E-luku ohjaa rakentamista

Rakentamisen uudet energiamääräykset astuvat voimaan 1.7.2012. Uudisrakennuksille lasketaan kokonaisenergian käyttöä määrittelevä E-luku, eli energialuku. Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä. Uudet energiamääräykset ovat havainnollisesti esillä kesän Asuntomessuilla Tampereella.

Heinäkuussa voimaan tulevat uudet määräykset muuttavat rakentamisen energiatehokkuuden käsittelyä ja laskentaa merkittävästi. Keskeistä on siirtyminen rakennusosakohtaisista vaatimuksista kokonaisenergiakulutuksen tarkasteluun eli E-lukuvaatimukseen.

- Vanhassa energiatodistuksessa lämmön tuotantotapaa ei otettu huomioon, mikä saattoi johtaa ristiriitaisuuksiin; esimerkiksi C-energialuokan talossa saattoi olla pienempi ostoenergian tarve kuin A-luokan talossa, selvittää Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski syitä uudistuksiin.

Rakennuksen energian tuotantomuoto huomioon

Uusissa määräyksissä siirrytään vanhasta nk. keittokirjamallista kokonaisenergiankulutuksen tarkasteluun, mikä tarkoittaa, että E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen lämpöhäviöiden lisäksi myös lämmitystapa ja sen käyttämän energian tuotantomuoto. Jos rakennuksen tarvitsemasta sähköenergiasta osa tuotetaan omalla tontilla esimerkiksi auringon tai tuulen avulla, tämä tuotto hyvitetään laskennassa, mikä alentaa ostettavaa energiaa ja siten myös rakennuksen E-lukua.

E-luku lasketaan rakennukseen ostettavien energioiden ja energiamuotojen kertoimien tulona. Luku ilmaistaan yksiköllä kWh/m2 vuodessa. Eri energiamuodoille on asetettu erilaiset kertoimet. Esimerkiksi sähkön kerroin on 1,7, kaukolämmön 0,7, kaukojäähdytyksen 0,4, fossiilisten polttoaineiden 1 ja uusiutuvien polttoaineiden kerroin 0,5. E-lukuvaatimuksen arvo pientaloissa riippuu hieman myös rakennuksen pinta-alasta.

Esimerkiksi jos kiinteistöön ostetaan kaukolämpöä 100 kWh/m2 vuodessa ja sähköä 50 kWh/m2 vuodessa, on E-luku 155 kWh/m2 kaukolämmön kertoimen ollessa 0,7 ja sähkön 1,7.

Aurinkotuulia Tampereen Vuoreksessa on yksi Suomen energiatehokkaimmista taloista. Sen E-luku on 4 (kuva: Suomen Asuntomessut).Aurinkotuulia Tampereen Vuoreksessa on yksi Suomen energiatehokkaimmista taloista. Sen E-luku on 4 (kuva: Suomen Asuntomessut).

Uusiutuva energia alentaa E-lukua

Rakennusten energiamääräyksillä parannetaan energiatehokkuutta ja sitä kautta hillitään hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokkuudessa suositaan uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian, kuten muun muassa maalämmön tai pellettien, käyttäminen talon lämmitykseen alentaakin tehokkaasti E-lukua. Sitä on mahdollista pienentää lisäksi hyvällä lämmöneristyksellä, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla, hyvillä ikkunoilla ja ovilla sekä talon koolla ja kerrosluvulla.

Uusi esitystapa antaa rakentajalle mahdollisuuden valita itse keinot, joita käytetään vaaditun energiatehokkuuden saavuttamiseksi.

- Tarkoituksena on, että kaikki uudet rakennukset ovat vuoden 2020 jälkeen lähes nollaenergiataloja, Kurnitski hahmottelee tulevaisuutta.

Energiamuodon kertoimet

  • Sähkö 1,7
  • Kaukolämpö 0,7
  • Kaukojäähdytys 0,4
  • Fossiiliset polttoaineet 1
  • Uusiutuvat polttoaineet 0,5


Uudet energiamääräykset havainnollisesti esillä Asuntomessuilla

Asuntomessuilla Tampereen Vuoreksessa E-luku on havainnollisesti ja selkeästi esillä. Tavoitteena on, että jokainen asuntomessukävijä saa talojen edustalla olevista energiatauluista selkeän kuvan siitä, minkä verran kukin talo kuluttaa energiaa ja millaisia energiamuotoja siinä käytetään. Messuilla esillä on hyvin erilaisia taloja, ja niiden energiatehokkuusratkaisuissa on suuria eroja. Osa taloista kuuluu A-energiatehokkuusluokkaan. Asuntomessuilla kävijä saakin tänä vuonna hyvin informaatiota energiatehokkaasta rakentamisesta. Messut järjestetään Tampereella Vuoreksen kaupunginosassa 13.7.-12.8.2012.

Asuntomessualuetta Tampereen Vuoreksessa keväällä 2012.Tulevan kesän Asuntomessut ovat hyvä tilaisuus saada selkeää ja havainnollista tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta (kuva: Suomen Asuntomessut).Asuntomessualuetta Tampereen Vuoreksessa keväällä 2012.Tulevan kesän Asuntomessut ovat hyvä tilaisuus saada selkeää ja havainnollista tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta (kuva: Suomen Asuntomessut).
 
Päivitetty
9.5.2012