Selvitä talon vuodot ennen kunnostamista

Ulkoseinärakenteen tiiviys ja eristävyys ovat olennaisia seikkoja energiatehokkaassa rakennuksessa. Mitä tiiviimpi rakenne on, sitä vähemmän se vuotaa lämmintä ilmaa ulos. Vanhan talon remontointi kannattaakin aloittaa tiiviysmittauksella ja lämpökuvauksella, joista selviää korjaustoimenpiteiden tarpeellisuus ja laajuus.

Tiivis rakennus kuluttaa vähemmän

Rakennuksen tiiviyden on osoitettu olevan yksi tärkeimmistä asioista rakennuksen energiatehokkuudessa. Myös määräykset rakennusten energiatehokkuudesta ovat tiukentuneet selvästi viime vuosina. Vaikka tarkastelussa tullaan jatkossa keskittymään kokonaisenergian kulutukseen ja lämmitysmuotoon, on silti talon rakenteiden tiiviydellä ja eristävyydellä isoin merkitys rakennuksen lämmitysenergian käytössä. Mitä paremmin lämpö pysyy sisällä, sitä vähemmän tarvitaan energiaa tilojen lämmittämiseen.

Ulkoseinän eristävyys kuntoon

Ulkoseinärakenteiden eristävyyksissä on suuria eroja johtuen rakennuksen iästä, käytetyistä materiaaleista sekä rakennustavasta. Talon kunnostaminen on kuitenkin monella tapaa järkevä vaihtoehto. Kun perustukset, runko ja katto ovat kunnossa, korjaustoimenpiteet keskittyvät julkisivun, sisätilojen ja lämmitysjärjestelmän kuntoon. Ulkoseinärakenteiden eristävyyden sekä lämmityksen energiatehokkuuden on hyvä olla kunnossa, sillä niillä on selvä vaikutus asumisen käyttökustannuksiin. Ulkoseinän korjaustarpeet on helppo selvittää ja paikantaa tiiviysmittauksen ja lämpökuvauksen avulla.

Ilmanvuotoluku kertoo talon tiiviyden

Rakennuksen tiiviyttä ei pysty toteamaan teoreettisesti tai matemaattisesti, vaan ainoa tapa selvittää rakennuksen tiiviys on mittaamalla. Tällöin saadaan selville rakennuksen ilmanvuotoluku eli n50-luku, joka kertoo rakennuksen ilmanpitävyyden. Esimerkiksi jos n50-luku on 0,6 1/h, vastaa rakenteen ilmatiiviys passiivitalon vaatimuksia. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa pientalojen n50-luvun tavoitearvoksi on asetettu 1,0 1/h.Lämpökuvaus paikantaa vuotokohdat tarkasti

Rakennuksen tiiviys on helppo selvittää mittauksen avulla. Vaikeampaa on selvittää rakennuksen ilmanvuotokohdat. Kohdat ovat melkein aina "piilossa" eikä varmuudella voida sanoa mistä rakennuksen ilmanvuotavuus johtuu. Ainoa tapa selvittää rakennuksen ilmanvuotokohdat on lämpö kuvata rakennus.

Lämpökuvauksella saadaan laajempi analyysi rakennuksen ilmanpitävyydestä ja paljon selkeämpi kuva rakennuksen ilmanvuotokohdista. Rakennuksen lämpökuvaus mahdollistaa myös laajemman rakennuksen tutkimisen. Lisäksi lämpökuvauksella on mahdollista havaita kosteus rakenteissa, vuodot putkistossa sekä eristysvirheet. Lämpökuvauksella on myös tietyin varauksin mahdollista selvittää lattialämmityksen ongelmakohdat.

Luotettavaa mittausta

MP-Yhtymä Oy mittaa rakennuksen ilmatiiviyden käyttäen BlowerDoor Basic-kalustoa. Mittaukset suoritetaan täysin automaattisesti standardin EN 13829 mukaisesti, sekä ohjekortin RT 80-1974 mukaisesti. Mittaajilla on VTT-sertifikaatit työn suorittamisesta. Tehdyistä mittauksista tuotetaan kattava raportti, joka kertoo selkeästi testin tulokset ja muut huomiot.

Tutustu MP-Yhtymän palveluihin tästä.

Mitä hyötyä tiiviistä rakennuksesta on?

  • Sisäilman laatu on parempi, koska hallitsematon ilmavirtaus rakenteen läpi vähenee. Vedontunne katoaa ja mahdollisen epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan vähenee.
  • Rakennuksen energiankulutus pienenee. Hallitsematon vuotoilma pienenee ja siten lämpöenergiaa ei mene hukkaan.
  • Rakennuksen vaipan kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen.Eristepaksuuksien kasvaessa on tärkeää estää kostean ilman kulkeutuminen rakenteisiin, jolloin vältytään home- ja kosteusvaurioilta.

 
Julkaistu
24.9.2012