Painunut koti on pelastettavissa

Pehmeiköille maanvaraisesti perustetut rakennukset painuvat aina enemmän tai vähemmän. Mikäli painuma on haitallisen suuri ja/tai painuminen on epätasaista, aiheutuu tästä rakenteellisia ongelmia, rakennuksen toimivuuteen liittyviä ongelmia sekä asumisviihtyvyyden heikkenemistä.
Myös jo paalutettu koti saattaa alkaa painua. Syynä voivat olla esim. väärin mitoitetut paalut tai vanhojen paalujen lahoaminen. Perustusten painumista saattaa aiheuttaa myös naapuriin rakennettava talo tai kotiin rakennettava lisätila.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Mistä aloitetaan?

Kun epäily kodin perustusten painumisesta on noussut pintaan, otetaan tietenkin yhteyttä maanrakennusalan ammattilaiseen. Ensin suoritetaan koekairaukset, joilla selvitetään rakennuksen alla olevan maaperän koostumus. Sen jälkeen selvitetään painumahistoria, jossa tehdään vaaituksia rakennuksen käyttäjän oikaisematta jättäneistä kohdista: räystäs-, sokkelilinjat, ikkunapenkit, julkisivun koristelistat tai sisäkaton alapinta. Näillä tutkimuksilla pystytään selvittämään, miten rakennus on perustettu, jos se ei piirustuksista selviä. Koekuopalla/-kuopilla varmistetaan vielä perustusten todellinen kunto. Kaivu suoritetaan sisätiloissa lapiolla, ulkona tietenkin koneella.

Kuinka painuminen saadaan kuriin?

Vastaushan on tietenkin perustusten korjauksella. Jos korjausmuodoksi valikoituu paalutus joko uudelleen tai sitä ei ole aikaisemmin ollenkaan ollut, on turha hätääntyä. Painuminen voidaan pysäyttää perustamalla talo kovaan pohjaan lyötyjen RR-paalujen tai kallioon porattujen RD-paalujen varaan.

Paalutus tehdään ulko- tai sisäpuolisesti. Ulkopuolelta tehdyssä perustuksen paalutuksessa perustuksen ympärille asennetaan yleensä teräskonsoli, jota kautta perustuksen kuormat siirtyvät uusille ulkopuolisille paaluille. Kun paalutus on tehty, perustus kaivetaan esiin. Yksittäisten paalujen kohdalle tehdään mahdollisesti kaivantoja anturan läpi tehtävän timanttiporauksen vuoksi tulevaa paalua varten.

Talon ulkopuolelta voidaan myös tehdä rakennuksen nosto kuormansiirtopalkkien avulla, mikäli vanha perustus kestää noston. Sisäpuolinen paalutus yritetään toteuttaa mahdollisimman vähällä paalumäärällä kevyellä kalustolla. Tällöin paalujen pituudetkin ovat pieniä, 1-1,5 m. Paalutustyö ei vaadi suuria tiloja onnistuakseen. Jos tilaa on liian vähän (kellarin tai tuulettuvan alapohjan korkeus) tarjolla, ratkaistaan se kaivamalla lisätilaa. Asuintiloissa paalutus vaatii perheen muuttamista evakkoon noin kuukaudeksi, kun alapohja rikotaan, paalutetaan ja valetaan uudelleen kiinni.
Kun paalutetaan ulkopuolelta, salaojajärjestelmä kärsii ja näin ollen se uusitaan samalla.
 

Painuneen rivitalon huoneiston sisälle lyötyjä paaluja. Kohteen paalupituudet olivat suurimmillaan 30 m.Painuneen rivitalon huoneiston sisälle lyötyjä paaluja. Kohteen paalupituudet olivat suurimmillaan 30 m.

Perustusten vahvistaminen Ruukin teräspaaluilla

RR- ja myös RD-paalutus on usein käytetty ja turvallinen menetelmä painuneiden rakennusten korjaamisessa. RR-paalut on mahdollista asentaa kevyillä lyöntikalustoilla, jotka mahtuvat liikkumaan myös ahtaissa sisätiloissa aiheuttaen ainoastaan vähäistä turmeltumista sisätiloille.

Perustusten vahvistaminen vaatii yleensä lyhyiden paalujen käyttämistä, sillä paalutus tehdään rajoitetussa tilassa. Ruukin edistyksellisen jatkostekniikan ansiosta lyötävien RR-paalujen ja porattavien RD-paalujen jatkaminen on nopeaa ja luotettavaa.

Teräspaalujen asennuksesta aiheutuva maan syrjäytyminen on paalujen kuormankantokyky suhteutettuna vähäistä, joten korjattavalle rakennukselle aiheutuvat haitat pysyvät mahdollisimman pieninä.

Putkipaalujen suoruus ja paalutuksen onnistuminen voidaan aina tarkistaa asennuksen jälkeen.

Teräspaalutus on todistettavasti luotettava tapa vahvistaa perustuksia. Tämän vuoksi myös monet kulttuurisesti merkittävät rakennukset onkin tuettu Ruukin teräspaaluilla.
- Teräspaaluilla paalutus onnistuu ahtaissakin sisätiloissa.
- Paalujen suoruus tarkistettavissa.
- Korjattavalle rakennukselle aiheutuvat haitat vähäisiä.
- Paalutus on luotettava tapa vahvistaa perustukset.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 
Julkaistu
30.4.2012