpeille.

Vas. Akva Solar plus, oik. Akva Solar puukattilahybridiVas. Akva Solar plus, oik. Akva Solar puukattilahybridi

AKVASAN-saneerausvaraaja

Tämä varaaja on kehitetty ahtaisiin tiloihin ja kuljetusaukkoihin, sillä sen halkaisija on vain 810 mm. Sarja AKVASAN 0,5 on erityisen matala. Varaajan tehokas lieriömuoto ominaisuuksineen on säilytetty. Eristeratkaisu on sama kuin vakiovaraajissa, mutta sen vahvuus on pienemmästä pinta-alasta johtuen 50 mm. EK-mallin varaaja on varustettu lämminvesikierukalla sekä päivä- että yösähkövastusyhteillä.
 
Julkaistu
2.7.2012