Lämmitysöljysäiliön tarkastus ja huolto omistajan vastuulla

Öljyalan Palvelukeskus pitää erittäin tärkeänä, että kaikki öljyalan toimijat sekä säiliöiden parissa työskentelevät viranomaiset opastavat öljylämmittäjiä ja säiliöiden omistajia muistamaan säiliöturvallisuuden merkityksen.

-Korostamme sitä, että säiliön omistaja on vastuussa säiliön kunnosta, joten säiliöstä kannattaa huolehtia hyvin vahinkojen välttämiseksi ja tarkistaa myös vakuutusturvan kattavuus omalta kohdaltaan, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Huolehdi säännöllisistä tarkastuksista

Vanhat lämmitysöljysäiliöt kannattaa tarkastuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymällä tarkastajalla 5-10 vuoden välein. Maanalainen säiliö kannattaa ehdottomasti tarkastuttaa pikaisesti, jos se on yli 15 vuotta vanha tai edellisestä tarkastuksesta on yli 10 vuotta.

Välitön tarkastus on tarpeen myös silloin, jos säiliöstä ei löydy arvokilpeä, josta selviää säiliön ikä ja hyväksymistiedot. Jos arvokilpeä ei ole, säiliö on todennäköisesti hyvin iäkäs. Yli 30 vuotta vanha teräksinen säiliö on hyvä vaihtaa uuteen.

Huolehdi öljysäiliöstäsi -esitteeseen voit tutustua täällä.

Lämmitysöljysäiliöiden tekninen suositus uudistuu

Lämmitysenergia Yhdistyksen julkaisema TS-7 uudistuu kevään aikana. TS-7 koskee lämmitysöljysäiliöiden tarkastusta ja huoltoa. Entinen julkaisu on vuodelta 2002, ja se kaipaa uudistamista, koska viranomaismääräykset ovat tiukentuneet ja tekniikka kehittynyt.

Suositus muovisäiliöiden tarkastuksista

Uuteen tekniseen suositukseen tulee mukaan muovisäiliöiden tarkastusmenetelmät, joita ei ole entisessä julkaisussa. Erityisesti kiinnitetään huomiota varusteiden ja liitoksien tarkastamiseen. Nykyisin monet paikallisviranomaiset vaativat myös muovisäiliöiden säännöllistä tarkastamista, kerrotaan Lämmitysenergia Yhdistyksestä.

Poltinongelmat johtuvat usein säiliön likaisuudesta

Toisena tärkeänä asiana on säiliöiden tarkastusvälien ja mahdollisten puhdistusvälien suositteleminen. Usein, kun öljypolttimen kanssa on ongelmia, ei syy ole toimitetussa polttoaineessa tai poltinlaitteistossa, vaan syynä on vanhan säiliön likaisuus. Silloin epäpuhtauksia pääsee polttimelle, mikä aiheuttaa palamisongelmia. Nykyisin löytyy vielä jopa säiliöitä, joita ei ole koskaan puhdistettu.

Huonokuntoisen säiliön pinnoitus

Uudessa TS-7:ssa otetaan kantaa myös säiliöiden pinnoitukseen ja mahdollisesti pinnoitusmenetelmiin. -Tämä asia ei ole ollut määräysten eikä asetusten piirissä. On hyvä ottaa kantaa siihen, millaisia säiliötä voi pinnoittaa ja mitä pinnoituksissa pitää ottaa huomioon, toteaa Lämmitysenergia Yhdistyksen toimitusjohtaja Juha Huusko.

Vanhojen säiliöiden pinnoituksesta on olemassa erilaisia käsityksiä. Esimerkiksi Öljyalan Keskusliitto ei suosittele vanhojen huonokuntoisten säiliöiden pinnoittamista, vaan katsoo, että huonokuntoiset säiliöt kannattaa vaihtaa uusiin.

 
Päivitetty
7.5.2012