Eristämisen korjasuoppaat
- onnistu korjausrakentamisessa

Rintamamiestalon korjausopas

Rintamamiestalo on 1950-luvun tyypillinen omakotitalo. Talot ovat ehtineet jo siihen ikään, että rakenteellisia vikoja ja ongelmia löytyy usein. Niistä monet johtuvat heikosta lämmöneristyksestä ja hallitsemattomasta ilmanvuodosta rakenteiden läpi. Ongelmat ilmenevät kylmyytenä, vetoisuutena ja lämmityslaskun suuruutena.
Rintamamiestalon korjaamisesta löytyy useita julkaisuja, joissa korjaushanketta on käsitelty eri asioita painottaen. Tässä oppaassa on keskitytty ulkovaippaan ja sen ilmanpitävyyteen liittyviin asioihin.

Oppaan I osassa käsitellään yleisellä tasolla pientalon rakennusfysikaalista toimintaa, lämpöenergian kulutusta ja energiatehokkuutta.

II osa käy lyhyesti läpi pientalon korjaushankkeen kulun kussakin suunnittelu- ja työvaiheessa huomioitavine asioineen.

III osa tutustuttaa lukijan rintamamiestalon syntyyn, historiaan ja tyypillisiin rakenteisiin. Lisäksi esitellään joitakin korjaamisen kannalta kriittisiä rakenneosia. IV osa on varsinainen SPU Eristeitä käyttävä korjausopas yleisine periaatteineen ja rakennedetaljeineen.

Tilaa Rintamamiestalon korjausopas 5 € (sisältää postikulut)

Lataa korjausopas täältä

1960- ja 1970-lukujen pientalot

1960- ja 1970-luvuilla rakennetut pientalot ovat saavuttamassa iän, jossa rakenteellisia vikoja, puutteita ja ongelmia löytyy usein. Niistä monet johtuvat hallitsemattomasta ilmanvuodosta rakenteiden läpi ja ilmenevät kylmyytenä, vetoisuutena ja lämmityslaskun suuruutena. Myös eräät aikanaan yleisesti käytetyt rakenneratkaisut ovat osoittautuneet ajan myötä riskialttiiksi ja niiden korjaus alkaa olla erittäin ajankohtaista.
Pientalon korjaushanketta on käsitelty useissa eri oppaissa vaihtelevassa laajuudessa, hyvinkin eri asioita painottaen. Tässä oppaassa on keskitytty ulkovaippaan ja sen ilmanpitävyyteen liittyviin asioihin.

I osassa käsitellään yleisellä tasolla pientalon rakennusfysikaalista toimintaa, lämpöenergian kulutusta ja energiatehokkuutta.

II osa käy lyhyesti läpi pientalon korjaushankkeen kulun kussakin suunnittelu- ja työvaiheessa huomioitavine asioineen.

III osa tutustuttaa lukijan 1960- ja 1970-lukujen pientalojen arkkitehtuuriin ja tyypillisiin rakenteisiin. Lisäksi esitellään joitakin korjaamisen kannalta kriittisiä rakenneosia. IV osa on varsinainen SPU-menetelmää käyttävä korjausopas yleisine periaatteineen ja rakennedetaljeineen.

Tilaa 1960- ja 1970 lukujen pientalojen korjausopas 5 € (sisältää postikulut)

Lataa korjausopas täältä

Eristä oikein -kellari

Kellarin onnistunut korjaaminen on usein pientalon korjaushankkeen haastavin osa-alue. Kellariin tehdä ylellisiäkin sauna-, kodinhoito- ja harrastustiloja, mutta toisaalta korjaustyöt ovat rakenteellisesti ja rakennusfysikaalisesti erittäin haastavia. Kellaritilojen korjaamisessa tapahtuu rakennusvirheitä helposti. Kellarin toimintaa – kosteuden, lämmön ja ilman liikkumista sisäilmassa ja rakenteiden läpi – ei usein tunneta riittävästi ja rakenteita ei siksi osata suunnitella oikein toimiviksi.
Vaikka pientalon korjaushanketta on käsitelty useissa eri oppaissa vaihtelevassa laajuudessa ja hyvinkin eri asioita painottaen, kellarien korjaukseen ohjeita ei ole paljon. Tässä oppaassa on keskitytty yksinomaan kellaritiloihin ja maanvastaisten rakenteiden toimintaan.

Oppaan I osassa käsitellään yleisellä tasolla kellarin rakennusfysikaaliseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja vauriomekanismeja.

II osa käy lyhyesti läpi pientalon korjaushankkeen kulun kussakin suunnittelu- ja työvaiheessa huomioitavine asioineen.

III osa tutustuttaa lukijan maanvastaisten rakenteiden historiaan ja eri aikojen tyypillisiin rakennustapoihin. Lisäksi käsitellään joitakin ongelmallisia rakenteita ja vaurioihin johtavia syitä.

IV osa on varsinainen SPU-menetelmää hyödyntävä korjausopas yleisine periaatteineen ja rakennedetaljeineen.

Tilaa Kellarin korjausopas 5 € (sisältää postituskulut)

Lataa korjausopas täältä
 
Julkaistu
29.9.2014